Mestské múzeum v Pezinku

M. R. Štefánika 1, Pezinok, Pezinok

9c04c1b1296.webp
Mestské múzeum v Pezinku

Mestské múzeum v Pezinku zriadilo Mestského zastupiteľstvo v Pezinku ako svoju príspevkovú organizáciu k 1. marcu 2003, slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 18. septembra 2003. Hlavným poslaním Múzea je cieľavedomé zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov ako hmotných dokladov k dejinám mesta Pezinok. Táto práca je napĺňaná prostredníctvom archeologických výskumov, archívneho bádania, propagačnej a publikačnej činnosti. Mestské múzeum sídli v priestoroch renesančnej Starej radnice, nachádzajúcej sa na Radničnom námestí.

Stále expozície:
Jozef Franko - Sakrálna plastika

Súčasťou Mestského múzea v Pezinku je aj Galéria Jána Kupeckého, poskytujúca priestor umelcom z Pezinka a blízkeho okolia, ktorí sa našim mestom inšpirujú, žijú v ňom alebo pracujú. Časť priestorov Galérie je venovaná prácam slovenského keramika, pezinského rodáka, Jozefa Franka. Jeho sakrálne plastiky sú predstavené v priestoroch "kaplnky".
Zo zeme

Základ stálej expozície Mestského múzea tvoria predmety, získané z archeologických výskumov (spolu) realizovaných Múzeom od jeho založenia v roku 2003. Expozícia je rozdelená na tri časti, podľa historického obdobia a miesta výskumu.

Prvá časť približuje výskumy pravekých lokalít v chotári Pezinka a Slovenského Grobu. Na jeseň 2004 prebehli v lokalitách Pezinok/Grinava – Dlhé pole a Slovenský Grob - Padelky zisťovacie výskumy, ktoré potvrdili existenciu osídlenia týchto území v období eneolitu, doby bronzovej a rímskej. V expozícii nájde návštevník zbierku kamennej industrie, keramiky, hlinených pracovných nástrojov, ale aj predmety približujúce duchovný život pravekých obyvateľov nášho územia – drobné hlinené plastiky. Pravekú časť expozície dopĺňajú predmety získané výskumom v lokalite Pezinok – Lazarna. K najzaujímavejším patrí odtlačok prstov pravekého hrnčiara, zachovaný vo vypálenej hrude hliny.

V druhej časti expozície predstavujeme výskumy realizované v extraviláne mesta Pezinok. Jedná sa hlavne o dva zaniknuté stredoveké opevnené polohy „Starý zámok I“ a „Starý zámok II“. K predmetom získaným na týchto miestach patria stredoveké militárie (strelky šípov a kuší), kovové úžitkové predmety a mince.

Posledná časť expozície približuje výskumy z intravilánu mesta. Vystavené predmety – keramika, zvyšky stredovekej kamennej architektúry a drobné kovové, drevené a textilné predmety pochádzajú z rozsiahleho výskumu farského kostola Nanebovzatia Panny Márie a z komplexného stavebno – historického a archeologického výskumu meštianskeho domu v historickom centre Pezinka.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 5,90 km
Botel Gracia ***
0b6c5027205.webp Staré Mesto 20,30 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Dámska šatňa – divadlo na…
o600x600-10_2024___Damska_satna___divadlo_na_zamku_202398174857.webp Pezinok 0,50 km
Dan Bárta a Orchester Gustava…
o600x600-2024___Orchester_Gustava_Broma__2023112144547.webp Pezinok 0,50 km
David KOLLER na zámku
o600x600-05_2024___David_KOLLER_na_zamku_202398144945.webp Pezinok 0,50 km
DELEGATION na zámku
o600x600-04_2024___DELEGATION_na_zamku_202398163241.webp Pezinok 0,50 km
EXKLUZÍVNY NOVOROČNÝ KONCERT…
o600x600-EXKLUZIVNY_NOVOROCNY_KONCERT_s_ORCHESTROM__dirigent_Adrian_Kokos_.webp Pezinok 0,50 km
4 Tenoři na zámku
o600x600-16_2024___4_Tenori_na_zamku_2023912124732.webp Pezinok 0,50 km