Hrady a Zámky [230]
Hrad Marcus
e678ce1d364.webp   Repište Pri Sklených Tepliciach vyrástla replika stredovekého hradu s vežami a nádvorím.
Kaštieľ Podrečany
fd8efd0237.webp   Podrečany Dominantou obce Podrečany je kaštieľ v secesnom slohu, postavený v 19. st. Donedávna slúžil ako depozit Novohradského múzea v Lučenci.
Kaštieľ Teplička nad Váhom
00fd8730303.webp   Teplička nad Váhom V obci Teplička nad Váhom sa nachádza renesančný kaštieľ, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Istú dobu tu žila Žofia…
Kaštieľ Sasinkovo
373db2e1670.webp   Sasinkovo V obci Sasinkovo sa nachádza Secesný kaštieľ s neobarokovými prvkami, ktorý bol postavený začiatkom 20. storočia.
Hrad Súča
510746a8182.webp   Dolná Súča Súčanský hrad postavili v 13. storočí ako pohraničnú strážnu pevnosť. Od počiatku jeho existencie mu patrilo územie dnešnej Dolnej a…
Tihányiovský kaštieľ
04076615780.webp   Banská Bystrica - Radvaň Tihányiovský kaštieľ nachádzajúci sa v banskobystrickej mestskej časti Radvaň je národnou kultúrnou pamiatkou z prvej polovice 17. st.
Kaštiele Banská Bystrica
79ee01bf986.webp   Banská Bystrica - Radvaň V Banskej Bystrici je kaštieľ šľachtickej rodiny Radvanskovcov z 16. storočia. Nájdeme tu aj Bárczyovský kaštieľ.
Kaštieľ Turčianska Štiavnička
07c424c4240.webp   Turčianska Štiavnička Renesančný kaštieľ postavený v druhej polovici 16. storočia, upravený barokovo-klasicistický, adaptovaný po roku 1945.
Kaštieľ Dunajská Streda
220c85ab293.webp   Dunajská Streda Kaštieľ je známy ako "Žltý kaštieľ" v Dunajskej Strede, je určite najhonosnejšou historickou budovou mesta.
Jelšavský hrad
6bde62bd499.webp   Jelšava V okolí Jelšavy stáli kedysi dva hrady. Jeden bol drevenou pevnosťou so sypaným valom, druhý bol z kameňa.
Kaštieľ Šaľa
fc994956458.webp   Šaľa Najvýznamnejšou pamiatkou na území mesta je renesančný kaštieľ, pôvodne vodný hrad. V súčasnosti je sídlom štátneho okresného archívu.
Kaštieľ Jaklovce
007a6805787.webp   Jaklovce V obci Jaklovce sa nachádza barokový kaštieľ, ktorý pôvodne slúžil ako rodinné sídlo grófskeho rodu Csákyovcov.
Kaštieľ Uzovský Šalgov
3fd5635b856.webp   Uzovský Šalgov Neskoroklasicistický kaštieľ v strede obce Uzovský Šalgov, bol sídlom tamojšieho šľachtického rodu Péchyovcov.
Kaštieľ Kotešová
d655f2af854.webp   Kotešová V strede obce Kotešová sa nachádza renesančný kaštieľ, ktorý patrí medzi významné pamiatky.
Svätojánsky kaštieľ
95d8633a246.webp   Liptovský Ján Novozrekonštruovaný Hotel Svätojánsky kaštieľ z pôvodne renesančného objektu zo 17. storočia sa nachádza v malej historickej obci…
Hrad Richnava
6c5151f7497.webp   Richnava V južnej časti intravilánu obce sa v polohe „Pod baštu” nachádzajú zvyšky pôvodného Richnavského hradu (360 m nad morom).
Neobarokový kaštieľ Horné Lefantovce
409243ec900.webp   Horné Lefantovce Nachádza sa tu mladší neobarokový kaštieľ s anglickým parkom. V súčasnosti tu sídli Odborný liečebný ústav TBC a respiračných chorôb.
Renesančný kaštieľ Horné Lefantovce
0d34c0b3733.webp   Horné Lefantovce Starší renesančný kaštieľ z roku 1618 s areálom sa nachádza v obci Horné Lefantovce, je obklopený parkom. Pôvodne bol stredovekým…
Kaštieľ Veľké Uherce
500b827b951.webp   Veľké Uherce Kaštieľ vo Veľkých Uherciach je pôvodne renesančná budova, pochádzajúca zo 17. storočia.
Kaštieľ Marhaň
86fa3fb7815.webp   Marhaň V obci Marhaň sa nachádza klasicistický kaštieľ s retardovanými rokokovými prvkami zo začiatku 19. storočia.
Kaštieľ Vrakúň
bf56a03b834.webp   Vrakúň Dominantou obce Vrakúň je kaštieľ z 18. st. rodiny Amadeovcov. V súčasnosti je sídlom luxusného hotela Amade Château ★★★★★.
Kaštieľ Veľký Biel
3a602e4a286.webp   Veľký Biel V obci Veľký Biel sa nachádza najväčší barokový kaštieľ z 18. st. Od roku 2012 slúži verejnosti a konajú sa tu kultúrno-spoločenské…
Soví hrad
e8e4f2cd661.webp   Šurice Stopy po hrade sú na samom vrchu, ktorý sa vypína nad obcou. Kopec je výrazná dominanta obce Šurice.
Kaštieľ Šišov
c74070b3794.webp   Šišov Kaštieľ sa nachádza v obci Šišov, v súčasnom stave je prezentovaná ako typický neskoroklasicistická stavba.