Kaštieľ Šaľa

Petra Pázmaňa 1/2, Šaľa, Šaľa

fc994956458.webp
 
KAŠTIEĽ ŠAĽA

Najstaršou a najhodnotnejšou kultúrno-historickou pamiatkou Šale je kaštieľ situovaný v severozápadnej časti mesta, ktorého história siaha do druhej polovice 16. až prvej polovice 17. storočia. V budove postavenej pravdepodobne na mieste stredovekého vodného hradu sídlilo pôvodne jezuitské kolégium, neskôr bola premenená na protitureckú pevnosť.
Zaujímavosťou je, že kaštieľ vznikol ako verná kópia renesančného zámku rodu Thurzovcov v Bytči, pričom svoj renesančný vzhľad a podobnosť s Bytčianskym zámkom si napriek neskorším prestavbám zachoval dodnes. Kaštieľ v Šali je štvorkrídlovou stavbou s mohutnými nárožnými baštami a menšou vežou nad vstupnou bránou. V súčasnosti v ňom sídli pobočka Štátneho archívu v Bratislave.

História
Budova, dnes známa ako renesančný kaštieľ, bola pôvodne vodným hradom, postaveným pravdepodobne na starších základoch v XVI. storočí podľa plánov architekta Syrotha Kiliána z Milána. Je vernou kópiou paláca rodiny Turzovcov vo Veľkej Bytči.
Renesančný kaštieľ postavili v druhej polovici 16. storočia. Zásluhu na tom mal Peter Pázmaň, ostrihomský arcibiskup, pre ktorého sa kaštieľ stal letným sídlom. V období tureckého nebezpečenstva, po jeho prebudovaní na vodný hrad, získal obranný status. V rokoch 1598-1605 bol kaštieľ sídlom jezuitského kolégia. Kaštieľ bol postavený na mieste staršieho vodného hradu. Vo svojich začiatkoch slúžil kaštieľ ako protiturecká pevnosť. V 18. storočí ho barokovo upravili. Napriek úpravám si kaštieľ zachoval svoj renesančný vzhľad.
Ostatná rekonštrukcia budovy sa začala v roku 1993. Práce sa zintenzívnili v roku 1998 a v roku 2008 bola ukončená oprava exteriéru, strechy a vonkajšej fasády. Od roku 2009 pre nedostatok finančných prostriedkov sa nepokračovalo v oprave budovy a tak dodnes je nádvorie a časť suterénu v dezolátnom stave.
Pôdorys
Kaštieľ je štvorkrídlovým objektom s kruhovými obrannými baštami na nárožiach. Nádvorie je po obvode lemované arkádovými chodbami. Priečeliu dominuje štvorhranná veža so strieľňami a masívnym portálom. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté valenými klenbami s výsečami, priestory na poschodí charakterizuje použitie pruskej a valenej klenby. Budova v priebehu svojho vývoja slúžila na rôzne účely (vzdelávacie, administratívne, ubytovacie a pod.).
Súčasnosť
V súčasnosti v objekte sídli Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa.
Pamiatky

V centre mesta návštevníkov upúta pohľad na Námestie sv. Trojice so sochou sv. Trojice, Rímsko-katolícky kostol sv. Margity. V širšom centre mesta sa nachádza chránená kultúrna pamiatka tzv. Roľnícky dom, ktorý bol postavený ešte v roku 1730 a dodnes si zachoval originálny ráz s trstinovou strechou.
Prístup: Kaštieľ nájdeme na Ulici Petra Pázmanya v blízkosti Kostola sv. Margity.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Apartmán Nóra ***
1609081382-5.webp Dunajská Streda 27,20 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Aquasport - plaváreň Duslo
6967b405968.webp Šaľa 0,20 km
Soľná jaskyňa - Relax Cave
23fa3f7d439.webp Šaľa 0,40 km
Metro Club
e62538ff79.webp Šaľa 0,70 km
YPS Restaurant
40caa0e4232.webp Šaľa – Veča 1,60 km
Detská farma Humanita
65e6838f431.webp Kráľová nad Váhom, okr. Šaľa 4,20 km
Thermal Diakovce
bc614041418.webp Diakovce 7,10 km