Kaštieľ Dunajská Streda

Múzejná 2, Dunajská Streda, Dunajská Streda

220c85ab293.webp
 
KAŠTIEĽ DUNAJSKÁ STREDA (Žitnoostrovské múzeum)

V srdci Žitného ostrova - meste Dunajská Streda ležiacom na juhozápade Slovenska sa nachádza zaujímavá architektonická pamiatka tzv. Žltý kaštieľ. Barokovo-rokokový objekt, postavený v druhej polovici 18. storočia. Klasicisticky upravený bol začiatkom a v druhej polovici 19. storočia. V staršej literatúre sa v Dunajskej Strede spomínajú dva kaštiele. Tzv. Biely a Žltý. Do súčasnosti sa však zachoval už len Žltý kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a záhrada vyhlásená v roku 1963.
História
Kaštieľ dal postaviť v 18. storočí Miklós Kondé, varadínsky biskup. Výstavbu ukončili v roku 1770. Barokový kaštieľ bol v nasledujúcom storočí klasicisticky prestavaný, získajúc podobu, v ktorej sa zachoval dodnes. Pamiatková obnova pre muzeálne účely sa uskutočnila v rokoch 1970 – 1974. Kaštieľ je v súčasnosti sídlom Žitnoostrovského múzea. Toto múzeum ponúka okrem pravidelne usporadúvaných príležitostných výstav na obdiv i dve stále expozície rozdelené do viacerých tematických celkov.
Pôdorys
Kaštieľ je dvojpodlažná obdĺžniková budova so stredným trojosovým rizalitom, členeným pilastrami a zakončeným vykrojeným štítom, v ktorom je bohato rámovaný erb. Fasáda je členená lizénovým rámom a kordónovou rímsou. Všetky fasády sú členené rytmicky so štukovým dekorom s rastlinnou ornamentikou a rokajmi. Priečelie ukončujú dekoratívne vázy a socha moriaka. Nadokenné rímsy na rizalite sú prehýbané. Dispozícia má znaky baroka so vstupným vestibulom, slávnostným schodišťom a ústrednou sálou v poschodí rizalitu. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté fabiónovým stropom. Miestnosti na poschodí sú zdobené štukovou ornamentikou. 
Súčasnosť
Stav historického sídla je veľmi dobrý. V kaštieli v súčasnosti sídli Žitnoostrovné múzeum, ktoré 1. júla 1964. Nadviazalo na tradície múzea, ktoré v roku 1927 založil v Šamoríne Antal Khin. V múzeu sú stále expozície etnografického a archeologického charakteru. Vedľa kaštieľa bola v roku 1986 otvorená výstavná sieň, kde sa ročne usporiada 5 - 6 umeleckých výstav. Stála expozícia dnes pozostáva z jedenástich tematických celkov. Je tu časť archeologická a paleontologická, historická a národopisná.
Prvá expozícia predstavuje návštevníkom dejiny a ľudovú kultúru regiónu. Nájdeme v nej zrekonštruovanú sedliacku kuchyňu, sedliacku izbu i oddelenie prezentujúce bytovú kultúru miestnej šľachty. Zaujímavé zbierky historických zbraní, ľudovo-umeleckých predmetov a pracovných nástrojov vrátane netradičných, ako sú nástroje ryžovačov zlata, dokumentujú rôzne oblasti života ľudu Žitného ostrova. Druhá expozícia múzea je venovaná archeológii a paleontológii. Možno v nej obdivovať rozličné archeologické nálezy z mesta a okolia, a tiež skameneliny a kostrové zvyšky pravekých živočíchov, ktoré sa v oblasti vyskytovali.

OKOLIE
Biely kaštieľ

Už neexistujúci neskoroklasicistický kaštieľ, postavený v duchu romantických stavieb z konca 19. storočia. Sídlilo v ňom Žitnoostrovné múzeum. Po presťahovaní múzea do Žltého kaštieľa budovu Bieleho kaštieľa zbúrali.
Kaštieľ bola dvojpodlažná stavba so stredným rizalitom, zakončeným tympanónom, v ktorom bol erb. Fasáda členená lizénovým rámom, zakončená podstrešnou rímsou so zuborezom. Miestnosti mali rovné stropy so štukovou ornamentikou.
Vermesova vila

Pôvodná budova vily bola jednoúrovňová stavba, ktorú dal postaviť statkár a dozorujúci sudca Ferenc Vermes. V roku 1909 ju vtedajší vlastník zrekonštruoval. Dal pristaviť veže a vila získala dnešnú podobu. Počas druhej svetovej vojny v nej sídlilo veliteľstvo nemeckej, neskôr zasa ruskej armády. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa využívala na záujmovú a krúžkovú činnosti detí a mládeže. V rokoch 1988 – 2002 v nej sídlilo vysunuté pracovisko Slovenskej národnej galérie. Od roku 2005 ju vlastní mesto Dunajská Streda a po prestavbe sa stala sídlom Galérie súčasných maďarských umelcov.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Apartmán Nóra ***
1609081382-5.webp Dunajská Streda 1,40 km
Apartmány Family
a6798113581.webp Veľký Meder 18,90 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Žitnoostrovské múzeum
cd619447132.webp Dunajská Streda 0,00 km
Dua Fratelli Dunajská Streda
b0a2a00a186.webp Dunajská Streda 0,90 km
Automotoklub Karting team 2001
3683f83e249.webp Dunajská Streda 1,20 km
Thermalpark
2f536824171.webp Dunajská Streda 1,40 km
Kaštieľ Lesné Kračany
fac2c67a22.webp Kráľovičove Kračany 5,00 km
Kaštieľ Vrakúň
bf56a03b834.webp Vrakúň 6,40 km