Prihlásenie
PRIDAŤ MÚZEUM
Múzeá (182)Zobraziť mapu
img
Apponyiho poľovnícke múzeum
Oponice
Srdečne Vás pozývame k nahliadnutiu Malého kaštieľa v Oponiciach, ktorý bol postavený na prelome 16. a 17. storočia.
Zobraziť
img
Archeologické múzeum SNM
Žižkova 12, Bratislava
SNM - Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou.
Zobraziť
img
Archeopark - Živá archeológia
Zámocká 160/5, Hanušovce nad Topľou
Archeopark je jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode. V areáli sa nachádza päť objektov z piatich období praveku a včasného stredoveku.
Zobraziť
img
Balneologické múzeum
Beethovenova 5, Piešťany
Balneologické múzeum v Piešťanoch sa venuje dejinám kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska, ako aj histórii regiónu Piešťan.
Zobraziť
img
Banícke múzeum
Banícke námestie 8, Gelnica
Banícke múzeum v Gelnici dokumentuje svojimi zbierkovými fondmi hlavne baníctvo, národopis, geológiu, históriu mesta, cechovníctvo.
Zobraziť
img
Banícke múzeum Rožňava
Šafárikova 31, Rožňava
Banícke múzeum vlastní bohaté zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia, dejín techniky, najmä baníctva a hutníctva, prírodných vied.
Zobraziť
img
Banské múzeum Kremnica - Štôlňa Andrej
Banska cesta 803/27, Kremnica
Múzeum bolo otvorené v auguste 2008 z úcty k baníckej histórii mesta Kremnica a nachádza sa v bývalej prieskumnej štôlni Andrej z roku 1982.
Zobraziť
img
Banské múzeum v prírode SBM
Jozefa Karola Hella 414/12, Banská Štiavnica
Uprostred Štiavnických vrchov sa nachádza ojedinelý skanzen - Banské múzeum v prírode. Súčasťou prehliadky je veľmi atraktívny zostup do podzemia.
Zobraziť
img
Danubiana Meulensteen Art Museum
Bratislava - Čunovo
Danubiana Meulensteen Art Museum – jej hlavným poslaním je sprostredkovať priamy zážitok s umeleckým dielom.
Zobraziť
img
Detské múzeum SNM
Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Detské múzeum je priestor, ktorý víta všetky deti a všetkých dospelých, ktorí si zachovali veľké zvedavé detské oči a hravú detskú dušu.
Zobraziť
img
Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva
Námestie Jána Pavla II, Nitra
Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva sa nachádza v centre nádvoria Nitrianskeho hradu. Je prvým diecéznym múzeom na Slovensku.
Zobraziť
img
Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského
M. Schneidera-Trnavského, Trnava
V Dome hudby sa nachádza pamätná izba jedného z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov Mikuláša Schneidera Trnavského.
Zobraziť
img
Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča
Sobotište
V obci Sobotište sa nachádza renesančno-barokový kaštieľ, v ktorom sídli obecný úrad, knižnica a zrenovované Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča.
Zobraziť
img
Dubnícke múzeum
Námestie sv. Jakuba c. 623/5, Dubnica nad Váhom
Dubnické múzeum má vlastivedný charakter so zameraním na kaštieľ a rod Ilešháziovcov.
Zobraziť
img
Etnografické múzeum SNM-MT
Malá Hora 2, Martin
Etnografické múzeum – Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najstarším a najväčším zložkám súčasného Slovenského národného múzea.
Zobraziť
img
Expozícia - Budova múzea a knižnice
Palatínova 8, Komárno
Podunajské múzeum ponúka návštevníkom Expozíciu - Budova múzea a knižnice. Nájdete v nej najkrajšie a najcennejšie umelecké diela od 18. st do 20. st.
Zobraziť
img
Expozícia Jánošík a Terchová
Sv. Cyrila a Metoda 960, Terchová
Spoznajte históriu Terchovej spojenú s ľudovým hrdinom Jánošíkom v Múzeu v Terchovej - Expozícia Jánošík a Terchová.
Zobraziť
img
Expozícia judaík v Malej synagóge
Malá synagóga Dlabačova 15, Žilina
Žilina bola významným centrom židovského života od začiatku 19. storočia. Dejiny mesta sú však späté aj s utrpením židovského obyvateľstva.
Zobraziť
img
Expozícia Kultúrny palác
Palatínova 13, Komárno
Podunajské múzeum v Komárne ponúka svojim návštevníkom Expozíciu Kultúrny palác, ktorú tvorí archeologická, historická a etnografická časť.
Zobraziť
img
Expozícia Rímske lapidárium
Okružná cesta, Komárno
Podunajské múzeum ponúka návštevníkom Expozíciu Rímske lapidárium - zaujímavá stavba z 19.st, v ktorej sú umiestnené rímske kameno-sochárske pamiatky.
Zobraziť
img
Expozícia Roľnícky dom v Martovciach
Martovce 101
Tradičný Roľnícky dom v Martovciach bol vyhlásený za pamiatkovo chránený objekt a od roku 1975 je v ňom zriadená expozícia ľudového bývania.
Zobraziť
img
Expozícia Slobodné kráľovské mesto Bardejov
Radničné námestie 48, Bardejov
Expozícia je umiestnená v historickej budove: goticko - renesančnej radnice. Prezentuje stredoveké dejiny Bardejova.
Zobraziť
img
Expozícia Zichyho palác
Nám. Gen. Klapku 9, Komárno
Podunajské múzeum v Komárne ponúka návštevníkom Expozíciu Zichyho palác, kde sa dozviete o histórií mesta Komárno a o svetoznámych rodákoch z Komárna.
Zobraziť
img
Expozície nábytku a hudobných nástrojov
Markušovce
V 50. rokoch 20. storočia bol kaštieľ v Markušovciach upravený pre účely múzea. Pre verejnosť sú tu expozície historického nábytku a klávesových hudob
Zobraziť
img
Gemersko - malohontské múzeum
Námestie Mihálya Tompu, Rimavská Sobota
Gemersko-malohontské múzeum je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Je zamerané na dokumentáciu prírody a spoločnosti historického regiónu.
Zobraziť
img
Hipologické múzeum (Múzeum koní)
Parková 13, Topoľčianky
Vybudované hipologické múzeum poskytne návštevníkom ucelenú predstavu o koňoch a ich využívaní spoločnosti.
Zobraziť
img
Historické múzeum Bratislava
P.O.BOX 13, Bratislava
Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea.
Zobraziť
img
Hontianske múzeum Šahy
J. Rotaridesa 13, Šahy
Hontianske múzeum Šahy je zamerané na národopisnú, historickú a archeologickú expozíciu.
Zobraziť
img
Horehronské múzeum Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 55/47, Brezno
Horehronské múzeum v Brezne sídli v dvoch historických budovách: v starej radnici (národopisná expozícia) a meštianskom dome (historickej expozícia).
Zobraziť
img
Hornonitrianske múzeum Prievidza
Košovská cesta 9, Prievidza
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi tvorí nezastupiteľný prvok v kultúrnom i spoločenskom dianí mesta a celého regiónu horná Nitra.
Zobraziť
img
Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná ul. 14, Fiľakovo
Hradné múzeum návštevníkom približuje predovšetkým udalosti, ktoré sa v viažu k histórii fiľakovskej protitureckej pevnosti, ako aj k samotnému mestu.
Zobraziť
img
Hudobné múzeum SNM
Žižkova 18, Bratislava
Hudobné múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou.
Zobraziť
img
Hutnícke múzeum Železiarne Podbrezová
Kolkáreň 35, Podbrezová
Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová mapuje históriu hutníctva v regióne, vznik podbrezovských železiarní a ich vplyv na rozvoj regiónu.
Zobraziť
img
Kláštorné Múzeum Červený Kláštor
Pod lipami 20, Červený Kláštor
Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuzianskych, neskôr kamadulských mníchov. Muzeálna expozícia tu bola sprístupnená v r. 1993 po celkovej rekonštrukcii
Zobraziť
img
Krajanské múzeum Matice slovenskej
P. O. Hviezdoslava 5, Martin
Krajanské múzeum pôsobí ako ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím a slovanskými Maticami.
Zobraziť
img
Krajské múzeum KMP
Hlavná 86, Prešov
V súčasnosti sú v múzeu umiestnené historické expozície, ktoré podávajú návštevníkom ucelený pohľad na historický vývoj mesta a regiónu.
Zobraziť
img
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50, Čadca
Múzeum sa zameriava na dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc.
Zobraziť
img
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35, Zvolen
Lesnícke a drevárske múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva.
Zobraziť
img
Lesnícky skanzen - múzeum v prírode
Čierny Balog
Náučný chodník na viac ako 4 km trase a 75 zastávkach odkrýva tajomstvá lesa, históriu lesníctva, prácu lesníkov, pestovanie, ochranu a význam lesa.
Zobraziť
img
Letecké múzeum Slavnica
Letisko Slavnica 8, Slavnica
Na letisku v Slavnici v Ilavskom okrese vzniklo pod holým nebom letecké múzeum.
Zobraziť
img
Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š. N. Hýroša 10, Ružomberok
Expozície múzea ponúkajú komplexný obraz o živej i neživej prírode Liptova, významných archeologických nálezoch a jeho históriu.
Zobraziť
img
Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK
Lazovná 9, Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu činnosť..
Zobraziť
img
Literárne a vlastivedné múzeum
Prostredná ul. 29, Svätý Jur
Vlastivedné a literárne múzeum vzniklo v roku 1952 ako Múzeum Petra Jilemnického, pričom pre verejnosť bolo otvorené v máji roku 1954.
Zobraziť
img
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 20, Stará Ľubovňa
Ľubovnianske múzeum od svojho vzniku zhromažďuje historické, etnografické, umelecké a prírodovedecké zbierky.
Zobraziť
img
Malé Podbielanské etnografické Múzeum
Podbiel 194
V múzeu návštevníci spoznajú históriu podbieľanského priemyslu, ako aj cirkevnej školy, v budove ktorej sa múzeum nachádza.
Zobraziť
img
Malokarpatské múzeum
M.R. Štefánika 4, Pezinok
Malokarpatské múzeum sa špecializuje na vinohradníctvo, vinárstvo a kultúru pitia vína v prostredí pod Malými Karpatmi.
Zobraziť
img
Mestské múzeum a galéria v Holíči
Zámocká 391/2, Holíč
Mestské múzeum má vlastivedný charakter a zameriava sa na dokumentáciu dejín, etnografiu mesta, umeleckú oblasť a osobnosti, ktoré sa tu narodili.
Zobraziť
img
Mestské múzeum a galéria Veľký Šariš
Námestie sv. Jakuba 33, Veľký Šariš
V múzeu možno nájsť zaujímavé expozície venované dejinám Šarišského hradu a mestu Veľký Šariš s dôrazom na známe šarišské pivovarníctvo.
Zobraziť
img
Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schubert
Schubertova ul. 16, Želiezovce
V Sovom zámočku je zriadené Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta (rakúsky hudobný skladateľ).
Zobraziť
img
Mestské múzeum Ilava
Ružová, Ilava
Mestské múzeum Ilava ponúka verejnosti exponáty dokumentujúce históriu mesta, ľudovú kultúru priľahlej oblasti.
Zobraziť
img
Mestské múzeum Poltár
Družby, Poltár
Expozícia pamätnej izby je zameraná na archeologické nálezy, listinné dokumenty, dobové fotografie a iné pramene miestnej ľudovej tradície a kultúry.
Zobraziť
img
Mestské múzeum Stará Turá
Gen. M. R. Štefánika 378, Stará Turá
Mestské múzeum Stará Turá sa zameriava najmä na históriu mesta a podjavorinského kraja.
Zobraziť
img
Mestské múzeum Štúrovo
Pri colnici, Štúrovo
Mestské múzeum Štúrovo má momentálne tri siene pre stále výstavy, jednu pre dočasné výstavy a výstavu vo voľnej prírode na nádvorí.
Zobraziť
img
Mestské múzeum Šurany
Malá, Šurany
Mestské múzeum v Šuranoch so svojou expozíciou sídli v budove pôvodnej ortodoxnej synagógy (NKP) postavenej v roku 1916.
Zobraziť
img
Mestské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 1, Pezinok
Súčasťou Mestského múzea v Pezinku je aj Galéria Jána Kupeckého, poskytujúca priestor umelcom z Pezinka a blízkeho okolia.
Zobraziť
img
Mestské múzeum v Rajci
Námestie SNP 2/2, Rajec
Mestské múzeum v Rajci sa nachádza v budove zo 17. storočia, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok.
Zobraziť
img
Mestské múzeum v Seredi
M. R. Štefánika 8, Sereď
Mestské múzeum v Seredi vo „Fándlyho fare” bolo otvorené 15. decembra 2004. Prevádzkovateľom múzea je mesto Sereď a Občianske združenie Vodný hrad.
Zobraziť
img
Mestské múzeum v Tisovci
Námestie doktora Vladimíra Clementisa 1, Tisovec
Mestské múzeum v Tisovci sa nachádza v dvoch lokalitách, a to v budove Mestského úradu a v rodnom dome Dr. Vladimíra Clementisa.
Zobraziť
img
Mestské múzeum Zlaté Moravce
Námestie Andreja Hlinku, Zlaté Moravce
Mestské múzeum sídli v Migazziovskom kaštieli, pôvodne renesančného z roku 1630, neskôr zbarokizovaného a v 20. storočí rozšíreného.
Zobraziť
img
Mestský vlastivedný dom Šamorín
Bratislavská 15, Šamorín
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede predstavuje šamorínske tradície a nástroje mestských remesiel.
Zobraziť
img
Múzejno - dokumentačné centrum železníc ŽSR
Nobelova 50, Bratislava
Múzejno - dokumentačné centrum železníc vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska.
Zobraziť
img
Múzeum Andreja Kmeťa
Ul. Andreja Kmeťa 20, Martin
Múzeum Andreja Kmeťa plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Múzeum spravuje viac ako 175 000 zbierkových predmetov.
Zobraziť
img
Múzeum Andreja Sládkoviča
Sládkovičova 20, Krupina
Stála expozícia tohto múzea približuje návštevníkom históriu Krupiny od najstaršieho osídlenia jej územia až po jeho vývoj v novoveku a v 20. storočí.
Zobraziť
img
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Zámocká 1, Modrý Kameň
Múzeum je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regiónu.
Zobraziť
img
Múzeum Beckov
Kúria Ambrovec, Beckov
Múzeum Beckov je vysunutou expozíciou Trenčianskeho múzea, je v ňom umiestnená expozícia dejín Beckova, jeho významných dejín a aj hradu Beckov.
Zobraziť
img
Múzeum Betliar
Kaštieľná, Betliar
Špecializované umeleckohistorické múzeum patrí v súčasnosti k najvýznamnejším a zároveň najnavštevovanejším pamiatkam na území Slovenska.
Zobraziť
img
Múzeum Bojnice
Zámok a okolie 1, Bojnice
Múzeum Bojnice je špecializované umelecko-historické múzeum zamerané na dokumentáciu dokladov o umelecko-historickom a stavebnom vývoji Zámku Bojnice.
Zobraziť
img
Múzeum Čachtice
Kúria, Čachtice
Múzeum Čachtice je vysunutou expozíciou Trenčianskeho múzea, ktorá sa venuje dejinám Čachtíc. Je umiestnené v Draškovičovskom kaštieli v Čachticiach.
Zobraziť
img
Múzeum Červený Kameň
Častá, Červený Kameň
Zbierka múzea sa svojou kvalitou a rozsahom radí medzi najzachovalejšie a zároveň najcennejšie historické pamätihodnosti na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum Čierny Orol
Ul. 1.mája 28, Liptovský Mikuláš
V súčasnosti sa v budove Čierneho orla nachádza stála expozícia Z dejín poľovníctva a rybárstva v Liptove.
Zobraziť
img
Múzeum dopravy PVM
Kúpeľný park 189, Rajecké Teplice
Múzeu dopravy ponúka železničnú traťmajstrovskú drezinu, techniku používanú na železnici v minulosti či ukážku historickej dopravnej kancelárie.
Zobraziť
img
Múzeum dopravy STM
Šancová 1/A, Bratislava
Múzeum dopravy prezentuje zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily...
Zobraziť
img
Múzeum Dr. Michala Greisigera
Hviezdoslavova, Spišská Belá
Múzeum približuje život a činnosť polyhistora a mestského lekára zo Spišskej Belej spolu s históriou a etnografickými špecifikami mestečka.
Zobraziť
img
Múzeum Ferdiša Kostku
Ul. F.Kostku 26, Stupava
Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave približuje život a dielo prvého neprofesionálneho slovenského národného umelca Ferdiša Kostku.
Zobraziť
img
Múzeum Gýča
Štefánikovo námestie 2, Kremnica
Múzeum Gýča v Kremnici je jedinou expozíciou tohto druhu v Európe. Múzeum v súčasnosti vlastní a verejne predstavuje zbierku viac 1200 ako exponátov.
Zobraziť
img
Múzeum historických hodín
Budimír 25
Budimírsky kaštieľ je vyhľadávaným miestom rozmanitých podujatí a aktivít múzejného charakteru. Je tu sprístupnená expozícia historických hodín.
Zobraziť
img
Múzeum holokaustu
Kasárneská 1005, Sereď
Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi.
Zobraziť
img
Múzeum Jána Cikkera
Fialkové údolie, Bratislava
Expozícia dokumentuje život a dielo hudobného skladateľa Jána Cikkera, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej hudobnej histórie.
Zobraziť
img
Múzeum Jána Kollára
Mošovce
Múzeum Jána Kollára v Mošovciach sa nachádza na pôvodnom mieste, kde stál rodný dom Jána Kollára.
Zobraziť
img
Múzeum Jána Thaina
Pribinova 6, Nové Zámky
Základom činnosti múzea je výskum a dokumentácia novozámockého regiónu v príslušných vedných odboroch.
Zobraziť
O portáli Slovago.sk
Portál Slovago poskytuje informácie v oblasti cestovného ruchu na Slovensku. Ide o komplexný vyhľadávač ubytovania, rôznych atrakcií, podujatí a ďalších možností ako tráviť dovolenku na Slovensku. Prináša návštevníkom množstvo zliav na atrakcie, podujatia a ďalšie služby.
U nás nájdete:
124 ubytovacích zariadení
365 atrakcií
182 aquaparkov a kúpalísk
114 disco
231 hradov a zámkov
64 jaskýň
125 lyžiarskych stredísk
182 múzeí
114 podujatí
93 požičovní
65 reštaurácií
66 športovísk
Zadajte svoj e-mail a získajte novinky, zľavy a súťaže.
Súhlasím s poskytnutím a spracúvaním uvedených osobných údajov pre účely marketingu a potvrdzujem, že som bol poučený o podmienkach spracúvania osobných údajov. Zásady spracúvania ochrany osobných údajov TU