Slovago.sk Prihlásenie
PRIDAŤ MÚZEUM
Múzeá (181)Zobraziť mapu
img
Apponyiho poľovnícke múzeum
Oponice
Srdečne Vás pozývame k nahliadnutiu Malého kaštieľa v Oponiciach, ktorý bol postavený na prelome 16. a 17. storočia.
img
Archeologické múzeum SNM
Žižkova 12
Bratislava
SNM - Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou.
img
Archeopark - Živá archeológia
Zámocká 160/5
Hanušovce nad Topľou
Archeopark je jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode. V areáli sa nachádza päť objektov z piatich období praveku a včasného...
img
Balneologické múzeum
Beethovenova 5
Piešťany
Balneologické múzeum v Piešťanoch sa venuje dejinám kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska, ako aj histórii regiónu Piešťan.
img
Banícke múzeum
Banícke námestie 8
Gelnica
Banícke múzeum v Gelnici dokumentuje svojimi zbierkovými fondmi hlavne baníctvo, národopis, geológiu, históriu mesta, cechovníctvo.
img
Banícke múzeum Rožňava
Šafárikova 31
Rožňava
Banícke múzeum vlastní bohaté zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia, dejín techniky, najmä baníctva a hutníctva, prírodných vied.
img
Banské múzeum Kremnica - Štôlňa Andrej
Banska cesta 803/27
Kremnica
Múzeum bolo otvorené v auguste 2008 z úcty k baníckej histórii mesta Kremnica a nachádza sa v bývalej prieskumnej štôlni Andrej z roku 1982.
img
Banské múzeum v prírode SBM
Jozefa Karola Hella 414/12
Banská Štiavnica
Uprostred Štiavnických vrchov sa nachádza ojedinelý skanzen - Banské múzeum v prírode. Súčasťou prehliadky je veľmi atraktívny zostup do...
img
Danubiana Meulensteen Art Museum
Bratislava - Čunovo
Danubiana Meulensteen Art Museum – jej hlavným poslaním je sprostredkovať priamy zážitok s umeleckým dielom.
img
Detské múzeum SNM
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
Detské múzeum je priestor, ktorý víta všetky deti a všetkých dospelých, ktorí si zachovali veľké zvedavé detské oči a hravú detskú...
img
Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva
Námestie Jána Pavla II
Nitra
Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva sa nachádza v centre nádvoria Nitrianskeho hradu. Je prvým diecéznym múzeom na Slovensku.
img
Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského
M. Schneidera-Trnavského
Trnava
V Dome hudby sa nachádza pamätná izba jedného z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov Mikuláša Schneidera Trnavského.
img
Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča
Sobotište
V obci Sobotište sa nachádza renesančno-barokový kaštieľ, v ktorom sídli obecný úrad, knižnica a zrenovované Družstevné múzeum Samuela...
img
Dubnícke múzeum
Námestie sv. Jakuba c. 623/5
Dubnica nad Váhom
Dubnické múzeum má vlastivedný charakter so zameraním na kaštieľ a rod Ilešháziovcov.
img
Etnografické múzeum SNM-MT
Malá Hora 2
Martin
Etnografické múzeum – Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najstarším a najväčším zložkám súčasného Slovenského národného...
img
Expozícia - Budova múzea a knižnice
Palatínova 8
Komárno
Podunajské múzeum ponúka návštevníkom Expozíciu - Budova múzea a knižnice. Nájdete v nej najkrajšie a najcennejšie umelecké diela od 18....
img
Expozícia Jánošík a Terchová
Sv. Cyrila a Metoda 960
Terchová
Spoznajte históriu Terchovej spojenú s ľudovým hrdinom Jánošíkom v Múzeu v Terchovej - Expozícia Jánošík a Terchová.
img
Expozícia judaík v Malej synagóge
Malá synagóga Dlabačova 15
Žilina
Žilina bola významným centrom židovského života od začiatku 19. storočia. Dejiny mesta sú však späté aj s utrpením židovského...
img
Expozícia Kultúrny palác
Palatínova 13
Komárno
Podunajské múzeum v Komárne ponúka svojim návštevníkom Expozíciu Kultúrny palác, ktorú tvorí archeologická, historická a etnografická...
img
Expozícia Rímske lapidárium
Okružná cesta
Komárno
Podunajské múzeum ponúka návštevníkom Expozíciu Rímske lapidárium - zaujímavá stavba z 19.st, v ktorej sú umiestnené rímske...
img
Expozícia Roľnícky dom v Martovciach
Martovce 101
Tradičný Roľnícky dom v Martovciach bol vyhlásený za pamiatkovo chránený objekt a od roku 1975 je v ňom zriadená expozícia ľudového...
img
Expozícia Slobodné kráľovské mesto Bardejov
Radničné námestie 48
Bardejov
Expozícia je umiestnená v historickej budove: goticko - renesančnej radnice. Prezentuje stredoveké dejiny Bardejova.
img
Expozícia Zichyho palác
Nám. Gen. Klapku 9
Komárno
Podunajské múzeum v Komárne ponúka návštevníkom Expozíciu Zichyho palác, kde sa dozviete o histórií mesta Komárno a o svetoznámych...
img
Expozície nábytku a hudobných nástrojov
Markušovce
V 50. rokoch 20. storočia bol kaštieľ v Markušovciach upravený pre účely múzea. Pre verejnosť sú tu expozície historického nábytku a...
img
Gemersko - malohontské múzeum
Námestie Mihálya Tompu
Rimavská Sobota
Gemersko-malohontské múzeum je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Je zamerané na dokumentáciu prírody a spoločnosti historického...
img
Hipologické múzeum (Múzeum koní)
Parková 13
Topoľčianky
Vybudované hipologické múzeum poskytne návštevníkom ucelenú predstavu o koňoch a ich využívaní spoločnosti.
img
Historické múzeum Bratislava
P.O.BOX 13
Bratislava
Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea.
img
Hontianske múzeum Šahy
J. Rotaridesa 13
Šahy
Hontianske múzeum Šahy je zamerané na národopisnú, historickú a archeologickú expozíciu.
img
Horehronské múzeum Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 55/47
Brezno
Horehronské múzeum v Brezne sídli v dvoch historických budovách: v starej radnici (národopisná expozícia) a meštianskom dome (historickej...
img
Hornonitrianske múzeum Prievidza
Košovská cesta 9
Prievidza
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi tvorí nezastupiteľný prvok v kultúrnom i spoločenskom dianí mesta a celého regiónu horná Nitra.
img
Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná ul. 14
Fiľakovo
Hradné múzeum návštevníkom približuje predovšetkým udalosti, ktoré sa v viažu k histórii fiľakovskej protitureckej pevnosti, ako aj k...
img
Hudobné múzeum SNM
Žižkova 18
Bratislava
Hudobné múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou.
img
Hutnícke múzeum Železiarne Podbrezová
Kolkáreň 35
Podbrezová
Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová mapuje históriu hutníctva v regióne, vznik podbrezovských železiarní a ich vplyv na rozvoj regiónu.
img
Kláštorné Múzeum Červený Kláštor
Pod lipami 20
Červený Kláštor
Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuzianskych, neskôr kamadulských mníchov. Muzeálna expozícia tu bola sprístupnená v r. 1993 po celkovej...
img
Krajanské múzeum Matice slovenskej
P. O. Hviezdoslava 5
Martin
Krajanské múzeum pôsobí ako ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím a slovanskými Maticami.
img
Krajské múzeum KMP
Hlavná 86
Prešov
V súčasnosti sú v múzeu umiestnené historické expozície, ktoré podávajú návštevníkom ucelený pohľad na historický vývoj mesta a...
img
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
Čadca
Múzeum sa zameriava na dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc.
img
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35
Zvolen
Lesnícke a drevárske múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva.
img
Lesnícky skanzen - múzeum v prírode
Čierny Balog
Náučný chodník na viac ako 4 km trase a 75 zastávkach odkrýva tajomstvá lesa, históriu lesníctva, prácu lesníkov, pestovanie, ochranu a...
img
Letecké múzeum Slavnica
Letisko Slavnica 8
Slavnica
Na letisku v Slavnici v Ilavskom okrese vzniklo pod holým nebom letecké múzeum.
img
Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š. N. Hýroša 10
Ružomberok
Expozície múzea ponúkajú komplexný obraz o živej i neživej prírode Liptova, významných archeologických nálezoch a jeho históriu.
img
Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK
Lazovná 9
Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú,...
img
Literárne a vlastivedné múzeum
Prostredná ul. 29
Svätý Jur
Vlastivedné a literárne múzeum vzniklo v roku 1952 ako Múzeum Petra Jilemnického, pričom pre verejnosť bolo otvorené v máji roku 1954.
img
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 20
Stará Ľubovňa
Ľubovnianske múzeum od svojho vzniku zhromažďuje historické, etnografické, umelecké a prírodovedecké zbierky.
img
Malé Podbielanské etnografické Múzeum
Podbiel 194
V múzeu návštevníci spoznajú históriu podbieľanského priemyslu, ako aj cirkevnej školy, v budove ktorej sa múzeum nachádza.
img
Malokarpatské múzeum
M.R. Štefánika 4
Pezinok
Malokarpatské múzeum sa špecializuje na vinohradníctvo, vinárstvo a kultúru pitia vína v prostredí pod Malými Karpatmi.
img
Mestské múzeum a galéria v Holíči
Zámocká 391/2
Holíč
Mestské múzeum má vlastivedný charakter a zameriava sa na dokumentáciu dejín, etnografiu mesta, umeleckú oblasť a osobnosti, ktoré sa tu...
img
Mestské múzeum a galéria Veľký Šariš
Námestie sv. Jakuba 33
Veľký Šariš
V múzeu možno nájsť zaujímavé expozície venované dejinám Šarišského hradu a mestu Veľký Šariš s dôrazom na známe šarišské...
img
Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schubert
Schubertova ul. 16
Želiezovce
V Sovom zámočku je zriadené Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta (rakúsky hudobný skladateľ).
img
Mestské múzeum Ilava
Ružová
Ilava
Mestské múzeum Ilava ponúka verejnosti exponáty dokumentujúce históriu mesta, ľudovú kultúru priľahlej oblasti.
img
Mestské múzeum Poltár
Družby
Poltár
Expozícia pamätnej izby je zameraná na archeologické nálezy, listinné dokumenty, dobové fotografie a iné pramene miestnej ľudovej tradície a...
img
Mestské múzeum Stará Turá
Gen. M. R. Štefánika 378
Stará Turá
Mestské múzeum Stará Turá sa zameriava najmä na históriu mesta a podjavorinského kraja.
img
Mestské múzeum Štúrovo
Pri colnici
Štúrovo
Mestské múzeum Štúrovo má momentálne tri siene pre stále výstavy, jednu pre dočasné výstavy a výstavu vo voľnej prírode na nádvorí.
img
Mestské múzeum Šurany
Malá
Šurany
Mestské múzeum v Šuranoch so svojou expozíciou sídli v budove pôvodnej ortodoxnej synagógy (NKP) postavenej v roku 1916.
img
Mestské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 1
Pezinok
Súčasťou Mestského múzea v Pezinku je aj Galéria Jána Kupeckého, poskytujúca priestor umelcom z Pezinka a blízkeho okolia.
img
Mestské múzeum v Rajci
Námestie SNP 2/2
Rajec
Mestské múzeum v Rajci sa nachádza v budove zo 17. storočia, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok.
img
Mestské múzeum v Seredi
M. R. Štefánika 8
Sereď
Mestské múzeum v Seredi vo „Fándlyho fare” bolo otvorené 15. decembra 2004. Prevádzkovateľom múzea je mesto Sereď a Občianske združenie...
img
Mestské múzeum v Tisovci
Námestie doktora Vladimíra Clementisa 1
Tisovec
Mestské múzeum v Tisovci sa nachádza v dvoch lokalitách, a to v budove Mestského úradu a v rodnom dome Dr. Vladimíra Clementisa.
img
Mestské múzeum Zlaté Moravce
Námestie Andreja Hlinku
Zlaté Moravce
Mestské múzeum sídli v Migazziovskom kaštieli, pôvodne renesančného z roku 1630, neskôr zbarokizovaného a v 20. storočí rozšíreného.
img
Mestský vlastivedný dom Šamorín
Bratislavská 15
Šamorín
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede predstavuje šamorínske tradície a nástroje mestských remesiel.
img
Múzejno - dokumentačné centrum železníc ŽSR
Nobelova 50
Bratislava
Múzejno - dokumentačné centrum železníc vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska.
img
Múzeum Andreja Kmeťa
Ul. Andreja Kmeťa 20
Martin
Múzeum Andreja Kmeťa plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Múzeum spravuje viac ako 175 000 zbierkových predmetov.
img
Múzeum Andreja Sládkoviča
Sládkovičova 20
Krupina
Stála expozícia tohto múzea približuje návštevníkom históriu Krupiny od najstaršieho osídlenia jej územia až po jeho vývoj v novoveku a v...
img
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Zámocká 1
Modrý Kameň
Múzeum je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regiónu.
img
Múzeum Beckov
Kúria Ambrovec
Beckov
Múzeum Beckov je vysunutou expozíciou Trenčianskeho múzea, je v ňom umiestnená expozícia dejín Beckova, jeho významných dejín a aj hradu...
img
Múzeum Betliar
Kaštieľná
Betliar
Špecializované umeleckohistorické múzeum patrí v súčasnosti k najvýznamnejším a zároveň najnavštevovanejším pamiatkam na území...
img
Múzeum Bojnice
Zámok a okolie 1
Bojnice
Múzeum Bojnice je špecializované umelecko-historické múzeum zamerané na dokumentáciu dokladov o umelecko-historickom a stavebnom vývoji Zámku...
img
Múzeum Čachtice
Kúria
Čachtice
Múzeum Čachtice je vysunutou expozíciou Trenčianskeho múzea, ktorá sa venuje dejinám Čachtíc. Je umiestnené v Draškovičovskom kaštieli v...
img
Múzeum Červený Kameň
Častá
Červený Kameň
Zbierka múzea sa svojou kvalitou a rozsahom radí medzi najzachovalejšie a zároveň najcennejšie historické pamätihodnosti na Slovensku.
img
Múzeum Čierny Orol
Ul. 1.mája 28
Liptovský Mikuláš
V súčasnosti sa v budove Čierneho orla nachádza stála expozícia Z dejín poľovníctva a rybárstva v Liptove.
img
Múzeum dopravy PVM
Kúpeľný park 189
Rajecké Teplice
Múzeu dopravy ponúka železničnú traťmajstrovskú drezinu, techniku používanú na železnici v minulosti či ukážku historickej dopravnej...
img
Múzeum dopravy STM
Šancová 1/A
Bratislava
Múzeum dopravy prezentuje zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily...
img
Múzeum Dr. Michala Greisigera
Hviezdoslavova
Spišská Belá
Múzeum približuje život a činnosť polyhistora a mestského lekára zo Spišskej Belej spolu s históriou a etnografickými špecifikami...
img
Múzeum Ferdiša Kostku
Ul. F.Kostku 26
Stupava
Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave približuje život a dielo prvého neprofesionálneho slovenského národného umelca Ferdiša Kostku.
img
Múzeum Gýča
Štefánikovo námestie 2
Kremnica
Múzeum Gýča v Kremnici je jedinou expozíciou tohto druhu v Európe. Múzeum v súčasnosti vlastní a verejne predstavuje zbierku viac 1200 ako...
img
Múzeum historických hodín
Budimír 25
Budimírsky kaštieľ je vyhľadávaným miestom rozmanitých podujatí a aktivít múzejného charakteru. Je tu sprístupnená expozícia...
img
Múzeum holokaustu
Kasárneská 1005
Sereď
Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi.
img
Múzeum Jána Cikkera
Fialkové údolie
Bratislava
Expozícia dokumentuje život a dielo hudobného skladateľa Jána Cikkera, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej hudobnej...
img
Múzeum Jána Kollára
Mošovce
Múzeum Jána Kollára v Mošovciach sa nachádza na pôvodnom mieste, kde stál rodný dom Jána Kollára.
img
Múzeum Jána Thaina
Pribinova 6
Nové Zámky
Základom činnosti múzea je výskum a dokumentácia novozámockého regiónu v príslušných vedných odboroch.
Slovago.sk je cestovateľský portál, ktorý svojim návštevníkom prináša zaujímavé tipy na výlety po Slovensku. Spoznávajte bohatú históriu, kultúru a tradície. Nájdete na jednom mieste ubytovanie, podujatia, množstvo atrakcií, športových možností a skvelý výber zliav.
U nás nájdete:
80 ubytovacích zariadení
382 atrakcií
182 aquaparkov a kúpalísk
115 disco
231 hradov a zámkov
65 jaskýň
125 lyžiarskych stredísk
181 múzeí
58 podujatí
90 požičovní
68 reštaurácií
65 športovísk
Zadajte svoj e-mail a získajte novinky, zľavy a súťaže.
Súhlasím s poskytnutím a spracúvaním uvedených osobných údajov pre účely marketingu a potvrdzujem, že som bol poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov. Zásady spracúvania ochrany osobných údajov TU.