Archeopark - Živá archeológia

Zámocká 160/5, Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

86b545e4255.webp
Archeopark - Živá arecheológia
Archeopark Živá archeológia pri Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou je turistickou atrakciou regiónu, miestom netradičného účenia sa a voľnočasových aktivít, ale aj priestorom pre archeologické experimenty a prehĺbovanie odborného poznávania.

Archeopark Živá archeológia je jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode. V areáli obohnanom palisádou zo zahrotených kolov, sa nachádza päť objektov z piatich období praveku a včasného stredoveku. Každý z objektov má svoju predlohu v originálnom náleze z východného Slovenska.

Objekty sú v lete vybavené vnútorným zariadením, vrátane mobiliáru, hudobných nástrojov a figurín odetých v replikách dobových odevov. Na rozdiel od tradičných múzeí sa v archeoparku možno všetkého dotknúť, všetko si vyskúšať. Možno tak na vlastnej koži zažiť minulosť. Prehliadkou archeoparku prejde návštevník v čase vyše 30 000 rokov a vlastným zážitkom sa zoznámi s najstaršími dejinami.

PALEOLIT
(Staršia doba kamenná)

Najstarší objekt patrí mladopaleolitickým lovcom.
Je rekonštrukciou obydlia aurignacienskej kultúry
(34 000 - 28 000 pred Kr.)  z Tibavy.  Konštrukčný systém tvoria dva koly s rázsochami, do ktorých
je uložená hrebeňová väznica, o ňu sú opreté šikmé drevené tyče. Drevená konštrukcia (5,3 x 3m) je pokrytá zvieracími kožami po obvode zaťaženými kamením.
V objekte sú najcharakteristickejšie repliky štiepanej kamennej industrie: jadro,  čepele, rydlo, pílka, vrták a veľký hrot s rapom.
Pri obydlí je sušič na mäso a kože,  rám na vypracovanie koží a malé sane

NEOLIT
(Mladšia doba kamenná)

Objekt roľníkov z mladšej doby kamennej patrí nositeľom ľudu kultúry s východnou lineárnou keramikou, skupiny Tiszadob (pol. 6. tisícročia pred Kr.).
Je postavený podľa pôdorysu objektu z Košíc Galgovca.  Ide o zrubovú stavbu (5,6 x 3,9 m) bez základov a ukotvenia v zemi, s podlahou zapustenou do zeme. Strešné štíty sú vypletené prútím a obmazané hlinou. Sedlová strecha je pokrytá trstinou.
Pre mladšiu dobu kamennú je najcharakteristickejšie poznanie poľnohospodárstva. Preto je v chate kosák s kamennými čepieľkami a pri objekte drevené roľnícke náradie. Typická je tiež znalosť keramiky a brúsenej kamennej industrie. V objekte sú repliky keramiky skupiny Tiszadob a brúsené sekery a sekeromlaty.

DOBA BRONZOVÁ

Obydlie z doby bronzovej je inšpirované pôdorysom objektu odkrytého v Nižnom Hrušove na nížinnom sídlisku gávskej kultúry z neskorej doby bronzovej (9.-8. stor. pred Kr.).
Dlážka obydlia s kolovou konštrukciou (4 x 3 m) je zapustená  0,70 m pod úroveň okolitého terénu. Sedlová strecha je pokrytá trstinou. Steny tvorí výplet z prútia obmazaný hlinou.  V špici strešného štítu je dymový otvor.
Doba bronzová je v materiálnej kultúre charakteristická poznaním medi legovanej cínom - bronzu. V objekte sa preto nachádza bronzový kosák a ďalšie drobné bronzové predmety.  Z hudobných nástrojov tu o. i. nájdeme závesné idiofóny z kovu.
Pri obydlí je  zlievačská piecka, poľná kolíska a kolesový vozík.

LATÉN
(Mladšia doba železná)

Obydlie z mladšej doby železnej je rekonštrukciou nálezu čiastočne zahĺbenej chaty z neskorej doby laténskej (polovica 1.storočia pred Kr.) z hradiska Zemplín. Chata má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 3,6 x 3 m, zahĺbenie do podložia je 0,34 m. Obydlie má kolovú konštrukciu  s vypletanými a hlinou obmazanými stenami a s trstinou pokrytou strechou dosadajúcou až po zem.  V chatách podobného typu sa nenachádzajú ohniská. Preto aj v našom objekte nie je vykurovacie zariadenie, ale malá kuchynská piecka je pred objektom. V interiéri sa nachádza  zásobnicová jama, ktorá môže poslúžiť na osadenie veľkej zásobnice na uskladnenie potravy.
V dobe laténskej bolo bežné používanie železa.
Remeselnú zdatnosť Keltov vidíme na škále a tvaroch poľnohospodárskeho náradia. Charakteristické je tiež rozšírenie hrnčiarskeho kruhu. Preto tu nájdeme hrnčiarsky kruh a hrnčiarsku pec (rekonštrukcia  nálezu z Prešova) a ďalší vynález - rotačný  mlynček. Z hudobných nástrojov  je tu o.i. sistrum z kovových segmentov, železné kladivo a železná nákovka.

SLOVANSKÉ OBDOBIE

Predlohou pre obydlie zo slovanského obdobia je pôdorys čiastočne zachyteného objektu zo Skrabského. Nie je jeho rekonštrukciou, ale hypotézou možného vzhľadu zrubového  polozahĺbeného obytného objektu  z 9.storočia. Zrubová konštrukcia s rámom položeným na zem v bezkolovej konštrukcii má rozmery  4,4 x 3,2 m, zahĺbenie 0,70 m. Bočné trojuholníkové štíty  sú vypletané prútím a z obidvoch strán obmazané hlinou. Strecha je pokrytá slamou. Pred vchodom je vystupujúci prístrešok.
V nábytku tohto obydlia už vidíme posteľ a truhlicu, v mobiliári vedrá, medzi hudobnými nástrojmi napr. drevenú zvonkohru, zvonkohru z kovových súčastí a rapkáč. Pri obydlí je chlebová piecka.

V archeoparku je zakázaný výraz: nedotýkajte sa! Naopak, je to interaktívny priestor, priestor pre kreativitu návštevníka – tak, aby  si odniesol zážitok dotyku s minulosťou.
 
Zatiaľ nemá zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Vlastivedné múzeum - Hanušovce nad Topľou
0,00 km
8b76445d244.webp Hanušovce nad Topľou
Veľký kaštieľ Hanušovce
0,00 km
0c4e3377814.webp Hanušovce nad Topľou
Malý kaštieľ Hanušovce
0,20 km
7352e9b8888.webp Hanušovce nad Topľou
Ranč Breziny
4,90 km
1b284927663.webp Pavlovce
Drevený megafón
10,60 km
c9a6bec3740.webp Slanské vrchy
Zbojnícky hrad (Soľnohrad)
12,50 km
691c01aa196.webp Ruská Nová Ves
/images/users/20/1611486773_20.jpg
Kontaktná osoba

Hodnotenie [0]

 • Lokalita
  0,00%
 • Personál
  0,00%
 • Služby
  0,00%
 • Vybavenie
  0,00%
 • Čistota
  0,00%
 • Atrakcie v okolí
  0,00%
 • Strava
  0,00%
 • Cena
  0,00%
 • Priemer
  0,00%
Pridať hodnotenie

Používame súbory cookies na analýzu webu, funkcie webových stránok a zacielené reklamy. Prezeraním tohto webu s ich používaním súhlasíte. Udelený súhlas môžete zmeniť, prípadne odvolať TU Cookies