Kaštiele Demjata

Demjata, Demjata

3ef9d1c9931.webp
 
KAŠTIELE DEMJATA
V obci Demjata sú dva kaštiele. Jedným z nich je mohutný renesančno barokový kaštieľ nazývaný "Hámoš". Kaštieľ “Semsey” pôvodne renesančná stavba z polovice 17.storočia, neskôr barokovo prestavaný.
KAŠTIEĽ “HÁMOŠ”

Kaštieľ “Hámoš” je pôvodne renesančnou stavbou z 2. polovice 16. storočia, neskôr v roku 1764 barokovo prestavanou. 
Pôdorys
Ide o dvojpodlažnú štvorkrídlovú stavbu s pôdorysom v tvare obdĺžnika, vytvárajúcu vnútorný átriový dvor. Fasády mali pôvodne kamenné profilované okenné ostenia (niekoľko zachovaných je na západnej fasáde). Na hlavnej (východnej) fasáde je centrálne situované schodisko s barokovým portálom, po stranách s predstavanými stĺpmi a bohatým volútovým štítom. Nad portálom je barokové okno s prelamovaným frontónom. Po stranách čelnej fasády, na pôvodných renesančných krákorcoch, sú nové historizujúce arkiere. Priečelie  je ukončené horizontálnym radom strelných otvorov a korunnou rímsou.
Kaštieľ mal pôvodne štítkovú atiku z polkruhových štítkov, ktoré  sa zachovali na severnej strane dvorovej fasády. Dvor mal pôvodne otvorenú arkádu, ktorá je sekundárne zamurovaná. Na juhozápadnom rohu kaštieľa je situovaná štvorhranná trojpodlažná veža. V interiéri objektu sú na prízemí renesančné klenby a v druhom nadzemnom podlaží pruské klenby. Pri kaštieli bol koncom 19. storočia založený prírodno-krajinársky park pravdepodobne na staršej dispozícii.
Súčasnosť
V súčasnosti je z pôvodnej parkovej dispozície zachované len torzo. Celá západná časť parkového areálu bola v posledných rokoch rozparcelovaná a rodinné domy sa dostali až ku kaštieľu čo výrazné porušilo jeho kompozičnú vyváženosť. V južnej okrasnej časti parku bolo zradené trávnaté ihrisko. Z pôvodných drvín sú sadovnícky a dendrologicky hodnotné lipa veľkolistá, buk lesný červenolistý, pagaštan konský, jaseň štíhly a stromovitá čremcha strapcovitá. Aj keď je pôvodná dispozícia parku zmenšená a kompozične porušená, stále je tu pozemná rezerva na obnovu zaniknutej okrasnej časti a možnosť obnovy parku ako dokladu dobového vývoja záhradného umenia v tomto regióne.

KAŠTIEĽ “SEMSEY“

Kaštieľ “Semsey” je pôvodne renesančnou stavbou z polovice 17.storočia, neskôr barokovo prestavanou.
Pôdorys
Ide o blokový dvojpodlažný objekt so štvorcovým pôdorysom. Fasády má hladké, členené obdĺžnikovými oknami so šambránami. Dominantu tvorí vstupný portál s ušnicovou šambránou s erbom a datovaním prestavby v roku 1736. V interiéri sú zachované renesančné klenby. Objekt bol pôvodne ohradený múrom so vstupnou bránou s polkruhovým záklenkom.

História

Najstaršia správa o Demjate pochádza z roku 1332, kedy sa spomína, že v miestnom kostole pôsobil farár Matej. V písomnostiach zo 14. až 16. storočia sa vyskytuje Demjata pod názvom Demethe. Je to maďarizovaný názov pôvodného slovenského názvu koreniacom v slovenskom osobnom mene. V polovici 15. storočia bola obec rozdelená na Nižný a Vyšnú Demjatu. V 16.storočí bola postupne vo vlastníctve Mariášovcov, Bornemisovcov, Darholcovcov atď. V 2. polovici 16. storočia tu bol postavený renesančný kaštieľ nazvaný “Hámoš” podľa posledných vlastníkov.

V 2. polovici 17. storočia bol postavený na východnej strane potoka Sekčov druhý kaštieľ tzv. “Semsey”. V jeho blízkosti stojí od roku 1774, pravdepodobne na mieste starého kostola barokovo-klasicistický kostol, ktorý bol spolu s kaštieľom “Semsey” navrhnutý v júni 1997 na vyhlásenie ochranného pásma.
Obec Demjata je z urbanistického hľadiska pôvodne potočnou radovou dedinou, ktorá bola neskôr preťatá železnicou popri toku rieky Sekčov, ktoré tvoria s pôvodnou ulicovou zástavbou pravý uhol. Obec je týmto opäť rozdelená na  východnú a západnú časť, pričom v západnej časti tvorí urbanistickú aj architektonickú dominantu práve kaštieľ “Hámoš” s priľahlým parkom.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Hrad Kapušany
3414afbb222.webp Kapušany 5,80 km
Kaštieľ Fintice
d768ca8f828.webp Fintice 6,30 km
Lyžiarske stredisko Fričkovce
aaf2a79c397.webp Hertník 10,50 km
Most pod Šarišským hradom
2f6fec0748.webp Veľký Šariš 11,40 km
Mestské múzeum a galéria…
d0c3a69284.webp Veľký Šariš 11,40 km
Lanové centrum Outdoor Park
cf3e3b5b200.webp Prešov 11,50 km