Kaštiele Demjata

Demjata, Demjata

3ef9d1c9931.webp
 
KAŠTIELE DEMJATA
V obci Demjata sú dva kaštiele. Jedným z nich je mohutný renesančno barokový kaštieľ nazývaný "Hámoš". Kaštieľ “Semsey” pôvodne renesančná stavba z polovice 17.storočia, neskôr barokovo prestavaný.
KAŠTIEĽ “HÁMOŠ”

Kaštieľ “Hámoš” je pôvodne renesančnou stavbou z 2. polovice 16. storočia, neskôr v roku 1764 barokovo prestavanou. 
Pôdorys
Ide o dvojpodlažnú štvorkrídlovú stavbu s pôdorysom v tvare obdĺžnika, vytvárajúcu vnútorný átriový dvor. Fasády mali pôvodne kamenné profilované okenné ostenia (niekoľko zachovaných je na západnej fasáde). Na hlavnej (východnej) fasáde je centrálne situované schodisko s barokovým portálom, po stranách s predstavanými stĺpmi a bohatým volútovým štítom. Nad portálom je barokové okno s prelamovaným frontónom. Po stranách čelnej fasády, na pôvodných renesančných krákorcoch, sú nové historizujúce arkiere. Priečelie  je ukončené horizontálnym radom strelných otvorov a korunnou rímsou.
Kaštieľ mal pôvodne štítkovú atiku z polkruhových štítkov, ktoré  sa zachovali na severnej strane dvorovej fasády. Dvor mal pôvodne otvorenú arkádu, ktorá je sekundárne zamurovaná. Na juhozápadnom rohu kaštieľa je situovaná štvorhranná trojpodlažná veža. V interiéri objektu sú na prízemí renesančné klenby a v druhom nadzemnom podlaží pruské klenby. Pri kaštieli bol koncom 19. storočia založený prírodno-krajinársky park pravdepodobne na staršej dispozícii.
Súčasnosť
V súčasnosti je z pôvodnej parkovej dispozície zachované len torzo. Celá západná časť parkového areálu bola v posledných rokoch rozparcelovaná a rodinné domy sa dostali až ku kaštieľu čo výrazné porušilo jeho kompozičnú vyváženosť. V južnej okrasnej časti parku bolo zradené trávnaté ihrisko. Z pôvodných drvín sú sadovnícky a dendrologicky hodnotné lipa veľkolistá, buk lesný červenolistý, pagaštan konský, jaseň štíhly a stromovitá čremcha strapcovitá. Aj keď je pôvodná dispozícia parku zmenšená a kompozične porušená, stále je tu pozemná rezerva na obnovu zaniknutej okrasnej časti a možnosť obnovy parku ako dokladu dobového vývoja záhradného umenia v tomto regióne.

KAŠTIEĽ “SEMSEY“

Kaštieľ “Semsey” je pôvodne renesančnou stavbou z polovice 17.storočia, neskôr barokovo prestavanou.
Pôdorys
Ide o blokový dvojpodlažný objekt so štvorcovým pôdorysom. Fasády má hladké, členené obdĺžnikovými oknami so šambránami. Dominantu tvorí vstupný portál s ušnicovou šambránou s erbom a datovaním prestavby v roku 1736. V interiéri sú zachované renesančné klenby. Objekt bol pôvodne ohradený múrom so vstupnou bránou s polkruhovým záklenkom.

História

Najstaršia správa o Demjate pochádza z roku 1332, kedy sa spomína, že v miestnom kostole pôsobil farár Matej. V písomnostiach zo 14. až 16. storočia sa vyskytuje Demjata pod názvom Demethe. Je to maďarizovaný názov pôvodného slovenského názvu koreniacom v slovenskom osobnom mene. V polovici 15. storočia bola obec rozdelená na Nižný a Vyšnú Demjatu. V 16.storočí bola postupne vo vlastníctve Mariášovcov, Bornemisovcov, Darholcovcov atď. V 2. polovici 16. storočia tu bol postavený renesančný kaštieľ nazvaný “Hámoš” podľa posledných vlastníkov.

V 2. polovici 17. storočia bol postavený na východnej strane potoka Sekčov druhý kaštieľ tzv. “Semsey”. V jeho blízkosti stojí od roku 1774, pravdepodobne na mieste starého kostola barokovo-klasicistický kostol, ktorý bol spolu s kaštieľom “Semsey” navrhnutý v júni 1997 na vyhlásenie ochranného pásma.
Obec Demjata je z urbanistického hľadiska pôvodne potočnou radovou dedinou, ktorá bola neskôr preťatá železnicou popri toku rieky Sekčov, ktoré tvoria s pôvodnou ulicovou zástavbou pravý uhol. Obec je týmto opäť rozdelená na  východnú a západnú časť, pričom v západnej časti tvorí urbanistickú aj architektonickú dominantu práve kaštieľ “Hámoš” s priľahlým parkom.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Hrad Kapušany
3414afbb222.webp Kapušany 5,80 km
Kaštieľ Fintice
d768ca8f828.webp Fintice 6,30 km
Koncert Pavol Hammel Prúdy
o600x600-Koncert_Pavol_Hammel_Prudy_kapusany_24_202452882133.webp Kapušany 7,20 km
Lyžiarske stredisko Fričkovce
aaf2a79c397.webp Hertník 10,50 km
Most pod Šarišským hradom
2f6fec0748.webp Veľký Šariš 11,40 km
Mestské múzeum a galéria…
d0c3a69284.webp Veľký Šariš 11,40 km