Krajské múzeum KMP

Hlavná 86, Prešov, Prešov

34660ebf240.webp
 
Krajské múzeum (KMP) Prešov
Krajské múzeum v Prešove, sa nachádza v nádherných priestoroch Rákociho paláca, ktorý vznikol začiatkom 17. storočia, spojením a prebudovaním niekoľkých stredovekých meštianskych domov v renesančnom slohu, pre potreby sedmohradského kniežaťa Žigmunda Rákociho. Múzeum tu sídli od roku 1956, pričom sa postupne menila jeho náplň, druh vystavovaných exponátov i názov inštitúcie. V súčasnom období sú v jeho budovách umiestnené historické expozície, ktoré podávajú návštevníkom ucelený pohľad na historický vývoj mesta a regiónu spolu s tradičnou ľudovou kultúrou.

Expozície:

Historická expozícia tvorená celkami:
-  Historický nábytok a interiérové doplnky - prezentuje honosný mobiliár šľachtických rezidencií v prostredí Šariša a bohatého meštianstva v Prešove od 18. - zač. 20. storočia

-  Historické zbrane - dokumentuje vývoj strelných a chladných zbraní od stredoveku do obdobia 2. svetovej vojny

-  Historické hodiny - predstavuje precízne umelecko-remeselné diela hodinárskych majstrov od obdobia baroka po začiatok 20. stor.

-  Dejiny Prešova od 9. storočia do roku 1918 - dokumentuje vznik, rozvoj a postavenie mesta, jeho historický vývoj s dôrazom na vzdelávanie a kultúru - napĺňanie prívlastku Atény nad Torysou

-  Pamätná izba Mikuláša Moyzesa - venovaná významnému hudobnému skladateľovi, predstaviteľovi kultúrneho a spoločenského života v období 1. ČSR, ktorý najplodnejšie obdobie svojho tvorivého života prežil v Prešove

-  Sto rokov korunovej meny - pozoruhodná numizmatická kolekcia s akcentom na používanie korunovej meny
Národopisná expozícia tvorená celkami:

-  Dejiny čipkárstva v Soľnej Bani - venované histórii výroby čipiek v tomto regióne

-  Z pokolenia na pokolenie - prehľad tradičnej materiálnej a duchovnej kultúry ľudu Šariša

-  Salašníctvo na Šariši - obraz tradičného spôsobu chovu ovci

-  Od malička mala - V dedinskom spoločenstve bol pripisovaný veľký význam výchove zdravého a šťastného potomstva. Staršie generácie vedome vplývali na mladšiu, aby jej odovzdali svoje skúsenosti a vedomosti. Rozhodujúcu úlohu pri osvojovaní pracovnej techniky, etických zásad a postojov zabezpečovala rodinná výchova. Jej charakteristickou črtou bola prevaha trestov nad odmenami a regulácia správania detí najbližšou rodinou, príbuznými i ďalšími členmi dedinskej komunity.
Prierez života na šarišskej dedine, zobrazujúci obdobie detstva a dospievania, je prostredníctvom výstavy dokumentovaný unikátnymi fotozábermi Jána Lazoríka i autentickými výpoveďami pamätníkov.

-  Z dejín hasičstva na Slovensku - prezentuje jedinečnú zbierku historickej hasičskej techniky, hasičskej výzbroje a výstroje celoslovenského významu a proveniencie

-  Neživá príroda - prostredníctvom geologických a paleontologických exponátov predstavuje neživú prírodu v regióne

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

V správe Krajského múzea v Prešove sa nachádza aj Galéria ľudovej plastiky, inštalovaná v Sabinove ako vysunutá expozícia Krajského múzea. Je venovaná tvorbe Pavla Šarišského a jeho následníkov, vrátane mladej generácie rezbárov, ktorí tvoria v súčasnosti (Miro Janič, Marek Mikluš, Dušan Brandýs, Ján Rešovský, Andrej Gavula, Ján Bencúr).
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Penzión Zlatý jeleň ***
60b44c38462.webp Sever 28,10 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Safe Music Club - Coffee
6496ad23818.webp Prešov 0,00 km
Múzeum vín
b993d4b1162.webp Prešov 0,10 km
PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSI…
o600x600-PRO_MUSICA_NOSTRA_SAROSSIENSI_2024__202431110756.webp Prešov 0,10 km
Jam Club
dd3d24d7803.webp Prešov 0,10 km
Wave Klub
9d04c4a2812.webp Prešov 0,20 km
Ťapákovci / DJZ Prešov
o600x600-Tapakovci___DJZ_Presov_202021293529.webp Prešov 0,20 km