Košický hrad

Košice - Hradová, Košice

eb2e50eb816.webp
 
KOŠICKÝ HRAD

Košický hrad (či skôr jeho zrúcaniny) ležia na vrchu Hradová, ktorý sa vypína nad údolím Hornádu. Po hrade však nezostali veľké stopy. Tomu, že tu kedysi stál hrad, nasvedčujú iba zvyšky základov a obvodového muriva. Pod týmto hradom sa v roku 1311 odohrala známa bitka pri Rozhanovciach.
Písomné pramene o hrade nie sú známe. Hrad, ukrývajúci nielen tajomstvá o dobe svojho vzniku, či existencie, o jeho úlohe, ale aj o tom či vôbec hradom bol a či nešlo iba o neúspešný pokus o výstavbu hradu.
História

Hrad pravdepodobne postavil palatín Omodej (Amade) Aba. Po smrti posledného Arpádovca Ondreja III., v roku 1301, sa začínajú spory medzi Omodejovcami - ktorí boli na strane Karola Róberta - a kráľovskou korunou. Po prepadnutí omodejovského hradu Gönz košickými mešťanmi a Spišiakmi, sa boje preniesli do blízkosti Košíc. Omodej si preto začal stavať na cudzom území, ktoré ovládal a z ktorého mohol kontrolovať aj Košice, hrad. V roku 1307 sa Košice pridali na stranu Karola a preto spory zanikli. To vysvetľuje, prečo hrad nebol dostavaný.
Omodejovci po prehratej bitke hrad stratili a kráľ ho daroval svojim verným prívržencom, ktorí prišli spolu s ním z Talianska, Drugethovcom. Neskôr sa stali majiteľmi hradu Bebekovci. Tí mali ustavičné spory s mešťanmi z Košíc, ktorí tvrdili, že hrad bol postavený na ich území. Nakoniec keď sa do sporu zamiešal sám panovník, ktorému boli Bebekovci neverní, Košice roku 1430 hrad skutočne získali. Košičanom nešlo, pravda, ani tak o sám hrad, ako skôr o jeho rozsiahle majetky. Po ich získaní prestali sa o hrad starať, ktorý od polovice 15. storočia pomaly pustol a skoro zanikol.
Súčasný stav

Dnes iba z konfigurácie terénu a architektonických zvyškov možno usudzovať, že vysoký úzky chrbát skalného masívu bol vkomponovaný do areálu. Opevnenie sa skladá z okrúhlej veže a trojuholníkovej bašty, na ktorú nadväzuje plynule múr. Ten pokračuje ešte 100 m, kde sa náhle končí. Ani iné pozostatky ani terénna dispozícia nenaznačuje pokračovanie hradieb, z čoho je možné usudzovať, že hrad nebol dostavaný. Hrad bola skôr pevnosť, ktorá so svojimi 3,8 m hrubými múrmi aj napriek nedostavaniu mohla slúžiť svojmu účelu.
V súčastnosti sa tu nachádza Areál Košického hradu o výmere okolo 6,5 ha, ktorého súčasťou je hradná scéna, prírodný amfiteáter a návštevnícke centrum. Areál Košického hradu spravuje Občianske združenie Castellum Cassovia.
Zriadili tu infocentrum a malú fotogalériu archeologických prác, ukážku odievania stredoveku a taktiež dielne na výrobu drevených výrobkov a malú kováčsku vyhňu. V lokalite Hradová je vybudovaná vyhliadková veža Hradová s výhľadom na mesto Košice a široké okolie. Taktiež je tu vybudované ihrisko pre deti.
Archeologický výskum

V rokoch 2011 až 2012 sa na Košickom hrade uskutočnil rozsiahly archeologický a stavebno-historický výskum. Výskum vykonával Archeologický ústav SAV v Nitre a Mgr. Michal Šimkovic a Ing. Miroslav Matejka. Archeologický výskum ukázal, že tento hrad patrí medzi najrozsiahlejšie na našom území s mohutnými hradbami a vežami až 3,8m. Rozloha hradu je 6,5 hektára a patrí k najväčším na Slovensku.
Archeologickým výskumom sa zistilo, že horná terasa bola využívaná už v mladšej a neskorej dobe bronzovej v období gavskej kultúry. Bolo zistené, že tu na tejto terase stáli nadzemné objekty – domy, a hospodárske stavby a terasa bola využívaná ako výšinné opevnené sídlo. Ústrednou stavbou hradu bola valcová veža, ktorá stála približne 75 m od najvyššieho bodu hrebeňa.
Prístup: Ku hradu vedie chodník z parkoviska štátnej cesty Košice – Kavečany. Cesta trvá približne okolo 20 minút. Popri hrade prechádza žltá turistická značka zo strediska Čermeľ.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Penzión Zlatý jeleň ***
60b44c38462.webp Sever 2,70 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Vyhliadková veža Hradová
d2dad237378.webp Košice - Sever 0,10 km
Košická detská železnica
e4ab518b422.webp Košice 1,50 km
Paintball Košice
238b3c63133.webp Košice 2,00 km
Reštaurácia Štadión
d07c29061000.webp Košice 2,40 km
Kúpalisko Ryba Anička
661355cc762.webp Košice 2,50 km
Botanická záhrada UPJŠ
182ba8d7923.webp Košice 2,90 km