Archeologické nálezisko Várhegy

Nižná Myšľa, Nižná Myšľa

81202303900.jpg
 
Archeologické nálezisko Várhegy

Obec Nižná Myšla predstavuje jedno z najbohatších archeologických nálezísk na Slovensku zaznamenávajúce praveké osídlenie. Podarilo sa tu nájsť niekoľko osád z rôznych časových úsekov od praveku až včasného stredoveku. Nižná Myšľa bola označená za archeologickú lokalitu už v roku 1892. Ako prvá tu bola spomenutá lokalita Skalka, následne Alamenev, Koscelek, Moľva, Prepoštstvo a Várheď (Várhegy).
Osada I

Archeologické nálezisko Várhegy sa nachádza v Košickej kotline asi 10 kilometrov od mesta Košice juhovýchodným smerom. Ide o strategicky veľmi výhodné miesto s nadmorskou výškou 217 m. Nachádzajú sa tu repliky zrubov obydlia zo staršej a strednej doby bronzovej. Od roku 1977 sa tu uskutočňuje systematický archeologický výskum, ktorý urobil túto lokalitu jednou z najznámejších nielen v Európe. Našli tu približne asi 2 300 nádob a približne asi 5 000 bronzových, kostených a kamenných predmetov rozličného významu.

Várhegy

Mnohé nálezy majú celosvetový význam. Nájdené artefakty dokumentujú vysokú životnú úroveň, technologickú zručnosť. Obyvatelia osád boli nielen zdatní metalurgovia, ale aj obchodníci. Osady zanikli približne po 50 či 70 rokov svojho trvania,  niekedy okolo roku 1400 pred n.l. Príbytky boli vyrabované a vypálené, obyvatelia osady opustili. Prvý archeologický výsku sa tu začal už v roku 1948. V snahe ukázať archeologické predmety čo najbližšie od miesta nálezu zriadili v obci Nižná Myšla – Myšľanské obecné múzeum. Múzeum sa nachádza v budove (kláštor v 17. storočí bol aj kaštieľom) z 13. storočia.

Lokalita sa skladá z troch časti:

Opevnená osada I.

Ide o najstaršiu osadu otomansko-fuzesabonskej kultúry (cca 1700-1400 pred Kr.), ktorá vznikla na južnom okraji vyvýšeniny. Išlo o osadu s rozmermi 50 x 60 metrov. Bola opevnená hlineným valom a priekopou hlbokou 6 metrov. Vstup do osady bol dreveno-kamennej konštrukcie. Príbytky mali hlinou vymazanú dlážku a steny boli z dreva. V domoch zhotovených zrubovou konštrukciou boli vyvýšené ohniská. Osada mala poľnohospodársko-remeselnícky charakter. K pozoruhodným keramickým nálezom patria hlinené plastiky zvierat, malé sošky žien a depot džbánkov. Našli sa tu aj nálezy predmetov z parožia, bronzu a kameňa.

Opevnená osada II.

Rozvoju obyvateľstva prvá osada nestačila a preto bola postavená nová osada. Rozlohovo išlo už o 8 hektárovú osadu. Osada mala val s kamenno-zemno-drevenou konštrukciou. Nachádzali sa tu domy zrubového typu a početné hospodárske objekty. Osada bola významným mocenským centrom, ale aj strediskom kultu. Vykonávali sa tu hlavne krvavé kultové obrady, pri ktorých sa obetovali hlavne zvieratá. Výnimočne sa tu praktizovalo aj obetovanie ľudí. Popri hrnčiarstve sa tu rozvinulo spracovanie kostí a parohoviny, ale aj spracovanie farebných kovov čo zabezpečilo rozmach a prosperitu osady.

Pohrebisko

Nachádza sa vo vzdialenosti 200 metrov od osady. Najstaršie hroby boli vyhĺbené pri západnom svahu a pohrebisko sa postupne rozširovalo smerom na východ. Na tomto pohrebisku bolo nájdených vyše 900 hrobov. V každom hrobe sa nachádzalo množstvo milodarov. Hrobové jamy sú orientované na SJ, obdĺžnikového tvaru. Pochovávalo sa v nich v skrčenej poohe, tvárou na východ. Ženy ležali na ľavom, muži na pravom boku. V hroboch bojovníkov, lovcov a remeselníkov a poľnohospodárov sa často našli stopy po kombinovanej drevenej výstuži jám, alebo zvyšky drevených truhiel a dvojdielnych sarkofágov.

Ako sa dostať k archeologickému nálezisku

Komplex dvoch osád a pohrebisko sa nachádza na juhu za obcou Nižná Myšla na malom kopci v nadmorskej výške 217 m. Popri nálezisku prechádza červená turistická trasa a  modrá cykluturistická trasa.
Zatiaľ nemá zľavu
Autor si neželá hodnotenia zverejniť

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Penzión Zlatý jeleň
Zľava
18,50 km
0
60b44c38462.jpg Košice - Sever

Najbližšie objekty v okolí do 30 km

Myšľanské obecné múzeum
0,70 km
e252657f698.jpg Nižná Myšľa
Hrad Slanec
8,00 km
56cf9449882.jpg Slanec
Zichyho kaštieľ
10,10 km
0a0a74cc351.JPG Košice - Barca
Segway Košice
10,90 km
2fb8a58e45.jpg Košice
Autopožičovňa RAI Košice
11,00 km
11fef0ee108.jpg Košice
Múzeum letectva Košice
11,20 km
57a9b019254.jpg Košice
/images/users/20/1596198718_20.jpg
Kontaktná osoba

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.