Kaštieľ Drienovec

Drienovec, Drienovec

7a48e0e4145.webp
 
KAŠTIEĽ DRIENOVEC
Na sever od obce Drienovec v okrese Košice okolie sa nachádzajú Drienovecké kúpele, donedávna ešte slúžiace rekreačným účelom. Okrem kúpeľov je v obci Drienovec aj kaštieľ, kde v súčasnosti sídlia Mariánske sestry.
Klasicistický kaštieľ bol postavený v roku 1780 pod vedením rožňavského staviteľa J. Mayera, v roku 1838 rozšírený o kaplnku rožňavským biskupom Jánom Scitovským.
História
Klasicistický kaštieľ bol postavený v roku 1780. Stavbu viedol rožňavský staviteľ J. Mayer. K zväčšeniu objektu došlo v roku 1838, keď rožňavský biskup Ján Scitovský nechal pristavať kaplnku Sedembolestnej Panny Márie. Stavba je vzhľadom na čas svojho vzniku netypická tým, že bola postavená do svahu. Zatiaľ čo pohľadom z priečelia vyzerá ako dvojpodlažná budova, zo zadnej strany je jednopodlažná.
K veľkým škodám na interiéri došlo v časoch, kedy tu až do roku 1989 pôsobilo poľnohospodárske stredné učilište. Napríklad kaplnka bola prestavaná na telocvičňu a v súvislosti s tým boli nenávratne zničené historické fresky na stenách.
V parku kaštieľa je jazero, v súčasnom období však neudržiavané. Nad jazerom v lese bola v minulosti krížová cesta, ktorá viedla ku kaplnke Sedmebolestnej Panny Márie. V parku sa nachádza silná krasová vyvieračka. Od roku 1963 slúži ako zdroj pitnej vody pre Košice. Z toho dôvodu kríž na krasovou vyvieračkou v roku 1962 bol premiestnený do areálu kostola.

Kaštieľ bol sídlom Rožňavského biskupstva, po znárodnení slúžil pre školské účely. Po reštitúcii biskupstvo opäť dostalo kaštieľ do svojho vlastníctva a v súčasnom období ho obývajú Mariánske Sestry, ktoré kaštieľ pomaly obnovujú.
Pôdorys

Je to dvojpodlažná budova s neskoršími prístavbami. Nad hlavným vchodom je balkón s kovanou klasicistickou mrežou. Kaštieľ je postavený na úpätí kopca Čimája a to tak, že čelná – južná strana budovy je jednoposchodová a západná – severná časť je prízemná. Na hlavnom priečelí tejto poschodovej budovy sú dva bočné rizality s ústredným vchodom, nad ktorým je balkón zakončený trojhranným štítom. Prízemie má vodorovnú pásovú rustiku, poschodie je členené pilastrami a segmentovými frontónmi okien.
V severnej časti budovy je kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pôvodne zdobená peknými nástennými maľbami, ktorá však počas pôsobenia poľnohospodárskeho odborného učilišťa až do roku 1898, bola prerobená na telocvičňu, následkom čoho boli nástenné maľby znehodnotené a zničené.
Súčasnosť
V súčasnom období ho obývajú Mariánske sestry, ktoré budovy a okolie pomaly obnovujú. Podľa sestry predstavenej je kaštieľ v súčasnosti príbytkom približne 15 rádových sestier, ktoré postupne získavajú prostriedky a starajú sa aj o to, aby kaštieľ a jeho okolie pomaly zrenovovali.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Penzión Zlatý jeleň ***
60b44c38462.webp Sever 24,10 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Twister Disco Club
1ee698ed964.webp Moldava nad Bodvou 2,10 km
Turniansky hrad
f178c91b827.webp Turňa nad Bodvou 6,20 km
Hatinská jaskyňa
393340bd692.webp Debraď - Hatiny 6,20 km
Socha Anjela
545a98a9764.webp Háj 7,80 km
Jasovská jaskyňa
b51957f4690.webp Jasov 8,00 km
Hájske vodopády
d67b027f801.webp Háj 8,50 km