Turniansky hrad

Turňa nad Bodvou, Turňa nad Bodvou

f178c91b827.webp
 
TURNIANSKY HRAD
Za obcou Turňa nad Bodvou sa na krasovom kopci nachádza zrúcanina Turnianskeho hradu. Vznikol v polovici 13. storočia – usudzuje sa tak podľa zachovanej hranolovej veže. Tú postavili po tatárskom vpáde na ochranu cesty vedúcej z Gemera na Spiš. Turniansky hrad je tiež súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Turniansky hradný vrch. Jednoduchý prístup k nemu je z obce Turňa nad Bodvou.

Zrúcaninu Turnianskeho hradu, vypínajúcu sa západne od Košíc na východnom Slovensku možno nájsť na vrchole výrazného kopca s pravidelným kužeľovitým tvarom. Na jeho vápencovom svahu rastie vzácna kvetena vrátane významného endemitu rumenica turnianska, ktorý nerastie nikde inde na svete. Územie predstavuje vedecky významnú floristickú faunistickú lokalitu.
Zo zrúcanín Turnianskeho hradu je pekný výhľad na obec Turňa nad Bodvou, obec Háj, Hájsku dolinu, Zádielsku planinu, Jasovskú planinu, planinu Dolný vrch, Košickú kotlinu a Turniansku kotlinu.

História

Hrad bol postavený po tatárskom vpáde. Vznikol pravdepodobne v prvej polovici 13. storočia. Prvá zmienka o Turnianskom hrade je v listine Béla IV. z prvej polovice 13. storočia. Podľa nej panovník daroval hrad šarišskému grófovi Tékusovi. Potom prešiel do rúk Turnianskovcov (Tornayovcov). Jeden z nich Ján, v roku 1357 hrad zrenovoval a zväčšil.

Turniansky hrad začiatok 19. storočia

Turnianskovci (Tornayovcovci) mali v držbe hrad až do vymretia ich rodu, do roku 1406, keď naň získal donáciu Štefan Šafár z Branča.
Hrad od neho získala známa gemerská zemepánska rodina Bebekovcov, ktorá mala hrad v držbe až do roku 1440. Vtedy sa ho zmocnili vojská Jána Jiskru z Brandýsa, ktoré na hrade ostali asi do roku 1458.

Turniansky hrad začiatok 20. storočia

V roku 1476 ho odkúpil Imrich Zápoľský a jeho majetkom ostal až do roku 1534. V nasledujúcom období hrad viackrát vymenil svojich zemepánov a trpel neustálymi vnútropolitickými nepokojmi. Medzi rokmi 1540 – 1550, pravdepodobne pre turecké nebezpečenstvo, sa urýchlene začalo budovať nové opevnenie hradu. Od tých čias patril Turnianský hrad k pohraničným hradom protitureckej krajinskej pevnostnej sústavy.

V roku 1652 ho Turci napadli, dobyli a majiteľa hradu odviedli do zajatia. V tom čase vypálili i samotné mestečko. Počas rákócziovsko- thökölyovských povstaní Turniansky hrad niekoľko krát vymenil svojich majiteľov. Z rúk Imricha Thökölyho ho vybojoval cisársky generál Schultz a dal hrad zbúrať.

Od tých čias život na Turnianskom hrade ustal, keďže hrad už nebol obnovený.

Turniansky hrad koniec 19. storočia
Zrúcaniny hradu dokazujú, že i tento hrad bol budovaný v niekoľkých, časovo od seba vzdialených etapách. Zo starého gotického hradu vidieť hradnú vežu, spojenú na severnej strane s palácom. Palác, ktorý stal na východnej strane, je mladší. Z renesančného obdobia protitureckého opevnenia a rozšírenia hradu zostalo pomerne dobre zachované vonkajšie opevnenie s veľkou delovou okrúhlou baštou na západnej strane a troma menšími  bastiónmi na južnej a východnej strane. Klenby či iné architektonické detaily sa nezachovali.

V období národnooslobodzovacieho boja (1848) v zachovalých miestnostiach hradu ubytovali domobrancov. Z ich nedbanlivosti vznikol požiar, ktorý zničil celú konštrukciu strechy. Od toho času bol hrad odsúdený na zánik.

Počas II. svetovej vojny Nemci zničili aj pozostalé múry hradu, keď odtiaľto odstreľovali cestu vedúcu do Košíc.

Súčasnosť

Zo stredovekého hradu sa dodnes zachovali len múry jednotlivých objektov (bašty, múry opevnenia, strieľňa, paláce a veža). Zachovala sa aj čiastočne cesta, ktorou bol hrad sprístupnený pričom v skalnom podloží sú viditeľné stopy po kolesách vozov. Hradu dominovala štvorhranná veža, ktorá je aj dodnes najmohutnejšou časťou zrúcanín. Najvyšší múr s okennými otvormi je pozostatkom gotického paláca, ktorý bol príbytkom hradného pána. V súčasnosti je Turniansky hrad verejnosti prístupný a o obnovu tejto kultúrnej pamiatky stará Občianske združenie Castrum Thorna. Pod hradom sa každoročne v máji usporiadavajú kultúrno zábavné podujatie TURNIANSKE RYTIERSKE SLÁVNOSTI.

Hradná veža

Medzi vežou a palácom sa nachádzalo hradné nádvorie. V dolnej a západnej časti je najvýraznejším objektom bastión so širokými múrmi a mohutnými strieľňami. Na severnej strany hradu sa zachoval zvyšok stien druhého paláca hradu, ktorý bol menší ako gotický pálác.

Povesť
Podľa povesti sa v noci na jeho hradbách zjavuje prízrak hradnej pani, ktorá zo žiarlivosti zabila mladého šľachtica a vinu zvalila na svoju sestru.

Prístup: autom k motorestu pod hradom, odtiaľ pešo asi 30 min, pešo z obce Turňa nad Bodvou (železničná zastávka) po modrej značke asi 45 minút
Zatiaľ nemá zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

/images/users/20/1611486773_20.jpg
Kontaktná osoba

Hodnotenie [0]

 • Lokalita
  0,00%
 • Personál
  0,00%
 • Služby
  0,00%
 • Vybavenie
  0,00%
 • Čistota
  0,00%
 • Atrakcie v okolí
  0,00%
 • Strava
  0,00%
 • Cena
  0,00%
 • Priemer
  0,00%
Pridať hodnotenie

Používame súbory cookies na analýzu webu, funkcie webových stránok a zacielené reklamy. Prezeraním tohto webu s ich používaním súhlasíte. Udelený súhlas môžete zmeniť, prípadne odvolať TU Cookies