Babská diera

Silica, Silica

866b1f1f231.webp
 
Babská diera
Jaskynná priepasť Babská diera sa nachádza na Silickej planine v Slovenskom krase, neďaleko známejšej jaskyne Silická ľadnica. Objavil ju v roku 1959 objaviteľ jaskyne Domica Ján Majko. Vstupný portál bol v minulosti krasovým závrtom. Babská diera je 46 metrov dlhá vertikálna jaskynná priepasť a kultové sídlo človeka kyjatickej kultúry. 
V hĺbke 5 metrov sa našlo niekoľko archeologických artefaktov ako sú ľudské kosti a kúsky keramiky z mladšej doby bronzovej. Ľudské kosti patrili dvom mladým ľuďom mužského a ženského pohlavia. K najzaujímavejším nálezom patrí šamanská maska vyrobená z tvárovej časti ľudskej lebky. Pravdepodobne bola maska používaná pri kultových obradoch s ľudskými obeťami. Mladšia doba kamenná bola svedkom krvavých obradov a toto miesto je toho svedkom.
Archeologické nálezy, hlavne unikátne masky vyrobené prevažne zo zvieracích, ale tiež ľudských lebiek, ktoré sa našli aj v okolitých krasových útvaroch dokumentujú, že tieto priestory, boli v minulosti miestami vstupu do podzemia a miestami kontaktu s podzemnými božstvami, ktorým sa príležitostne prinášali aj ľudské obete.
Prístup

Jaskynná priepasť Babská diera leží pri žlto značenom turistickom chodníku vedúcom z parkoviska pri Silici k Silickej ľadnici. Pri vstupe do priepasti predstavujúcom krasový závrt sa nachádza informačná tabuľa. Samotná diera nie je prístupná verejnosti.
 
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Jaskyňa Silická ľadnica
1597929787-jaskyna.webp Silická Brezová
Gombasecká jaskyňa
cebd0c64160.webp Plešivec
Hrad Plešivec
0505b61a432.webp Plešivec
Jaskyňa Domica
cc66669a653.webp Dlhá Ves
Krásnohorská jaskyňa
43cb5519338.webp Krásnohorská Dlhá Lúka
Kúpalisko Veronika
8ef38941784.webp Gemerská Hôrka

Hodnotenie [0]

 • Jedlo
  0,00%
 • Nápoje
  0,00%
 • Čistota
  0,00%
 • Obsluha
  0,00%
 • Cena
  0,00%
 • Prevádzka
  0,00%
Pridať hodnotenie