Babská diera

Silica, Silica

866b1f1f231.webp
 
Babská diera
Jaskynná priepasť Babská diera sa nachádza na Silickej planine v Slovenskom krase, neďaleko známejšej jaskyne Silická ľadnica. Objavil ju v roku 1959 objaviteľ jaskyne Domica Ján Majko. Vstupný portál bol v minulosti krasovým závrtom. Babská diera je 46 metrov dlhá vertikálna jaskynná priepasť a kultové sídlo človeka kyjatickej kultúry. 
V hĺbke 5 metrov sa našlo niekoľko archeologických artefaktov ako sú ľudské kosti a kúsky keramiky z mladšej doby bronzovej. Ľudské kosti patrili dvom mladým ľuďom mužského a ženského pohlavia. K najzaujímavejším nálezom patrí šamanská maska vyrobená z tvárovej časti ľudskej lebky. Pravdepodobne bola maska používaná pri kultových obradoch s ľudskými obeťami. Mladšia doba kamenná bola svedkom krvavých obradov a toto miesto je toho svedkom.
Archeologické nálezy, hlavne unikátne masky vyrobené prevažne zo zvieracích, ale tiež ľudských lebiek, ktoré sa našli aj v okolitých krasových útvaroch dokumentujú, že tieto priestory, boli v minulosti miestami vstupu do podzemia a miestami kontaktu s podzemnými božstvami, ktorým sa príležitostne prinášali aj ľudské obete.
Prístup

Jaskynná priepasť Babská diera leží pri žlto značenom turistickom chodníku vedúcom z parkoviska pri Silici k Silickej ľadnici. Pri vstupe do priepasti predstavujúcom krasový závrt sa nachádza informačná tabuľa. Samotná diera nie je prístupná verejnosti.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Jaskyňa Silická ľadnica
1597929787-jaskyna.webp Silická Brezová 0,50 km
Gombasecká jaskyňa
cebd0c64160.webp Plešivec 2,90 km
Hrad Plešivec
0505b61a432.webp Plešivec 7,30 km
Jaskyňa Domica
cc66669a653.webp Dlhá Ves 8,80 km
Krásnohorská jaskyňa
43cb5519338.webp Krásnohorská Dlhá Lúka 9,40 km
Kúpalisko Veronika
8ef38941784.webp Gemerská Hôrka 9,50 km