Kaštieľ Kráľ

Kráľ, Kráľ

87faf913547.webp
 
KAŠTIEĽ KRÁĽ

Priamo v obci sa nachádza  barokovo-klacististický kaštieľ, ktorý patrí medzi najkrajšie a najzachovalejšie šľachtické stavby južného Gemera. Podľa Súpisu pamiatok pochádza objekt z roku1767, ale postavený bol na staršich základoch.
Barokovo-klasicistický kaštieľ z roku 1767 je významnou pamiatkou pohraničnej obce Kráľ v Rimavskej kotline. Patrí medzi najzachovalejšie zemepanské sídla na južnom Gemeri. Jedno z krídel kaštieľa slúži ako rímskokatolícky kostol. V neveľkej obci s necelým tisícom obyvateľov, sú ešte ďalšie kostoly. Táto religiózna pestrosť súvisí s tým, že po druhej svetovej vojne časť vysídleného maďarského obyvateľstva nahradili prisťahovalcami Slovákmi zo Zakarpatskej Ukrajiny a Rumunska. V súčasnosti je kaštieľ sídlom obecného úradu a reštaurácie. Okolo kaštieľa je obklopený park. Komplex kaštieľa s kostolom je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok na Slovensku.
Pôdorys
Stavba kaštieľa je dvojpodlažná, podpivničená a vybudovaná na pôdoryse písmena U. Na fasáde orientovanej do parku dominuje nepatrne vystupujúci rizalit s trojuholníkom tynpanónom bez výzdoby a predstavaný portikus so vstupným vchodom obdľžnikového výrezu, nad ktorým sa nachádza balkón s ozdobným kovaním. Na nárožiach sú situované dve vežičky postavené na štvorcovom pôdoryse. Na strednom krídle fasády sa nachádza rozsiahla arkáda otvorená a mierne vystupujúci rizalit s trojuholníkovým tympanónom, nad ktorým umiestnili hodinovú vežu.
V pravom bočnom krídle sa nachádza kaplnka sv. Ladislava, ktorá bola založená v roku 1753. Heraldicko-epigrafickú pamiatku sme v exteriéri stavby kaštieľa identifikovali na zadnej fasáde v trojuholníkovom tympanóne vystupujúceho rizalitu. Vo vnútornom poli tympanónu je umiestnený erbový štít, ktorý ale po obsahovej stránke nezodpovedá svojmu pôvodnému stavu.  Podobne ako celková fasáda bol pri rekonštrukcii rovnakými farbami premaľovaný aj celý erb s erbovým rodovým znamením. V súčasnosti dominuje na rodovom erbe plastická kvetová a ornamentálna výzdoba.
História
Existenciu kaštieľa postaveného na staršom základe vieme podrobnejšie doložiť od čias jeho vlastníctva rodom Pletrich, čiže od roku 1767. Podľa nápisu, ktorý spomína Erdélyi boli iniciátorom stavby, resp. rozsiahlej prestavby Ladislav Pletrich a jeho manželka Anna Szentmiklóssy. Anna bola členkou významného rodu Szentmiklóssy, ktorého členovia žili vo viacerých stoliciach.
Podľa Mihályfalusiho Forgona máme na Gemeri jednotlivých členov rodu Pletrich s predikátom Szentkirályi doložených v 18. - 19. st. Zakladateľom jednej línie, ktorá žila na Gemeri bol Peter Pletrich a jeho dvaja synovia Ladislav a Ján I., ktorí vytvorili samostatné rodové vetvy. Viacerí členovia zastávali v stoličnej správe dôležité funkcie. Podľa Borovszkého bol ďalším vlastníkom kaštieľa v obci Vojtech Szilárdy. K rozsiahlej rekonštrukcii celého objektu sa pristúpilo v 90. rokolch 20. storočia a pokračovalo v nasledujúcich rokoch.
Súčasnosť
Vďaka veľkej rekonštrukcii je budova plne využitá a sídlia v nej viaceré inštitúcie ako napr. Obecný úrad, knižnica, reštaruácia a kaplnka sv. Ladislava.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Kúpele Číž
ef11d2da849.webp Číž 5,00 km
Plážové kúpalisko Tornaľa
0c2c9ab2774.webp Tornaľa 8,80 km
Kúpalisko Bretka
01465e28471.webp Gemerská Panica 17,90 km
Jaskyňa Peško
61b30275955.webp Bretka 18,20 km
Hutnianska jaskyňa
b52ef97b210.webp Bretka 18,90 km
Jaskyňa Domica
cc66669a653.webp Dlhá Ves 19,10 km