Cashback

Odmeníme vás za vaše rezervácie


Získajte CASHBACK 5€ za pobyt na vybrané ubytovacie zariadenia s označením CASHBACK.

Zarezervujte si ubytovanie cez online rezervačný formulár Slovago.sk a po úspešnej rezervácií obdržíte emailom „Potvrdenie online rezervácie“. Po skončení pobytu ohodnoťte vašu spokojnosť s ubytovaním a následne vám pripíšeme 5€ na bankový účet.

Podmienky pre získanie CASHBACK za online rezerváciu na Slovago.sk:

- Návštevník vytvorí predbežnú online rezerváciu (nie telefonicky) v hodnote nad 50 € na portáli www.slovago.sk

- Ubytovateľ potvrdí na Slovago.sk rezerváciu pobytu.

- Návštevník dostane do 2 dní po zrealizovanom pobyte email o hodnotení ubytovania.

- Návštevník ohodnotí spokojnosť s ubytovaním a následne mu bude vyplatený CASHBACK 5€ na bankový účet (od portálu Slovago.sk).

- Emailová adresa sa musí zhodovať s tou, ktorú návštevník uviedol pri online rezervácií.

- Platí pre plnoletú osobu, ktorá si v danom termíne rezervuje vybrané ubytovanie.

- Odmena CASHBACK bude pripísaná na bankový účet do 14 dní po zaslaní dotazníka spokojnosti.

- V prípade stornovania rezervácie nárok na odmenu prepadá.

- Ponuka je limitovaná a platí do zmazania.

Návštevník má nárok na získanie odmeny 5€ za každú online rezerváciu na vybrané ubytovacie zariadenie, ktoré má logo CASHBACK.

Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel odporúčania a odmeny sú právne nevymáhateľné. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá bola, alebo mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s odporúčaním alebo využívaním cashback portálu Slovago.sk. Tieto pravidlá sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky a sú záväzné pre obe strany. Používateľ portálu svojou dobrovoľnou registráciou na Slovago.sk potvrdzuje, že bol s nimi preukázateľným spôsobom oboznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť.