Banícke múzeum Rožňava

Šafárikova 31, Rožňava, Rožňava

58bbe0f7106.webp
Banícke múzeum v Rožňave

Banícke múzeum vlastní bohaté zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia, dejín techniky, najmä baníctva a hutníctva, prírodných vied - geológie a mineralógie. Viac ako storočné Banícke múzeum v Rožňave je jednou z troch špecializovaných baníckych múzeí na Slovensku a plní funkciu okresného vlastivedného múzea. Jeho poslaním je zachovať nielen pamiatky baníctva a hutníctva, ale aj zbierky rôznych disciplín.

Expozícia baníctva a hutníctva v Gemeri sa nachádza v impozantnej účelovej budove z r. 1905, ktorá je podľa dostupných materiálov najstaršou stavbou postavenou pre banícke a hutnícke múzejníctvo v strednej Európe. V geologicko - mineralogickej časti zaujmú vzácne minerály z ložiskových oblastí Gemera. V časti baníckej a hutníckej techniky získa návštevník ucelený obraz o vývoji týchto odborov najmä v gemerskom regióne.

Medzi najhodnotnejšie exponáty patria stredoveké banícke ručné pracovné nástroje, drevené banské čerpadlo, vlečné koryto, vŕtacia, meracia a osvetľovacia technika.

Ucelenú samostatnú časť expozície tvoria Banské pracoviská, kde môže návštevník získať konkrétnu predstavu o pracovných podmienkach a spôsobe práce baníka v podzemí.

Expozícia prírody Slovenského Krasu a priľahlých oblastí prezentuje neobyčajne rôznorodé prírodné danosti a krásy predmetného územia. Je umiestnená v budove postavenej v roku 1904 ako tzv. Františkin útulok.

Časť expozície venovaná neživej prírode dokumentuje premeny geologickej tvárnosti Slovenského krasu ukážkami minerálov, hornín a skamenelín. Pozoruhodná je dokumentácia povrchových a podzemných krasových útvarov, najmä jaskýň Domica a Gombasek. Rastlinstvo a živočíšstvo v ďalšej časti, venovanej živej prírode, je prezentované biotopovými spoločenstvami močaristých oblastí, poľnohospodársky obrábaných polí a intravilánu lesa, krasu a skalných stien.

Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár prezentuje najkrajšie a najvzácnejšie muzeálie zo zbierok Baníckeho múzea. Ich počet obmedzuje len veľkosť priestoru, a aby nevznikol dojem nahromadeného materiálu, voľne sleduje zoradenie zbierok podľa jednotlivých múzejných disciplín a čiastočne materiálu. Takouto formou pripravený prezentačný depozitár dáva možnosť umiestniť niekoľko predmetov toho istého určenia vedľa seba. Dobrým príkladom je zoradenie 11 kusov kolovrátkov rôznych typov a z rôzneho materiálu. Návštevník tak má možnosť vidieť "variácie na jednu tému". V expozícii je uložených vyše 4 000 kusov muzeálií.

Galéria Baníckeho múzea je zameraná na krátkodobé výstavy múzejné a galerijné, a to vlastné alebo prevzaté zo Slovenska i zo zahraničia.

V správe Baníckeho múzea v Rožňave je aj vzácna secesná stavba, taktiež účelová budova Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí. Dal ju postaviť Dionýz Andrássy, vtedajší majiteľ krásnohorského panstva. Stála výstava je zameraná na portrétnu tvorbu 18. a 19. storočia.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Lake Forest Dedinky
1623833481-1623786561812-d19.webp Dedinky 25,10 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Letné kúpalisko Rožňava
85a9d785795.webp Rožňava 0,60 km
PRO MUSICA NOSTRA GEMERIENSI
o600x600-PRO_MUSICA_NOSTRA_GEMERIENSI_2023_20239874147.webp Krásnohorské Podhradie 4,80 km
Rozhľadňa Turecká
f9a87f8c894.webp Rudná 5,00 km
Hrad Krásna Hôrka
b405143c761.webp Krásnohorské Podhradie 5,10 km
Múzeum Betliar
4666b41750.webp Betliar 5,70 km
Kaštieľ Betliar
58bd4562314.webp Betliar 5,70 km
1662360757.webp