Banícke múzeum Rožňava

Šafárikova 31, Rožňava, Rožňava

58bbe0f7106.webp
Banícke múzeum v Rožňave

Banícke múzeum vlastní bohaté zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia, dejín techniky, najmä baníctva a hutníctva, prírodných vied - geológie a mineralógie. Viac ako storočné Banícke múzeum v Rožňave je jednou z troch špecializovaných baníckych múzeí na Slovensku a plní funkciu okresného vlastivedného múzea. Jeho poslaním je zachovať nielen pamiatky baníctva a hutníctva, ale aj zbierky rôznych disciplín.

Expozícia baníctva a hutníctva v Gemeri sa nachádza v impozantnej účelovej budove z r. 1905, ktorá je podľa dostupných materiálov najstaršou stavbou postavenou pre banícke a hutnícke múzejníctvo v strednej Európe. V geologicko - mineralogickej časti zaujmú vzácne minerály z ložiskových oblastí Gemera. V časti baníckej a hutníckej techniky získa návštevník ucelený obraz o vývoji týchto odborov najmä v gemerskom regióne.

Medzi najhodnotnejšie exponáty patria stredoveké banícke ručné pracovné nástroje, drevené banské čerpadlo, vlečné koryto, vŕtacia, meracia a osvetľovacia technika.

Ucelenú samostatnú časť expozície tvoria Banské pracoviská, kde môže návštevník získať konkrétnu predstavu o pracovných podmienkach a spôsobe práce baníka v podzemí.

Expozícia prírody Slovenského Krasu a priľahlých oblastí prezentuje neobyčajne rôznorodé prírodné danosti a krásy predmetného územia. Je umiestnená v budove postavenej v roku 1904 ako tzv. Františkin útulok.

Časť expozície venovaná neživej prírode dokumentuje premeny geologickej tvárnosti Slovenského krasu ukážkami minerálov, hornín a skamenelín. Pozoruhodná je dokumentácia povrchových a podzemných krasových útvarov, najmä jaskýň Domica a Gombasek. Rastlinstvo a živočíšstvo v ďalšej časti, venovanej živej prírode, je prezentované biotopovými spoločenstvami močaristých oblastí, poľnohospodársky obrábaných polí a intravilánu lesa, krasu a skalných stien.

Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár prezentuje najkrajšie a najvzácnejšie muzeálie zo zbierok Baníckeho múzea. Ich počet obmedzuje len veľkosť priestoru, a aby nevznikol dojem nahromadeného materiálu, voľne sleduje zoradenie zbierok podľa jednotlivých múzejných disciplín a čiastočne materiálu. Takouto formou pripravený prezentačný depozitár dáva možnosť umiestniť niekoľko predmetov toho istého určenia vedľa seba. Dobrým príkladom je zoradenie 11 kusov kolovrátkov rôznych typov a z rôzneho materiálu. Návštevník tak má možnosť vidieť "variácie na jednu tému". V expozícii je uložených vyše 4 000 kusov muzeálií.

Galéria Baníckeho múzea je zameraná na krátkodobé výstavy múzejné a galerijné, a to vlastné alebo prevzaté zo Slovenska i zo zahraničia.

V správe Baníckeho múzea v Rožňave je aj vzácna secesná stavba, taktiež účelová budova Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí. Dal ju postaviť Dionýz Andrássy, vtedajší majiteľ krásnohorského panstva. Stála výstava je zameraná na portrétnu tvorbu 18. a 19. storočia.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Lake Forest Dedinky
1623833484-1623786564072-d20.webp Dedinky 25,10 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Letné kúpalisko Rožňava
85a9d785795.webp Rožňava 0,60 km
Rozhľadňa Turecká
f9a87f8c894.webp Rudná 5,00 km
Hrad Krásna Hôrka
b405143c761.webp Krásnohorské Podhradie 5,10 km
Hamlet, alebo nález lebky
o600x600-Hamlet__alebo_nalez_lebky_20243691127.webp Betliar 5,70 km
Múzeum Betliar
4666b41750.webp Betliar 5,70 km
Kaštieľ Betliar
58bd4562314.webp Betliar 5,70 km