Jaskyne pod Havraňou skalou

Stratená, Stratená

37935573646.webp
 
Jaskyne pod Havraňou skalou
V skalnatých svahoch Havranej skaly je viacero menších jaskynných priestorov. Havrania skala (kóta 1154 m) predstavuje kužeľový zvyšok vrcholového systému zarovnávania vystupujúci zo stredohorskej rovne čiastočne zachovalej krasovej planiny Lipovec. Vlastný vrchol predstavuje úzky hrebeň v smere S-J o dľžke asi 100 metrov, ktorý je z východu ohraničený strmou stenou s rôznymi bralnými formami a skalnými vežami.
V stene sa nachádzajú dve jaskyne erozívno-korozívneho typu s dĺžkou 39 metrov, resp. 16 metrov bez kvapľovej výzdoby, ako aj dve výmrazové skalné diery s dĺžkou 6 metrov rep. 8 metrov. Šírka dlhšej diery je až 12 metrov a výška 6 metrov. Asi 200 m juhozápadne od vrchola Havranej skaly sa nachádza Chladná jaskyňa korozívno-erozívneho typu dlhá 44 m a pekný skalný tunel dlhý až 6 metrov, ktorý vznikol selektívnym mrazovým zvetrávaním vápencov pozdĺž puklín. Z pôdnych typov výrazne prevažuje rendzina sutinová, na strmých svahoch plytká protorendzina.

Podľa slov najstaršej generácie obyvateľov Stratenej sa v tejto i iných blízkych jaskyniach skrývali partizáni po potlačení SNP, ale aj radoví obyvatelia obce počas príchodu frontu. Dokonca si kvôli strave do jaskýň priniesli aj ovce.
Pod Havraňou skalou v Suchej doline je zvláštny prírodný jav Slovenského raja - Občasný prameň. Geologickú stavbu tvoria mezozoické prevažne karbonátové horniny spodného triasu až jury. Patrí medzi najznámejšie a z hydrologického hľadiska najvýznamnejšie občasné pramene na Slovensku Prvé správy o ňom pochádzajú z r. 1861 od E. Helma. Od r.1978 zabezpečuje Hydrometeorolický ústav v Košiciach v spolupráci so Správou Národného parku Slovenský raj meranie prameňa. Teplota vody sa pohybuje od 5,2 do 6,4 C°.

Prístup

Trasa ku skale je totožná s trasou k útulni Schovánka až k starému polorozpadnutému posedu. Tu treba odbočiť dolu úzkym chodníčkom a za chvíľu ste tu. Skala je oveľa väčšia, ako to vyzerá zo sedla a pre milovníkov lezenia sú tu kvalitne zaistené cesty.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Lake Forest Dedinky
1623833484-1623786564072-d20.webp Dedinky 4,40 km
Apartmány Prima
04bf0178502.webp Smižany 12,70 km
Chata pod Briežkom
56200ebe447.webp Smižany 13,60 km
Villa Real Paradise
1679417191-a3119d41-69a4-47a7-8319-d670d80a3b27.webp Smižany 14,00 km
Ubytovanie na Odborárov
Zľava
15,00 %
1617971673-IMG-5943.webp
Spišská Nová Ves 17,00 km
Penzión Venuša ***
d16c165a574.webp Spišská Nová Ves 17,50 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

VIP Tricklandia
bbe7df05209.webp Starý Smokovec 29,30 km
Vodopády - Veľký Sokol
24e0d6fb759.webp Stratená 3,60 km
Dobšinská ľadová jaskyňa
f07e8ac4859.webp Dobšiná 3,90 km
Nálepkove vodopády
1606729865-adventouraslovakia-1606729750221.webp Dedinky 4,10 km
Zelená jaskyňa
d6e4f5f6820.webp Slovenský raj, Dobšiná 4,30 km
Ski Mlynky - Biele Vody
d5782f6b220.webp Mlynky - Prostredný Hámor 4,70 km