Múzeum Prvého slovenského gymnázia

Muránska 18, Revúca, Revúca

5b418153284.webp
 
Múzeum Prvého slovenského gymnázia

Múzeum sa špecializuje na históriu a činnosť Slovenského evanjelického a. v. gymnázia známeho ako Prvé slovenské gymnázium a jeho historický prínos v rokoch 1862 – 1874 a na históriu mesta Revúca, ktoré v 40. – 70. rokoch 19. storočia patrilo k centrám slovenského národného hnutia.

Múzeum svoje služby rozšírilo o bádateľskú činnosť a s tým spojené reprografické služby. Novinkou je umožnenie svadobného obradu a fotografovania v priestoroch múzea a Parku národovcov. Zaujímavosti z histórie mesta Revúca a jeho národných kultúrnych pamiatok sa návštevníkom priblížia prostredníctvom prehliadky mesta pod názvom Potulky mestom.

História

Do našich národných dejín sa Revúca natrvalo zapísala zásluhou tu pôsobiacej slovenskej evanjelickej inteligencie, ktorá v roku 1862 založila Slovenské evanjelické a. v. gymnázium. Brány tohoto gymnázia, známeho ako Prvé slovenské gymnázium, sa otvorili 16. septembra 1862. Na gymnáziu sa vo všetkých vyučovacích predmetoch vyučovalo a od roku 1868 aj maturovalo v slovenskom jazyku. Počas dvanástich rokov existencie gymnázia na ňom študovalo 566 študentov takmer zo všetkých kútov Slovenska, z ktorých sa mnohí stali dôležitou súčasťou národných dejín (Martin Kukučín, Miloslav Hodža, Vladimír Hurban, Samuel Daxner, Jozef Škultéty, Jur Janoška, Ľudovít Vladimír Rizner a iní).
Škola bola založená a udržiavaná len zo zbierok a milodarov slovenského ľudu. Úlohou gymnázia bolo zabrániť odnárodňovaniu slovenskej mládeže a pripravovať národne uvedomelú inteligenciu. Na gymnáziu pôsobilo mnoho významných predstaviteľov slovenského národa, ktorí vyvíjali bohatú osvetovú činnosť (činovníci Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Matej Nandrássy, ako i profesori Július Botto, Jozef Kvetoslav Holub, Samuel Ormis, August Horislav Škultéty, Karol Viest, Ivan Branislav Zoch a mnoho ďalších).
Historický prínos tejto vzácnej vzdelávacej inštitúcie v dejinách slovenského národa dnes pripomína stála muzeálna expozícia sprístupnená v pôvodnom dome Prvého slovenského gymnázia. V tejto rokokovej kúrii sú okrem originálnych dokumentov a obrazov umiestnené aj predmety kultúrnej hodnoty mesta a regiónu. V súčasnosti v budove sídli aj Turistické informačné centrum. Súčasťou areálu Prvého slovenského gymnázia je Park slovenských národovcov, v ktorom sú dve bronzové busty profesorov gymnázia - Ivana Branislava Zocha a Samuela Ormisa.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Na Samote u Lesa
1658355407-IMG-20220717-213736.webp Revúca 1,90 km
Lake Forest Dedinky
1623833484-1623786564072-d20.webp Dedinky 28,20 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Kúpalisko Revúca
c00458c1596.webp Revúca 1,40 km
RÓDEO MURÁŇ 2024
o600x600-RODEO_MURAN_2024_2024219105030.webp Muráň 7,70 km
Syslovisko
1712495953-1.webp Muráň 8,30 km
Predná hora - rekreačný areál
3c1c5212729.webp Muráň 8,80 km
Jelšavský hrad
6bde62bd499.webp Jelšava 9,00 km
Hrad Muráň
0eaa5212936.webp Muráň 9,10 km