Múzeum Spiša

Letná 50, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

4625b685230.webp
Múzeum Spiša

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vzniklo v roku 1951. Postupne si vybudovalo rozsiahly zbierkový fond so zastúpením prírodovedných, historických, umelecko-historických, hudobnovedných a etnografických zbierok. Budova múzea patrí medzi najcennejšie historické objekty v meste, jej základy pochádzajú pravdepodobne z 15. storočia. Slúžila pôvodne ako radnica, pričom neskôr, v roku 1774, sa stala sídlom provincie 16 spišských miest (Provinčný dom). Dnes je na nej najzaujímavejšou predná fasáda, ktorá pochádza z 18. storočia.

Názvy múzea sa v priebehu existencie menili: 1951 - Okresné vlastivedné múzeum, 1955 - Vlastivedné múzeum, 1971 Vlastivedné múzeum Spiša s galériou, 1984 - Vlastivedné múzeum, 1996 Spišské múzeum v Spišskej Novej Vsi, 1997 - Múzeum Spiša. V priebehu existencie múzea sa menili aj jeho expozície. Súčasná Expozícia prírody a histórie regiónu Spiš bola inštalovaná v roku 1992. Poskytuje návštevníkovi geografické, geologické, paleontologické, botanické a zoologické charakteristiky orografických celkov: Slovenský raj, Spišskogemerské rudohorie, Hornádska kotlina a Levočské vrchy, pričom v každej časti sú prezentované i špecifiká, zvláštnosti a jedinečnosti prírody predstavovaného územia. Históriu regiónu prezentujú exponáty zbierkových fondov z archeológie, baníctva a remesiel.
Pobočné zariadenia Múzea Spiša:
-  Kaštieľ Markušovce - Expozícia historického nábytku
-  Letohrádok Dardanely - Expozícia klávesových hudobných nástrojov
-  Národopisné múzeum Smižany - Expozícia ľudovej kultúry stredného a dolného Spiša
-  Rodný dom kpt. Jána Nálepku     
Expozície:
Rodný dom kpt. Jána Nálepku
Sídlo: Nálepkova 87, 053 11 Smižany

V roku 1971 bol verejnosti sprístupnený Rodný dom kpt. Jána Nálepku, v ktorom bola zdokumentovaná osobnosť kpt. Jána Nálepku a jeho činnosť v protifašistickom odboji počas druhej svetovej vojny. V roku 1978 bola uskutočnená celková rekonštrukcia budovy s hospodárskou prístavbou a následne reinštalácia expozície. Postupne boli doplnené aj ostatné hospodárske časti o poľnohospodárske náradie, stroje, vozy a ľudový nábytok, čím získal rodný dom podobu pôvodnej roľníckej usadlosti z prvej polovice 20. storočia.

Národopisné múzeum Smižany - Expozícia ľudovej kultúry spiša Smižany

Sídlo: Krátka ul. 5, 053 11 Smižany

V bývalej administratívnej budove v Smižanoch je inštalovaná Expozícia ľudovej kultúry stredného a dolného Spiša z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorá bola verejnosti sprístupnená v roku 1991. Expozícia je rozdelená do troch častí: výroba a spracovanie ľudového textilu, výroba a zamestnanie, odev a textil. Krosná, na ktorých si návštevník môže vyskúšať svoje schopnosti v tkaní, kolovrátky, motovidlá, trlice s ukážkami tradičných spišských textílií sú súčasťou kapitoly výroba a spracovanie ľudového textilu.

Kaštieľ Markušovce - Expozícia historického nábytku

Sídlo: Michalská 59, 053 21 Markušovce
Kaštieľ v Markušovciach je vysunutou expozíciou Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Hlavný a najreprezentačnejší kaštieľ vybudovali v polovici 17. storočia a pôvodne mal pevnostný charakter. V druhej polovici 18. storočia objekt upravili na reprezentatívne rokokové sídlo. V priľahlom francúzskom parku postavili záhradný pavilón. Po pamiatkovej obnove objektov (1984-1994) je v kaštieli expozícia historického nábytku doplnená zbierkami aj z ďalších objektov východného Slovenska.
Cieľom expozície je poukázať na vývoj a typové zastúpenie nábytkového umenia a interiérových doplnkov, chronologicky usporiadaných od 17. storočia až po začiatok 20. storočia. Staršie obdobie, ktoré predstavujú sólo kusy z obdobia klasicizmu, empíru a biedermeieru, je vyinštalované na poschodí.

Mladšie obdobie, ktoré predstavujú historizmy /pseudoštýly/ je zastúpené na prízemí. Historický nábytok je doplnený ukážkami umeleckej histórie, remesiel, predmetov úžitkového umenia. Zaujímavé sú zbierky skla, porcelánu, ukážky dobového odievania, súbor zrkadiel, hodín, historických zbraní, ako aj ucelené zostavy - Csákyovská zasadacia sieň z roku 1884 s rodokmeňom, poľovnícky salónik z roku 1875 a pod.

Sú tu zastúpené diela významných maliarov ako J. Rombauer, J. Czauczik, J. J. Stunder a ich portrétna tvorba. Zaujímavé sú cykly tzv. Alegórie zmyslov z 18. storočia, cyklus obrazov s poľovníckou tematikou z 18. storočia a ďalšie. Okolie kaštieľa je upravené na francúzsky park s tromi stupňovitými terasami. Na poslednej z nich stojí letohrádok Dardanely.

Letohrádok Dardanely - Expozícia klávesových hudobných nástrojov
Sídlo: Michalská 55, 053 21 Markušovce
Letohrádok Dardanely je situovaný vo francúzskom parku s tromi stupňovitými terasami. Na najvyššej z nich stojí letohrádok Dardanely, kde je umiestnená expozícia klávesových hudobných nástrojov. Letohrádok Dardanely je nielen miestom expozície, ale aj pracoviskom múzea, ktoré okrem iných činností poriada aj kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity a rôzne podujatia hudobného charakteru. Verejnosti sú známe predovšetkým koncerty vážnej hudby / klavírne, organové, spevácke recitály, či iné komorné koncerty/. Cieľom expozície je priblížiť vznik, vývoj a typové zastúpenie klávesových hudobných nástrojov, poukázať na zručnosť a tvorivosť majstrov s možnosťou interpretácie živej hudby s využitím exponátov.

Národopisné múzeum Smižany

Sídlo: Krátka ul. 5, 053 11 Smižany

Národopisné múzeum Smižany - Rodný dom kpt. Jána Nálepku. Toto národopisné múzeum je externou expozíciou Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Táto expozícia bola otvorená v roku 1991.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Penzión Venuša ***
d16c165a574.webp Spišská Nová Ves 0,30 km
Ubytovanie na Odborárov
Zľava
15,00 %
1617971673-IMG-5943.webp
Spišská Nová Ves 0,70 km
Chata pod Briežkom
56200ebe447.webp Smižany 3,80 km
Villa Real Paradise
1679417191-a3119d41-69a4-47a7-8319-d670d80a3b27.webp Smižany 4,50 km
Apartmány Prima
04bf0178502.webp Smižany 5,40 km
Lake Forest Dedinky
1623833484-1623786564072-d20.webp Dedinky 16,10 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Krytá plaváreň
6b740445198.webp Spišská Nová Ves 0,70 km
Letné kúpalisko
aac08684648.webp Spišská Nová Ves 0,70 km
Monkeyland
c6bd4270467.webp Spišská Nová Ves 1,20 km
ZOO Spišská Nová Ves
005c22be22.webp Spišská Nová Ves 1,50 km
Tandemový zoskok - Spišská…
29c2883c265.webp Spišská Nová Ves 1,80 km
Požičovňa Oblohy - Spišská…
424141b1242.webp Spišská Nová Ves 1,90 km