Múzeum špeciálneho školstva

Námestie Majstra Pavla 28, Levoča, Levoča

90ab6b1e559.webp
Múzeum špeciálneho školstva
Múzeum špeciálneho školstva (MŠŠ) v Levoči vzniklo na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú výchovu. Múzeum zriadilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy SR, otvorené bolo 16. novembra 1990. Je jediným múzeom svojho druhu na Slovensku a v rámci Európy má rovnocenných partnerov len v nemeckom Frankfurte, ruskom Petrohrade a v Brne.

Objekt, v ktorom je múzeum umiestnené, patrí medzi vzácne historické budovy stredovekej architektúry Levoče.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je špecializovaná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá vznikla vďaka úsiliu zdokumentovať rozvoj špeciálneho školstva a špeciálnych zariadení Slovenskej republiky s cieľom poukazovať na základné problémy zdravotne postihnutej mládeže a občanov, na ich výchovu a vzdelávanie, celkové postavenie a primeranú integráciu v spoločnosti.

V súčasnosti je Múzeum špeciálneho školstva v Levoči organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Základným poslaním Múzea špeciálneho školstva v Levoči je sprístupňovať širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku. Zároveň spracúvať oblasť špeciálneho školstva a pedagogiky, aktuálnymi formami prezentovať poznatky odbornej verejnosti a záujemcom o problematiku špeciálneho školstva. Všetkým návštevníkom dopĺňajú prehliadku múzea pracovníci múzea o odborný výklad, ktorý je pre zahraničných návštevníkov v nemeckom a anglickom jazyku.
Múzeum od svojho založenia slúži okrem iného i ako konzultačné centrum pre vysokoškolských poslucháčov špeciálno-pedagogických aprobácií, poskytuje informačný a dokumentačný servis pedagógom rôznych typov, stupňov škôl a výchovných zariadení.

Múzeum zahŕňa:

– stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť,

– depozitár pre archiváciu trojrozmerných zbierkových predmetov,

– dve výstavné miestnosti s celkovou plochou 111 m²,

– historickú špeciálno-pedagogickú knižnicu,

– depozitár dokumentačných listinných materiálov.

Svoje poslanie múzeum realizuje prostredníctvom činností:

-         zbierkotvornej,

-         dokumentačno-evidenčnej a ochrannej,

-         kultúrno-prezentačnej,

-         vedecko-výskumnej a poradenskej,

-         výchovno-vzdelávacej.
Expozície:

Panel vo vstupnej časti Stálej expozície s výrokom J. A. Komenského

Stála expozícia Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku zahŕňa vývin výchovy, vzdelávania, starostlivosti a spoločenskej realizácie osôb vyžadujúcich osobitnú starostlivosť od najstarších čias po súčasnosť. Člení sa na vstupnú časť, historickú časť, expozíciu venovanú zrakovo postihnutým, sluchovo, telesne a mentálne postihnutým jedincom.

Vo vstupnej časti expozície si môžu návštevníci prečítať na paneloch štatistický prehľad vývoja špeciálneho školstva na Slovensku od roku 1914 do roku 1989. Kým v roku 1914 bol počet špeciálnych škôl na Slovensku 5 a počet žiakov 1028, v roku 1989 to už bolo 407 škôl s počtom žiakov 30 449. Príčina narastania počtu postihnutej mládeže tkvie vo zvýšenej zdravotnej starostlivosti o ťažko choré deti, ktoré v minulosti na následky choroby zomierali. Dnes moderná medicína dokáže zachrániť ich životy, ale po vyliečení im ostávajú rôzne trvalé telesné defekty. Stúpa aj počet detí a mládeže zo sociálne zanedbaných a neusporiadaných rodín s vážnymi mravnými a charakterovými poruchami, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť v špeciálnych výchovných ústavoch.

Vo vstupnej časti expozície sú inštalované aj vzácne historické učebné pomôcky pre nevidiacich z autorskej dielne učiteľa Štátneho ústavu pre slepcov v Levoči, Viliama Hrabovca (1901-1938). Medený glóbus z roku 1927, ktorý tepal dva roky, plastická mapa Vysokých Tatier a sadrový odliatok Spišského hradu.

Historická časť stálej expozície 

Historická časť stálej expozície zachytáva vývin špeciálneho školstva od najstarších čias do roku 1918. Jej cieľom je poukázať na macošský, až neľudský prístup predchádzajúcich spoločenských formácií k zdravotne postihnutým občanom.

MŠŠ v Levoči plní nielen ideovo-výchovnú, kultúrnu, vzdelávaciu, ale aj osvetovú funkciu. V rámci osvetovej činnosti upozorňujú lektori návštevníkov na mnohé choroby a telesné postihnutia, ktoré vyplývajú z nedostatočnej pozornosti, nadmerného používania alkoholu, drogovej závislosti s jej katastrofálnymi dôsledkami. K tomuto účelu slúžia aj DVD záznamy s uvedenou problematikou, ktoré sú k dispozícii žiakom a študentom všetkých typov škôl.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Ubytovanie na Odborárov
Zľava
15,00 %
1617971673-IMG-5943.webp
Spišská Nová Ves 8,80 km
Penzión Venuša ***
d16c165a574.webp Spišská Nová Ves 9,30 km
Villa Real Paradise
1679417191-a3119d41-69a4-47a7-8319-d670d80a3b27.webp Smižany 9,70 km
Apartmány Prima
04bf0178502.webp Smižany 11,00 km
Chata pod Briežkom
56200ebe447.webp Smižany 11,10 km
Penzión Biela Voda
c6bbed89114.webp Veľká Lomnica 19,70 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

VIP Tricklandia
bbe7df05209.webp Starý Smokovec 29,50 km
SNM - Spišské múzeum
808fb650715.webp Levoča 0,10 km
MINI MOVIE CON
o600x600-MINI_MOVIE_CON___2023_2024_202456112835.webp Levoča 0,10 km
SKI Závada – Levoča
f7eb1999851.webp Levoča 0,80 km
Ski centre Levoča
4e8f2d89979.webp Levoča 5,00 km
RELAX - SKI Centre
c0650016584.webp Levoča 5,00 km