Hobbit town

Liptovská Teplička, Liptovská Teplička

1617296234-scigiphoto-1617295951968.webp
 
Hobbit Town - unikátne zemiakové pivničky
Zemiakové pivničky "Slo­vak Hob­bit Town" je európ­skym, ale aj sve­to­vým uni­ká­tom.

Na tri­ló­gii Pán prs­te­ňov fil­mári pra­co­vali dlho a odviedli skvelú prácu. Keby však vedeli o Lip­tov­skej Tep­ličke, možno si mohli ušet­riť cestu aj prácu. Unikátne pivničky na zemiaky, ktoré vytvorili naši predkovia lákajú aj zahraničných turistov. Vznikla tu oddychová zóna, kde si môžu miestni, ale aj turisti odpo­či­núť. Kedysi na tomto mieste stála pôvodná dedinka, kto­rej oby­va­te­lia vybu­do­vali piv­nice, v kto­rých skla­do­vali najmä zemiaky. Prvá zmienka o pôvod­nej obci pochá­dza až z roku 1634.

Ak sa na uni­kátne piv­ničky prí­dete pozrieť, určite nevy­ne­chajte ani turis­tické trasy, ktoré sa nachá­dzajú v okolí a tiež môžete nara­ziť na pra­meň s pit­nou vodou, kde sa osvie­žite, prí­padne sa môžete vydať po náuč­nom chod­níku. Môžete sa dozvedieť o his­tó­rii obce, ale aj o samot­ných piv­nič­kách a tra­dí­ciách dedinčanov.
V sprievode majiteľa môžete nahliadnúť do pivničky. Nektoré pivničky sú už voľne sprí­stup­nené verej­nosti cez folk­lórne sláv­nosti, ktoré sa v obci kaž­do­ročne konajú. Piv­ničky boli zre­kon­štru­ované a náv­štev­níci tak môžu vidieť, ako kedysi ľudia skla­do­vali zemiaky a iné plo­diny.

Skladovanie zemiakov

Piv­nice boli vyhĺbené do vápen­covo-ílo­vi­tej pôdy a sú veľmi chladné, čo práve umož­ňo­valo skla­do­va­nie plo­dín. Sme­rom nadol sa zužujú a nachá­dzajú sa dva až tri metre v zemi. Piv­ničky sa celé sto­ro­čia dedia z gene­rá­cie na gene­rá­ciu, a teda sú to práve miestni obča­nia, ktorí udr­žia­vajú túto tra­dí­ciu. V pivničke sa udržuje stabilná teplota v lete i v zime.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

VIP Tatragolf Mountain Resort
1651763387-11923823.webp Veľká Lomnica 26,20 km
Penzión Chalúpka
7246dff0441.webp Štrba 9,80 km
Penzión Čerešňový Sad &
1641496746-1.webp Mengusovce 12,60 km
Guest House Mengsdorf
Zľava
10,00 %
1685365401-Prenajom-Rodinny-dom-Mengusovce-Vysoke-Tatry-REMAX-Grand-12-.webp
Mengusovce 12,70 km
Hotel Guľa *
1625160645-195802750.webp Batizovce 13,90 km
Hotel Rysy ***
ae411423738.webp Tatranská Štrba 14,20 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Skipark Liptovská Teplička
8d22dbcf814.webp Liptovská Teplička 1,70 km
SkiTatry - Tatrasvit
438d776d975.webp Svit 9,10 km
Lyžiarske stredisko Lopušná
941eb6cc814.webp Svit 9,80 km
Reštaurácia Martek
4cadbf99172.webp Štrba 9,90 km
Snow Park Lučivná
b3677d0f970.webp Lučivná 10,20 km
Kaštieľ Lučivná
68edc781715.webp Lučivná 10,40 km

Hodnotenie [0]

 • Jedlo
  0,00%
 • Nápoje
  0,00%
 • Čistota
  0,00%
 • Obsluha
  0,00%
 • Cena
  0,00%
 • Prevádzka
  0,00%
Pridať hodnotenie