Hobbit town

Liptovská Teplička, Liptovská Teplička

1617296234-scigiphoto-1617295951968.jpg
 
Hobbit Town - unikátne zemiakové pivničky
Zemiakové pivničky "Slo­vak Hob­bit Town" je európ­skym, ale aj sve­to­vým uni­ká­tom.

Na tri­ló­gii Pán prs­te­ňov fil­mári pra­co­vali dlho a odviedli skvelú prácu. Keby však vedeli o Lip­tov­skej Tep­ličke, možno si mohli ušet­riť cestu aj prácu. Unikátne pivničky na zemiaky, ktoré vytvorili naši predkovia lákajú aj zahraničných turistov. Vznikla tu oddychová zóna, kde si môžu miestni, ale aj turisti odpo­či­núť. Kedysi na tomto mieste stála pôvodná dedinka, kto­rej oby­va­te­lia vybu­do­vali piv­nice, v kto­rých skla­do­vali najmä zemiaky. Prvá zmienka o pôvod­nej obci pochá­dza až z roku 1634.

Ak sa na uni­kátne piv­ničky prí­dete pozrieť, určite nevy­ne­chajte ani turis­tické trasy, ktoré sa nachá­dzajú v okolí a tiež môžete nara­ziť na pra­meň s pit­nou vodou, kde sa osvie­žite, prí­padne sa môžete vydať po náuč­nom chod­níku. Môžete sa dozvedieť o his­tó­rii obce, ale aj o samot­ných piv­nič­kách a tra­dí­ciách dedinčanov.
V sprievode majiteľa môžete nahliadnúť do pivničky. Nektoré pivničky sú už voľne sprí­stup­nené verej­nosti cez folk­lórne sláv­nosti, ktoré sa v obci kaž­do­ročne konajú. Piv­ničky boli zre­kon­štru­ované a náv­štev­níci tak môžu vidieť, ako kedysi ľudia skla­do­vali zemiaky a iné plo­diny.

Skladovanie zemiakov

Piv­nice boli vyhĺbené do vápen­covo-ílo­vi­tej pôdy a sú veľmi chladné, čo práve umož­ňo­valo skla­do­va­nie plo­dín. Sme­rom nadol sa zužujú a nachá­dzajú sa dva až tri metre v zemi. Piv­ničky sa celé sto­ro­čia dedia z gene­rá­cie na gene­rá­ciu, a teda sú to práve miestni obča­nia, ktorí udr­žia­vajú túto tra­dí­ciu. V pivničke sa udržuje stabilná teplota v lete i v zime.
Zatiaľ nemá zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

VIP Penzión Biela Voda
Zľava
26,10 km
19
c6bbed89114.jpg Veľká Lomnica
Penzión Chalúpka
Zľava
9,80 km
17
7246dff0441.jpg Štrba
Hotel Guľa
Zľava
13,90 km
39
935ed552537.jpg Batizovce, okr. Poprad
Hotel Rysy ***
Zľava
14,20 km
100
ae411423738.jpg Tatranská Štrba
Hotel Avalanche ***
Zľava
14,70 km
50
249f3ae1638.jpg Vysoké Tatry
Penzión Baďo ***
Zľava
24,70 km
65
b45d3d1d618.jpg Stará Lesná

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Skipark Liptovská Teplička
1,70 km
8d22dbcf814.jpg Liptovská Teplička
SkiTatry - Tatrasvit
9,10 km
438d776d975.jpg Svit
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
9,60 km
o600x600-ZDENEK_IZER_NA_PLNY_COOLE___2019_2018112875435.jpg Štrba
Lyžiarske stredisko Lopušná dolina
9,80 km
941eb6cc814.jpg Svit
Reštaurácia Martek
9,90 km
4cadbf99172.jpg Štrba
Snow Park Lučivná
10,20 km
b3677d0f970.jpg Lučivná
/images/users/20/1611486773_20.jpg
Kontaktná osoba

Hodnotenie [0]

 • Lokalita
  0,00%
 • Personál
  0,00%
 • Služby
  0,00%
 • Vybavenie
  0,00%
 • Čistota
  0,00%
 • Atrakcie v okolí
  0,00%
 • Strava
  0,00%
 • Cena
  0,00%
 • Priemer
  0,00%
Pridať hodnotenie

Používame súbory cookies na analýzu webu, funkcie webových stránok a zacielené reklamy. Prezeraním tohto webu s ich používaním súhlasíte. Udelený súhlas môžete zmeniť, prípadne odvolať TU Cookies