Hvezdáreň a Planetárium v Prešove

Dilongova 17, Prešov, Prešov

906262e4187.webp
 
Hvezdáreň a Planetárium v Prešove
Sme špecializovanou kultúrnou organizáciou, od roku 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Inštitucionálnu formu mestskej hvezdárne sme získali (ako prví na Slovensku) v roku 1948 otvorením ľudovej hvezdárne. V roku 1984 sme sprevádzkovali planetárium.
Pri organizácii celoplošných podujati sa opierame o metodickú spoluprácu so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a následne ďalšími astronomickými zariadeniami na Slovensku. V zahraničí rozvíjame kontakty predovšetkým s Poľskom (Niepolomice, Jaslo, Chorzow, Czestochowa a Krosno) a Českou republikou (Ostrava).
Tradičnou pre prešovskú hvezdáreň je rola, v rámci ktorej sa venujeme výchove mladej generácie astronómov. Ocenením tejto jej práce je skutočnosť, že od roku 2003 astronómovia na celom svete registrujú novú obežnicu Slnka, zhruba 4 km veľký asteroid Presov.
História

Korene astronómie v Prešove siahajú až do 16. storočia. V historických záznamoch mesta existuje zmienka o prešovskom hvezdárovi Jánovi z Prešova a z r. 1661 prvý doklad o mestskej hvezdárni v Prešove, ktorá sa nachádzala na rohu Švermovej a Požiarnickej ulice (oproti Floriánovej bráne). V 18. storočí bola zriadená hvezdárska pozorovateľňa pri Kolégiu. V r. 1932 vznikla v Prešove súkromná hvezdáreň Dr. A. Duchoňa na terajšej Hlavnej ulici č. 32. V r. 1948 bola v budove vodárenskej veže otvorená prvá ľudová hvezdáreň na Slovensku a v r. 1984 bolo pri hvezdárni otvorené planetárium.

Hlavnou úlohou špecializovaného zariadenia nášho typu je popularizácia astronómie v podmienkach mestskej infraštruktúry, s regiónálnym dosahom na množstvo cieľových skupín. Naša činnosť je zameraná predovšetkým na podporu vzdelávania a voľnočasové aktivity a je vykonávaná v prospech kolektívov aj individuálnych návštevníkov.

Inštitúcia pracuje na princípoch pôsobenia mestskej hvezdárne, s dôrazom na široké využitie technológie planetária. Umelá hviezdna obloha, tvorená projekciou opticko – mechanického systému ( ZKP -2, Carl Zeiss Jena) sa presadzuje zásadne pri prezentácii:

-    školských vzdelávacích programov
-    detských rozprávkových predstavení
-    večerných hudobných podujatí a astronomických programov pre dospelých.

Uvedené produktové oblasti sú u niektorých programov ústretové aj voči našim zahraničným návštevníkom.

Organizácia večerných pozorovaní je sústredená na možnosti hlavného ďalekohľadu Coude-refraktora (kľúčového prístroja v odborno-pozorovateľskej oblasti pozorovaní Slnka) umiestneného v kupole pozorovateľne a na využívanie prenosných pozorovacích ďalekohľadov na terase planetária.

Planétka Prešov

Prešov bol zaradený k ďalším slovenským mestám, podľa ktorých sú pomenované planétky slnečnej sústavy. Stalo sa to nasledovne. V noci z 8. na 9.4.1999 dvojica pozorovateľov L. Kornoš a Š. Gajdoš na Astronomickom observatóriu v Modre mali v pozorovacom programe na pláne pozorovať nový objekt, na základe informácií z NEO Confirmation Page, kde sa uverejňujú telesá s (možno) zvláštnymi dráhami. Úlohou bolo potvrdiť tento objekt a určiť jeho súradnice. To sa podarilo a navyše, keďže na prvý pohľad bol viditeľný slabučký chvost, potvrdilo sa, že v tomto prípade išlo o kométu.
Ponuka programov
- Hudba pod hviezdnou oblohou
- Rozprávkové audiovizuálne programy v planetáriu
- Vzdelávacie audiovizuálne programy v planetáriu
- Vzdelávacie audiovizuálne programy v prednáškovej sále
- Videofilmy v prednáškovej sále

Programová ponuka obsahuje náučné školské programy pre rôzne vekové kategórie, rozprávkové programy pre deti, náučno-populárne programy pre stredoškolákov a dospelých a hudobné programy pre širokú verejnosť s vážnou, populárnou i relaxačnou hudbou. Pobyt v planetáriu, resp. účasť na verejnom pozorovaní sú obohatené pestrou ponukou popularizačných a metodických materiálov a predmetov, umiestnenou bezprostredne pri vstupe do priestorov organizácie.

Ponuka návštev v rámci krúžkovej činnosti škôl

Hvezdáreň a planetárium v Prešove ponúka astronomickým, geografickým, ekologickým, matematickým a iným prírodovedným krúžkom, ktoré pracujú na základných a stredných školách, využitie vzdelávacích audiovizuálnych programov pod umelou hviezdnou oblohou v projekčnej miestnosti planetária a rôznych odborných filmov, resp. prednášok v prednáškovej miestnosti, prípadne astronomické pozorovanie cez ďalekohľady, v popoludňajších a večerných hodinách podľa vzájomnej dohody.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Penzión Zlatý jeleň ***
60b44c38462.webp Sever 28,40 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Vodárenská veža
1547d933212.webp Prešov 0,70 km
Tri ženy pod orechom / DJZ…
o600x600-Tri_zeny_pod_orechom___DJZ_Presov_202436125732.webp Prešov 0,90 km
Noc bláznov / DJZ Prešov
o600x600-Noc_blaznov___DJZ_Presov_2022616141820.webp Prešov 0,90 km
Váňa a Soňa a Máša a Spike /…
o600x600-Vana_a_Sona_a_Masa_a_Spike___DJZ_Presov_2024515142922.webp Prešov 0,90 km
Katarína Knechtová - Svety…
o600x600-Katarina_Knechtova___Svety_Tour_2024_202442914484.webp Prešov 1,00 km
Edmond / DJZ Prešov
o600x600-Edmond___DJZ_Presov_202343151946.webp Prešov 1,00 km