Vlastivedné múzeum - Hanušovce nad Topľou

Zámocká 160/5, Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

8b76445d244.webp
 
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou
Múzeum bolo založené v r. 1975. Jeho sídlom je renesančno-barokový kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. storočia, ktorý patril rodine Dežöfiovcov. Múzeum vzniklo ako jedno z posledných múzeí na Slovensku s názvom Okresné vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou so sídlom v Hanušovciach. Múzeum spravuje dve historické budovy a časť historického parku. Sídlom múzea je kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. stor. Ku kaštieľu patrí rozsiahly park, pôvodne okrasná záhrada s pravidelným členením. Zriaďovateľom múzea je Prešovský samosprávny kraj. Je registrovaným múzeom na Ministerstve kultúry SR.
Múzeum prezentuje predovšetkým doklady vývoja prírody a dejín Vranovského okresu, od roku 1998 sa začalo špecializovať na výskum dejín vysťahovalectva z východného Slovenska. Múzeum spravuje zbierkový fond 18 500 kusov z oblasti geológie, paleontológie, botaniky, zoológie, archeológie, etnografie, kunsthistórie a histórie.
Múzeum okrem expozícií a krátkodobých výstav tradične pripravuje rad kultúrnych podujatí spojených často s praktickými ukážkami rôznych činností: Veľkonočné reminiscencie s predvádzaním zdobenia kraslíc, podujatie na Medzinárodný deň múzeí s ukážkami odchytu a krúžkovania vtáctva, reštaurovaním múzejných zbierok, pradením, tkaním a rôznymi vedomostnými súťažami, stretnutie s princeznou na Deň detí, výstupy na hrádok v Medziankach a na hrad Čičava v Sedliskách, Vianočný koncert spojený s ukážkami viazania ikebán, výroby vianočných ozdôb a predajom vianočného pečiva. Najvýznamnejším podujatím múzea je bienále Čorbove Hanušovce, kronikárska súťaž spojená s menom autora veršovanej kroniky o sedliackom povstaní z r. 1831.

EXPOZÍCIE:

Expozícia Prírodné pomery vranovského regiónu umožňuje zoznámiť sa s vývojom od geologického obdobia druhohory. V časti treťohory sú vystavené ukážky rôznych typov mineralizácie a unikátne skameneliny morských živočíchov. Súčasné geologické obdobie štvrtohory prezentuje flóru a faunu lesov a pririečnych nív.

Expozícia História vranovského regiónu začína najstaršími obdobiami ľudských dejín, dokumentovanými archeologickými nálezmi a výskumami, pokračuje dokladmi najstarších písaných dejín. Samostatné časti sú venované náboženským dejinám, remeselnej činnosti a napokon vojenským dejinám zavŕšeným dvoma svetovými vojnami v 20. storočí.

Expozícia dobovo zariadených interiérov ponúka prehliadku troch miestností zariadených ako šľachtický salón z konca 19. stor., meštianska obývacia izba zo začiatku 20. stor. a spálňa z polovice 20. stor.

Expozícia Duch národa je umiestnená v bývalej hospodárskej budove pri druhom -hanušovskom kaštieli patriacom pôvodne rodine Šóšovcov. Etnografická expozícia umožňuje netradičným spôsobom zoznámiť sa s hmotnými pamiatkami a zvykmi ľudu obývajúceho pomedzie Zemplína a Šariša. Predstavuje typické ukážky zariadenia kuchyne, „parádnej izby“ a komory. Expozícia je oživená figurínami s ukážkami odevu. Umožňuje tiež interaktívne zapojenie sa návštevníkov do rôznych remeselných činností (pradenie, tkanie).

V Múzeu je honosná reprezentačná sieň s bohato zdobeným štukovým stropom s kapacitou 80 - 100 miest. Je vhodná na koncerty, konferencie, súkromné a firemné spol. podujatia.

EXPOZÍCIE VO VRANOVE

Vo Vranove nad Topľou v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska, je situovaná vysunutá expozícia Vlastivedného múzea v Hanušovciach n. T. „Človek a život“. Expozícia bola otvorená 17. júna 2005 ako múzejné pracovisko pre mesto Vranov nad Topľou a pre juhovýchodnú časť vranovského regiónu, ktorého vlastivedu prezentuje. Má 4 časti:

Človek a mesto
Úvodná časť expozície je venovaná histórii mesta Vranov nad Topľou. Najzaujímavejšou pamiatkou je richtárska truhlica z r. 1831 a slovanské ohnisko „in situ“.

Človek a príroda
Prírodovedná časť expozície ponúka prehľad chránených prírodných rezervácií, avifauny mesta Vranov a vodnej plochy Domaša.

Človek a pieseň
Etnografická časť expozície predstavuje životný cyklus človeka od narodenia po smrť, ktorý bol na Zemplíne vždy sprevádzaný ľudovou piesňou. Vystavené sú kolísky, kroje, predmety dennej potreby, pracovné náradia.

Človek a vojna
Posledná časť expozície Človek a život je venovaná téme vojnových stretnutí a nepokojov v dejinách regiónu od stredoveku (bratrícke hnutie), cez protihabsburské povstania, sedliacke povstanie v r. 1831 až po obidve svetové vojny.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Archeopark - Živá archeológia
86b545e4255.webp Hanušovce nad Topľou 0,00 km
Veľký kaštieľ Hanušovce
0c4e3377814.webp Hanušovce nad Topľou 0,00 km
Malý kaštieľ Hanušovce
7352e9b8888.webp Hanušovce nad Topľou 0,20 km
Ranč Breziny
1b284927663.webp Pavlovce 4,90 km
Drevený megafón
c9a6bec3740.webp Slanské vrchy 10,60 km
Koncert Pavol Hammel Prúdy
o600x600-Koncert_Pavol_Hammel_Prudy_kapusany_24_202452882133.webp Kapušany 12,30 km