Vlastivedné múzeum - Hanušovce nad Topľou

Zámocká 160/5, Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

8b76445d244.webp
 
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou
Múzeum bolo založené v r. 1975. Jeho sídlom je renesančno-barokový kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. storočia, ktorý patril rodine Dežöfiovcov. Múzeum vzniklo ako jedno z posledných múzeí na Slovensku s názvom Okresné vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou so sídlom v Hanušovciach. Múzeum spravuje dve historické budovy a časť historického parku. Sídlom múzea je kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. stor. Ku kaštieľu patrí rozsiahly park, pôvodne okrasná záhrada s pravidelným členením. Zriaďovateľom múzea je Prešovský samosprávny kraj. Je registrovaným múzeom na Ministerstve kultúry SR.
Múzeum prezentuje predovšetkým doklady vývoja prírody a dejín Vranovského okresu, od roku 1998 sa začalo špecializovať na výskum dejín vysťahovalectva z východného Slovenska. Múzeum spravuje zbierkový fond 18 500 kusov z oblasti geológie, paleontológie, botaniky, zoológie, archeológie, etnografie, kunsthistórie a histórie.
Múzeum okrem expozícií a krátkodobých výstav tradične pripravuje rad kultúrnych podujatí spojených často s praktickými ukážkami rôznych činností: Veľkonočné reminiscencie s predvádzaním zdobenia kraslíc, podujatie na Medzinárodný deň múzeí s ukážkami odchytu a krúžkovania vtáctva, reštaurovaním múzejných zbierok, pradením, tkaním a rôznymi vedomostnými súťažami, stretnutie s princeznou na Deň detí, výstupy na hrádok v Medziankach a na hrad Čičava v Sedliskách, Vianočný koncert spojený s ukážkami viazania ikebán, výroby vianočných ozdôb a predajom vianočného pečiva. Najvýznamnejším podujatím múzea je bienále Čorbove Hanušovce, kronikárska súťaž spojená s menom autora veršovanej kroniky o sedliackom povstaní z r. 1831.

EXPOZÍCIE:

Expozícia Prírodné pomery vranovského regiónu umožňuje zoznámiť sa s vývojom od geologického obdobia druhohory. V časti treťohory sú vystavené ukážky rôznych typov mineralizácie a unikátne skameneliny morských živočíchov. Súčasné geologické obdobie štvrtohory prezentuje flóru a faunu lesov a pririečnych nív.

Expozícia História vranovského regiónu začína najstaršími obdobiami ľudských dejín, dokumentovanými archeologickými nálezmi a výskumami, pokračuje dokladmi najstarších písaných dejín. Samostatné časti sú venované náboženským dejinám, remeselnej činnosti a napokon vojenským dejinám zavŕšeným dvoma svetovými vojnami v 20. storočí.

Expozícia dobovo zariadených interiérov ponúka prehliadku troch miestností zariadených ako šľachtický salón z konca 19. stor., meštianska obývacia izba zo začiatku 20. stor. a spálňa z polovice 20. stor.

Expozícia Duch národa je umiestnená v bývalej hospodárskej budove pri druhom -hanušovskom kaštieli patriacom pôvodne rodine Šóšovcov. Etnografická expozícia umožňuje netradičným spôsobom zoznámiť sa s hmotnými pamiatkami a zvykmi ľudu obývajúceho pomedzie Zemplína a Šariša. Predstavuje typické ukážky zariadenia kuchyne, „parádnej izby“ a komory. Expozícia je oživená figurínami s ukážkami odevu. Umožňuje tiež interaktívne zapojenie sa návštevníkov do rôznych remeselných činností (pradenie, tkanie).

V Múzeu je honosná reprezentačná sieň s bohato zdobeným štukovým stropom s kapacitou 80 - 100 miest. Je vhodná na koncerty, konferencie, súkromné a firemné spol. podujatia.

EXPOZÍCIE VO VRANOVE

Vo Vranove nad Topľou v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska, je situovaná vysunutá expozícia Vlastivedného múzea v Hanušovciach n. T. „Človek a život“. Expozícia bola otvorená 17. júna 2005 ako múzejné pracovisko pre mesto Vranov nad Topľou a pre juhovýchodnú časť vranovského regiónu, ktorého vlastivedu prezentuje. Má 4 časti:

Človek a mesto
Úvodná časť expozície je venovaná histórii mesta Vranov nad Topľou. Najzaujímavejšou pamiatkou je richtárska truhlica z r. 1831 a slovanské ohnisko „in situ“.

Človek a príroda
Prírodovedná časť expozície ponúka prehľad chránených prírodných rezervácií, avifauny mesta Vranov a vodnej plochy Domaša.

Človek a pieseň
Etnografická časť expozície predstavuje životný cyklus človeka od narodenia po smrť, ktorý bol na Zemplíne vždy sprevádzaný ľudovou piesňou. Vystavené sú kolísky, kroje, predmety dennej potreby, pracovné náradia.

Človek a vojna
Posledná časť expozície Človek a život je venovaná téme vojnových stretnutí a nepokojov v dejinách regiónu od stredoveku (bratrícke hnutie), cez protihabsburské povstania, sedliacke povstanie v r. 1831 až po obidve svetové vojny.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Primáš Vianočný koncert +…
o600x600-Primas_Vianocny_koncert___krst_CD_2023_202310109622.webp Prešov 18,10 km
Musical Soul pres. Market…
o600x600-Musical_Soul_pres__Market_Underground__202312691333.webp Prešov 18,30 km
Edmond / DJZ Prešov
o600x600-Edmond___DJZ_Presov_202343151946.webp Prešov 18,80 km
Noc bláznov / DJZ Prešov
o600x600-Noc_blaznov___DJZ_Presov_2022616141820.webp Prešov 18,80 km
Doma, som miláčik! / DJZ…
o600x600-Doma__som_milacik____DJZ_Presov_202171515929.webp Prešov 18,80 km
Tárajko a Popletajka, 7 rokov…
o600x600-Tarajko_a_Popletajka__7_rokov_s_Vami_23_24_202342885718.webp Prešov 18,90 km