Vlastivedné múzeum - Hanušovce nad Topľou

Zámocká 160/5, Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

8b76445d244.webp
 
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou
Múzeum bolo založené v r. 1975. Jeho sídlom je renesančno-barokový kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. storočia, ktorý patril rodine Dežöfiovcov. Múzeum vzniklo ako jedno z posledných múzeí na Slovensku s názvom Okresné vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou so sídlom v Hanušovciach. Múzeum spravuje dve historické budovy a časť historického parku. Sídlom múzea je kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. stor. Ku kaštieľu patrí rozsiahly park, pôvodne okrasná záhrada s pravidelným členením. Zriaďovateľom múzea je Prešovský samosprávny kraj. Je registrovaným múzeom na Ministerstve kultúry SR.
Múzeum prezentuje predovšetkým doklady vývoja prírody a dejín Vranovského okresu, od roku 1998 sa začalo špecializovať na výskum dejín vysťahovalectva z východného Slovenska. Múzeum spravuje zbierkový fond 18 500 kusov z oblasti geológie, paleontológie, botaniky, zoológie, archeológie, etnografie, kunsthistórie a histórie.
Múzeum okrem expozícií a krátkodobých výstav tradične pripravuje rad kultúrnych podujatí spojených často s praktickými ukážkami rôznych činností: Veľkonočné reminiscencie s predvádzaním zdobenia kraslíc, podujatie na Medzinárodný deň múzeí s ukážkami odchytu a krúžkovania vtáctva, reštaurovaním múzejných zbierok, pradením, tkaním a rôznymi vedomostnými súťažami, stretnutie s princeznou na Deň detí, výstupy na hrádok v Medziankach a na hrad Čičava v Sedliskách, Vianočný koncert spojený s ukážkami viazania ikebán, výroby vianočných ozdôb a predajom vianočného pečiva. Najvýznamnejším podujatím múzea je bienále Čorbove Hanušovce, kronikárska súťaž spojená s menom autora veršovanej kroniky o sedliackom povstaní z r. 1831.

EXPOZÍCIE:

Expozícia Prírodné pomery vranovského regiónu umožňuje zoznámiť sa s vývojom od geologického obdobia druhohory. V časti treťohory sú vystavené ukážky rôznych typov mineralizácie a unikátne skameneliny morských živočíchov. Súčasné geologické obdobie štvrtohory prezentuje flóru a faunu lesov a pririečnych nív.

Expozícia História vranovského regiónu začína najstaršími obdobiami ľudských dejín, dokumentovanými archeologickými nálezmi a výskumami, pokračuje dokladmi najstarších písaných dejín. Samostatné časti sú venované náboženským dejinám, remeselnej činnosti a napokon vojenským dejinám zavŕšeným dvoma svetovými vojnami v 20. storočí.

Expozícia dobovo zariadených interiérov ponúka prehliadku troch miestností zariadených ako šľachtický salón z konca 19. stor., meštianska obývacia izba zo začiatku 20. stor. a spálňa z polovice 20. stor.

Expozícia Duch národa je umiestnená v bývalej hospodárskej budove pri druhom -hanušovskom kaštieli patriacom pôvodne rodine Šóšovcov. Etnografická expozícia umožňuje netradičným spôsobom zoznámiť sa s hmotnými pamiatkami a zvykmi ľudu obývajúceho pomedzie Zemplína a Šariša. Predstavuje typické ukážky zariadenia kuchyne, „parádnej izby“ a komory. Expozícia je oživená figurínami s ukážkami odevu. Umožňuje tiež interaktívne zapojenie sa návštevníkov do rôznych remeselných činností (pradenie, tkanie).

V Múzeu je honosná reprezentačná sieň s bohato zdobeným štukovým stropom s kapacitou 80 - 100 miest. Je vhodná na koncerty, konferencie, súkromné a firemné spol. podujatia.

EXPOZÍCIE VO VRANOVE

Vo Vranove nad Topľou v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska, je situovaná vysunutá expozícia Vlastivedného múzea v Hanušovciach n. T. „Človek a život“. Expozícia bola otvorená 17. júna 2005 ako múzejné pracovisko pre mesto Vranov nad Topľou a pre juhovýchodnú časť vranovského regiónu, ktorého vlastivedu prezentuje. Má 4 časti:

Človek a mesto
Úvodná časť expozície je venovaná histórii mesta Vranov nad Topľou. Najzaujímavejšou pamiatkou je richtárska truhlica z r. 1831 a slovanské ohnisko „in situ“.

Človek a príroda
Prírodovedná časť expozície ponúka prehľad chránených prírodných rezervácií, avifauny mesta Vranov a vodnej plochy Domaša.

Človek a pieseň
Etnografická časť expozície predstavuje životný cyklus človeka od narodenia po smrť, ktorý bol na Zemplíne vždy sprevádzaný ľudovou piesňou. Vystavené sú kolísky, kroje, predmety dennej potreby, pracovné náradia.

Človek a vojna
Posledná časť expozície Človek a život je venovaná téme vojnových stretnutí a nepokojov v dejinách regiónu od stredoveku (bratrícke hnutie), cez protihabsburské povstania, sedliacke povstanie v r. 1831 až po obidve svetové vojny.
 
Zatiaľ nemá zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Archeopark - Živá archeológia
0,00 km
86b545e4255.webp Hanušovce nad Topľou
Veľký kaštieľ Hanušovce
0,00 km
0c4e3377814.webp Hanušovce nad Topľou
SunDown
0,00 km
o600x600-SunDown_21_20217913202.webp Hanušovce nad Topľou
Malý kaštieľ Hanušovce
0,20 km
7352e9b8888.webp Hanušovce nad Topľou
Ranč Breziny
4,90 km
1b284927663.webp Pavlovce
Drevený megafón
10,60 km
c9a6bec3740.webp Slanské vrchy
/images/users/20/1611486773_20.jpg
Kontaktná osoba

Hodnotenie [0]

 • Lokalita
  0,00%
 • Personál
  0,00%
 • Služby
  0,00%
 • Vybavenie
  0,00%
 • Čistota
  0,00%
 • Atrakcie v okolí
  0,00%
 • Strava
  0,00%
 • Cena
  0,00%
 • Priemer
  0,00%
Pridať hodnotenie

Používame súbory cookies na analýzu webu, funkcie webových stránok a zacielené reklamy. Prezeraním tohto webu s ich používaním súhlasíte. Udelený súhlas môžete zmeniť, prípadne odvolať TU Cookies