Vojenské múzeum - Svidník

Bardejovská, Svidník, Svidník

6b7184d3429.webp
Vojenské historické múzeum - Múzejné oddelenie Svidník
Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory  múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4.10.1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. V objekte múzejného oddelenia sú expozičné, depozitárne a administratívne priestory. Múzejné oddelenie Svidník registruje k 31.12.2015  v zbierkovom fonde 10 542 zbierkových predmetov.

Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1.svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. V správe múzejného oddelenia Svidník je „Centrálna expozícia“, ktorá sa nachádza v štýlovej budove s priľahlým parkom bojovej techniky vo Svidníku a vyhliadková veža na Dukle.

EXPOZÍCIE:
Centrálna expozícia
Centrálna expozícia, ktorá je umiestnená v hlavnej budove tzv. Vojenského múzea Svidník, dokumentuje vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945. Návštevníkovi expozície sa tu pútavou formou, prostredníctvom trojrozmerných predmetov, dobových fotografií a rôznych písomností, poskytujú informácie o novodobých vojenských dejinách Slovenska, ohraničených vypuknutím 1. svetovej vojny až po skončenie 2. svetovej vojny. Tvorcovia múzejnej expozície položili dôraz na prezentáciu poznatkov vojenských historikov viažucich sa k vedeniu bojovej činnosti v Karpatoch, so zreteľom na prvú a druhú svetovú vojnu.

Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 - 1945

Hlavná expozícia múzea na Bardejovskej ulici vo Svidníku dokumentuje obdobie bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo východných Karpatoch v medzivojnovom období a v období 2. svetovej vojny, s dôrazom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánskeho hnutia a oslobodzovania územia východného Slovenska v rokoch 1944 – 1945. V mesiaci október 2011 za účasti ministra obrany Slovenskej republiky bola pre verejnosť otvorená nová zmodernizovaná centrálna expozícia. Na paneloch si návštevníci môžu prezrieť dobovú fotodokumentáciu s príslušným textom, chronológiu významných udalostí daného obdobia a dôležité skutočnosti z dejín vojenstva na Slovensku. Expozícia je bohato doplnená trojrozmernými exponátmi – figurínami v historických uniformách, strelnými a chladnými zbraňami, odznakmi, medailami, strelivom a náloživom, vojenskou technikou a rôznym dobovým vojenským materiálom.

Po prehliadke expozície v centrálnej budove si záujemcovia môžu prezrieť vonkajšiu expozíciu – Park bojovej techniky, v ktorom je vystavovaných celkom 15 veľkorozmerných zbierkových predmetov. Medzi najvzácnejšie z týchto exponátov patrí kolopásový nemecký obrnený transportér D-7, sovietsky gardový mínomet M-13 a sovietske dopravné lietadlo Lisunov Li-2.

Vyhliadková veža, Dukliansky priesmyk

V bezprostrednej blízkosti štátnej hranice sa nachádza vyhliadková veža. Pôvodná drevená veža bola sprístupnená návštevníkom pri príležitosti 15. výročia a slúžila až do roku 1967. Terajšia vyhliadková veža bola sprístupnená v októbri 1974 pri príležitosti 30. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Výška veže je 49 metrov. Interiér vyhliadkovej veže vhodne dopĺňajú umelecké diela akademického sochára A. Račku, J. Koreňa. V priestoroch hornej kupoly je umiestnený plán úderu Červenej armády cez Karpaty na priamu pomoc Slovenskému národnému povstaniu, situačná mapa priestoru Duklianskeho priesmyku. Za pekného počasia je z vyhliadkovej veže krásny výhľad na Dukliansky priesmyk, Vyšný Komárnik aj časť poľského pohraničia.

Národná kultúrna pamiatka Duklianske bojisko

V pôsobnosti Vojenského historického ústavu Bratislava vo Svidníku a na Dukle je aj odborná starostlivosť o Duklianske bojisko – národnú kultúrnu pamiatku zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Dukelské bojisko (na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 24 z 27. 2. 1961).
Národná kultúrna pamiatka je územne rozdelená do dvoch lokalít:
1. Dukla - pamätník čs. armádneho zboru - v katastrálnom území Vyšný Komárnik,
2. Pamätník sovietskej armády - v katastrálnom území Svidník.

Dukla - pamätník čs. armádneho zboru s vojnovým cintorínom
Dominantou národnej kultúrnej pamiatky je Pamätník čs. armádneho zboru postavený v roku 1949 podľa architektonického návrhu
Ing. arch. J. Grusa. Pamätník s obradnou sieňou je vysoký 28 metrov. Pri príležitosti 20. výročia Karpatsko-duklianskej operácie umiestnili v areáli pamätníka súsošie Žalujem.
Na kolonáde vedúcej k pamätníku sú umiestnené bronzové tabule, na ktorých sú vygravírované mená 1 256 padlých vojakov – príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Súčasťou pamätníka je vojnový cintorín, kde je pochovaných 565 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Po obvode cintorína sú umiestnené busty hrdinov Dukly. Pamätník a cintorín československých vojakov Vojenské múzeum Vyšný KomárnikV roku 1961 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Návštevníci pamätníka čs. armádneho zboru s vojnovým cintorínom si môžu pozrieť aj tri pomníky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pamätníka: pomník prieskumnej jednotky, ktorá prvá vstúpila na územie Československa, pomník ženistov a pomník na mieste tragédie generála Jaroslava Vedrala – Sázavského.

Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku

V tesnej blízkosti areálu múzea vo Svidníku sa nachádza Pamätník sovietskej armády. Pamätník bol postavený v roku 1954 na základe projektu Ing. arch. K. Lodra, V. Šedivého a J. Krumprechta. Autormi sochárskych prác sú akademickí sochári:
O. Kozák, J. Hana, F. Gibala. Pylón pamätníka je vysoký 37 metrov. Pred pamätníkom je umiestnená bronzová socha sovietskeho vojaka. Jej autormi sú J. Bartoš a J. Hana.
V komplexe pamätníka je vojnový cintorín, ktorý tvoria štyri masové hroby. V hroboch je pochovaných vyše 9 000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli na území východného Slovenska v rokoch 1944 – 1945. V roku 1961 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

V areáli Duklianskeho bojiska, od rázcestia obce Kapišová až po slovensko-poľský hraničný priechod Dukla, sa nachádza expozícia v prírode s rozmiestnenou bojovou technikou. Priamo pri rázcestí Kapišova je na kamennom podstavci umiestnené stredný tanky T-34/85 a tank Pz IV G. Tanky symbolizujú boje, ktoré tu prebiehali v jeseni 1944. V obci Hunkovce je nemecký vojnový cintorín, kde je pochovaných približne 3100 nemeckých vojakov, ktorí padli počas bojov v duklianskom regióne. V katastri Nižného Komárnika je na kamennom podstavci umiestnené bitevné lietadlo AVIA B-33, licenčne vyrábaný Iljušin IL-10 a sovietsky protilietadlový 85 mm kanón.
V katastrálnom území Vyšného Komárnika sa nachádzajú zrekonštruované pôvodné palebné postavenia československých delostrelcov a zemľanky (bunkre) štábu 3. čs. brigády. Nad obcou v teréne je umiestnené sovietske dopravné lietadlo Lisunov Li-2. Boje čs. jednotiek s nemeckou obranou symbolizuje aj sovietsky 76 mm kanón a stredný tank T-34/85 v tesnej blízkosti pamätníka čs. armádneho zboru.

Údolie smrti

Medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Písaná je v teréne rozmiestnená tanková technika, znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 stredných tankov T-34/85. Návštevníkom pripomínajú tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali od 25. do 27. októbra 1944.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

70. slávnosti rusínsko…
o600x600-70__slavnosti_rusinsko_ukrajinskej_kultury_24_2024123131156.webp Svidník 0,40 km
Múzeum ukrajinskej kultúry
caec1a02678.webp Svidník 0,40 km
Rusínsky festival
o600x600-Rusinsky_festival_2015___24_2023122713532.webp Svidník 0,40 km
Aquaruthenia - vodný svet
d6e032f8556.webp Svidník 0,50 km
Rozhľadňa Čierna hora
0506c8b2428.webp Svidnik 4,20 km
Rozhľadňa Rohuľa
1f543907718.webp Vyšná Jedľová 5,70 km