Múzeum ukrajinskej kultúry

Centrálna 258, Svidník, Svidník

caec1a02678.webp
Múzeum ukrajinskej kultúry
  
Hlavná kultúrno-historická expozícia SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa nachádza v rekonštruovanej pamiatkovo chránenej budove z druhej polovice 19. storočia a jej účelovej prístavbe na pešej zóne v centre mesta.
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, najstaršie národnostné špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, sa venuje dokumentácii základných etáp kultúrno-historického a sociálno-ekonomického vývoja Ukrajincov na Slovensku. Múzeum spolupracuje na riešení syntetizujúcich prác a mnohých medzinárodných projektov, predovšetkým v oblasti bádania tradičnej ľudovej kultúry v Karpatoch a priľahlých oblastiach.
História múzea
Múzeum vzniklo v roku 1956 v Prešove. Od roku 1958 bolo súčasťou Krajského múzea v Prešove ako jeho ukrajinské oddelenie. O dva roky neskôr, po teritoriálno-administratívnej reforme a v súvislosti so zmenou charakteru Krajského múzea v Prešove, bolo rozhodnuté zriadiť Východoslovenské ukrajinské múzeum v Krásnom Brode, kde sa začína pomerne úspešne rozvíjať zberateľská a kultúrno-výchovná činnosť.
Múzeum má tri expozície:
-  Hlavná kultúrno-historická expozícia
-  Národopisná expozícia v prírode – skanzen a Umelecko-historická expozícia
-  Galéria Dezidera Millyho

Umelecko-historická expozícia – Dokumentuje kultúrno-historický vývoj ukrajinsko-rusínskeho obyvateľstva na Slovensku. Okrem prvej časti Človek a príroda, kde je predstavená flóra a fauna karpatskej prírody zachytáva expozícia vývoj človeka od praveku cez obdobie feudalizmu, kapitalizmu až po súčasnosť.
Galéria Dezidera Millyho SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je umiestnená v barokovom kaštieli z konca 18. storočia (ul. Partizánska). Výstavné priestory pozostávajú z deviatich miestností. Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku od 16. storočia po súčasnosť.

Národopisná expozícia v prírode SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa nachádza nad svidníckym amfiteátrom na ploche 11 ha a je v nej umiestnených okolo 50 objektov ľudovej architektúry. Areál expozície nadväzuje na moderný amfiteáter, kde sa každoročne konajú Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov v SR.
Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícii zastúpené všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Tieto objekty sú využité na inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho náradia (rôznych typov vozov, pluhov, brán, súsekov, košov na obilie a iného rozmanitého náčinia). Technicko-priemyselné objekty reprezentuje vodný mlyn z obce Bogliarka, vodná píla a stupy z obce Livov a ďalšie menšie objekty.

Vrcholom ľudového staviteľstva Ukrajincov sú drevené chrámy – cerkvi. Dominantou múzea v prírode vo Svidníku je drevená cerkva z obce Nová Polianka (Mergeška) z roku 1766, pôvodne zasvätená sv. Paraskieve. Areál expozície nadväzuje na moderný amfiteáter, kde sa každoročne konajú Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov v SR.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Vojenské múzeum - Svidník
6b7184d3429.webp Svidník 0,40 km
Aquaruthenia - vodný svet
d6e032f8556.webp Svidník 0,90 km
Rozhľadňa Čierna hora
0506c8b2428.webp Svidnik 4,60 km
Charitatívne športové dni 2024
o600x600-Charitativne_sportove_dni_2024_2024531141352.webp Kapišová 4,70 km
Rozhľadňa Rohuľa
1f543907718.webp Vyšná Jedľová 6,00 km
Gréckokatolícky drevený chrám…
8d2f0d9a824.webp Potoky 6,70 km