Múzeum ukrajinskej kultúry

Centrálna 258, Svidník, Svidník

caec1a02678.webp
Múzeum ukrajinskej kultúry
  
Hlavná kultúrno-historická expozícia SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa nachádza v rekonštruovanej pamiatkovo chránenej budove z druhej polovice 19. storočia a jej účelovej prístavbe na pešej zóne v centre mesta.
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, najstaršie národnostné špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, sa venuje dokumentácii základných etáp kultúrno-historického a sociálno-ekonomického vývoja Ukrajincov na Slovensku. Múzeum spolupracuje na riešení syntetizujúcich prác a mnohých medzinárodných projektov, predovšetkým v oblasti bádania tradičnej ľudovej kultúry v Karpatoch a priľahlých oblastiach.
História múzea
Múzeum vzniklo v roku 1956 v Prešove. Od roku 1958 bolo súčasťou Krajského múzea v Prešove ako jeho ukrajinské oddelenie. O dva roky neskôr, po teritoriálno-administratívnej reforme a v súvislosti so zmenou charakteru Krajského múzea v Prešove, bolo rozhodnuté zriadiť Východoslovenské ukrajinské múzeum v Krásnom Brode, kde sa začína pomerne úspešne rozvíjať zberateľská a kultúrno-výchovná činnosť.
Múzeum má tri expozície:
-  Hlavná kultúrno-historická expozícia
-  Národopisná expozícia v prírode – skanzen a Umelecko-historická expozícia
-  Galéria Dezidera Millyho

Umelecko-historická expozícia – Dokumentuje kultúrno-historický vývoj ukrajinsko-rusínskeho obyvateľstva na Slovensku. Okrem prvej časti Človek a príroda, kde je predstavená flóra a fauna karpatskej prírody zachytáva expozícia vývoj človeka od praveku cez obdobie feudalizmu, kapitalizmu až po súčasnosť.
Galéria Dezidera Millyho SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je umiestnená v barokovom kaštieli z konca 18. storočia (ul. Partizánska). Výstavné priestory pozostávajú z deviatich miestností. Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku od 16. storočia po súčasnosť.

Národopisná expozícia v prírode SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa nachádza nad svidníckym amfiteátrom na ploche 11 ha a je v nej umiestnených okolo 50 objektov ľudovej architektúry. Areál expozície nadväzuje na moderný amfiteáter, kde sa každoročne konajú Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov v SR.
Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícii zastúpené všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Tieto objekty sú využité na inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho náradia (rôznych typov vozov, pluhov, brán, súsekov, košov na obilie a iného rozmanitého náčinia). Technicko-priemyselné objekty reprezentuje vodný mlyn z obce Bogliarka, vodná píla a stupy z obce Livov a ďalšie menšie objekty.

Vrcholom ľudového staviteľstva Ukrajincov sú drevené chrámy – cerkvi. Dominantou múzea v prírode vo Svidníku je drevená cerkva z obce Nová Polianka (Mergeška) z roku 1766, pôvodne zasvätená sv. Paraskieve. Areál expozície nadväzuje na moderný amfiteáter, kde sa každoročne konajú Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov v SR.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Vojenské múzeum - Svidník
6b7184d3429.webp Svidník 0,40 km
Aquaruthenia - vodný svet
d6e032f8556.webp Svidník 0,90 km
Rozhľadňa Čierna hora
0506c8b2428.webp Svidnik 4,60 km
Rozhľadňa Rohuľa
1f543907718.webp Vyšná Jedľová 6,00 km
Gréckokatolícky drevený chrám…
8d2f0d9a824.webp Potoky 6,70 km
Lyžiarske stredisko Medvedie
5d7a9e63570.webp Medvedie 11,90 km