Múzeum moderného umenia Andyho Warhola

Ul. A. Warhola 749/26, Medzilaborce, Medzilaborce

61ccd5d5539.webp
Múzeum moderného umenia Andy Warhola
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach vzniklo 1. septembra 1991 ako prvé vo svete a ešte stále jediné v Európe. Okrem výstavných aktivít dominuje v múzeu prezentačná, vzdelávacia, poradenská, vedecko-výskumná činnosť v oblasti súčasného výtvarného umenia, muzeoedukológie.
Vzniku Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach však predchádzali aktivity realizované najprv v Malej galérii Klubu priateľov výtvarného umenia pri výtvarnom odbore Základnej umeleckej školy a neskôr Spoločnosti Andyho Warhola v Medzilaborciach. Počas existencie týchto inštitúcií sa podarilo v čase ešte bývalého komunistického režimu zozbierať pomerne veľa materiálov, rôznych autentických dokumentov, ktoré sú dnes súčasťou zbierkového fondu a archívu múzea.

Dnes už môžeme priamo povedať, že bez iniciatívy Johna Warholu, Dr. Michala Bycka, PhD., F. Hughesa, V. Protivňáka, Spoločnosti Andyho Warhola a The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v New Yorku by múzeum neexistovalo. Spomenutí ľudia a spoločnosti sa zaslúžili o to, aby sa Múzeum moderného umenia Andyho Warhola sformovalo ako nadregionálna špecifická inštitúcia múzejno-galerijného typu, zaoberajúca sa predovšetkým aktuálnymi tendenciami súčasného umenia a hlavne životom a dielom Andyho Warhola.
Expozície

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa prezentuje troma stálymi expozíciami diel Andyho Warhola, vzácnych artefaktov o pôvode umelca získané alebo zapožičané od pozostalých a blízkych umelca. Expozícia je koncepčne vypracovaná tak, aby v nej boli obsiahnuté všetky dôležité tvorivé obdobia umelca, vrátane jeho dominantných výtvarných tém.K prvej stálej expozícii patria práce Andyho najstaršieho brata Paula Warholu a jeho syna Jamesa.
Paul je výtvarník-amatér žijúci na farme neďaleko Pittsburghu, jeho syn James je profesionálnym výtvarníkom, venujúcim sa knižnej ilustrácii pre deti. Obrazy Paula Warholu môžeme považovať za výtvarné experimenty, pretože vytvára pestrofarebné dekoratívne obrazy pomocou odtláčania slepačích nôžok na rôzne farebné podklady. James Warhola sa v tejto expozícii prezentuje dvoma olejomaľbami Novodobý gladiátor a Čarodejnícka dielňa. Koncepčne na túto expozíciu nadväzuje expozícia o pôvode Andyho Warhola, ktorej obsahom sú dokumenty, artefakty prevažne zapožičané od jeho rodinných príslušníkov.

Súčasťou expozície je napríklad autentická listina, ktorou sa Andy Warhol zriekol dedičných majetkov v rodisku svojich rodičov v Mikovej, fotografia portrétu Júlie Warholovej, podľa ktorej Andy Warhol urobil slávny portrét svojej matky technikou serigrafie. Medzi najcennejšie artefakty v tejto expozícii patrí autentická košieľka, v ktorej boli pokrstení synovia Júlie a Andreja Warholovcov – Paul, John a Andy, ale aj Andyho autentický fotoaparát, magnetofón či slnečné okuliare.
Expozíciu doplňuje i dokument z podpisovej akcie za zriadenie múzea, organizovaná Michalom Cihlářom a Alešom Najbrtom v roku 1989, ktorú okrem iných podpisovalo aj mnoho osobností politického a kultúrneho života (jedným z nich bol aj bývalý prezident ČSFR a Českej republiky Václav Havel, či významný európsky umelec Milan Knížák).

Vynikajúce diela umelca (sieťotlače) v stálej expozícii MMUAW tvoria určitý tematický celok umeleckého vývoja umelca, vrátane prác, ktoré len nedávno obohatili zbierkový fond múzea. Je to časť portfólia Ladies and Gentlemen z roku 1975, Elektrické kreslá (1971), Lillian Carter (1977), Kimiko (1981). Súčasťou expozície sú aj diela pochádzajúce zo zbierok súkromných zberateľov.
Zbierkový fond tvoria vo väčšine grafické diela (screenprints), dotlače (EP, PE), výstavné tlače Andyho Warhola, Paula Warholu (brat Andyho Warhola), grafické a maliarske diela, kombinované techniky rôznych autorov mail-artových diel od C. Andreho až po R. Cohena.
Koncepčnú myšlienku stálej expozície Andyho Warhola, jej pretvorenia, môžu návštevníci vnímať v duchu pop-artu, slovami Warhola: „...priestor ako obraz“. Diela inštalované v kontinuite s otapetovanými stenami pôsobia v symbióze s dielami umelca, tvoriacimi tak jeden vizuálny celok.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Mini skanzen Medzilaborce
c9691f14529.webp Medzilaborce 0,70 km
Ski centrum Danova
fb60948a152.webp Medzilaborce 5,80 km
Rozhľadňa Kalinov - Paseky
e157819d326.webp Kalinov 8,70 km
Kaštieľ Stropkov
d0e1e289225.webp Stropkov 19,70 km
ZOO Stropkov
56ab7411590.webp Stropkov 19,70 km
Gréckokatolícky drevený chrám…
8d2f0d9a824.webp Potoky 20,10 km