Kam sa chystáš?
Lokalita, kraj, atrakcia
Čo hľadáš?
Vyberte
Potvrdiť
Vzdialenosť
od lokality: 0 km
0 km 100 km
od lokality (mesto, obec): 0 km
Potvrdiť
Kam sa chystáš?
Lokalita, kraj, atrakcia
Zážitky
Kam sa chystáš?
Lokalita, kraj, atrakcia
Čo hľadáš?
Vyberte
Vzdialenosť
od lokality: 0 km
Kam sa chystáš?
Čo hľadáš?
Vzdialenosť
0 km 100 km
od lokality (mesto, obec): 0 km
Múzeá [183]
Šarišské múzeum
24d0f9ef274.webp   Bardejov Šarišské múzeum sa zameriava na historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša.
Stredoslovenské múzeum
0425e252853.webp   Banská Bystrica Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici má 3 stále expozície: Thurzov dom, Tihányiovský kaštieľ a Matejov dom.
SNM - Spišské múzeum
808fb650715.webp   Levoča Spišské múzeum sa zameriava na tri základné oblasti - históriu, umeleckú históriu a etnografiu spišského regiónu a mesta Levoče.
Slovenské olympijské a športové múzeum
f3a90708851.webp   Bratislava Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM) je celoštátne špecializované múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou v oblasti svojej špeci
Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania
62c31418323.webp   Kremnica Múzeum telesnej kultúry ponúka svojim návštevníkom jedinečnú stálu expozíciu venovanú dejinám lyžovania na Slovensku.
Slovenské technické múzeum (STM)
cf13023a513.webp   Košice-Staré Mesto Slovenské technické múzeum ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy a technik
Slovenské sklárske múzeum
89202c81269.webp   Lednické Rovne Slovenské sklárske múzeum je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na sklársku výrobu na Slovensku.
Slovenské poľnohospodárske múzeum
d9472664600.webp   Nitra Múzeum sa venuje najstarším dejinám poľnohospodárstva, tradičným remeslám, poľnohospodárskym strojom a letectvu.
Slovenské národné múzeum v Martine
0546ff36801.webp   Martin Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najstarším a najväčším zložkám súčasného Slovenského národného múzea.
Slovenské národné múzeum (SNM)
0d155b2f801.webp   Bratislava-Staré Mesto Slovenské národné múzeum nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine. Má 59 stálych expozícií.
Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
b7629160157.webp   Liptovský Mikuláš Múzeum je zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstva. Expozícia má dve základné časti - Kras a jaskyne Slovenska a Chránená príroda Slovens
Slovenské plynárenské múzeum
d9b1e2f8803.webp   Bratislava-Ružinov Slovenské plynárenské múzeum už 20 rokov mapuje históriu, ale aj súčasnosť slovenského plynárenstva.
Slovanské múzeum Puškina
7c8f717e258.webp   Brodzany K najznámejším kultúrno-historickým pamiatkam na západnom Slovensku patrí renesančný kaštieľ v Brodzanoch, v ktorom sídli Múzeum A. S. Puški
Púchovské múzeum
193a2caf923.webp   Púchov Púchovské múzeum v historickej budove tzv. Župného domu v Púchove, nadväzuje na predchádzajúce archeologické expozície venované púchovskej k
Prírodovedné múzeum
6cdd6d09200.webp   Bratislava Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska.
Požitavské múzeum mlynárstva
3563dfc5966.webp   Vráble Požitavské múzeum mlynárstva je súčasťou projektu občianskeho združenia Fontis a Rodinnej farmy Mašekov mlyn.
Poštové múzeum
502bd607149.webp   Banská Bystrica Poštové múzeum je unikátne múzeum svojho druhu na Slovensku. Expozícia obsahuje predmety, dokumentujúce vývoj poštovníctva.
Pohronské múzeum
fe5768d4963.webp   Nová Baňa Múzeum dokumentuje historický vývoj stredného Pohronia, vymedzenú územím žiarskeho regiónu.
Podunajské múzeum
cfe07bc8524.webp   Komárno Inštitúcia má 4 výstavné budovy (Kultúrny palác, budova galérie, Zichyho palác a lapidarium v VI. bašte) a patrí k nej aj skanzen v Martovci
Podtatranské múzeum
f5a98d88358.webp   Spišská Sobota - Poprad Podtatranské múzeum sídli v budove Spišskej Sobote - mestskej časti Popradu. Nachádza sa tu niekoľko expozícií.
Podpolianske múzeum
473725fd772.webp   Detva Podpolianske múzeum je jednou z najmladších kultúrnych inštitúcií v Detve, ktorú založilo Mesto Detva 1. februára 1994.
Podjavorinské múzeum
3464033a851.webp   Nové Mesto nad Váhom Podjavorinské múzeum ponúka okrem vlastivedno-historickej expozície zameranej na Nové Mesto a okolie i expozície o ľudovej kultúre z tohto k
Výstavný pavilón Podhradie
0ef883d714.webp   Bratislava Výstavná sieň Podhradie Pavilón sa nachádza v zaniknutej bratislavskej mestskej časti Zuckermandl a je súčasťou komplexu pracovísk a expozíc
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava
fc0ea582998.webp   Dolný Kubín Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava spravuje na území Oravy 7 národných kultúrnych pamiatok, v ktorých sa nachádza 8 ucelených expozícií.