Múzeá [183]
Múzeum Jána Thaina
bd77c757199.webp   Nové Zámky Základom činnosti múzea je výskum a dokumentácia novozámockého regiónu v príslušných vedných odboroch.
Múzeum Jána Kollára
e89c15d1306.webp   Mošovce Múzeum Jána Kollára v Mošovciach sa nachádza na pôvodnom mieste, kde stál rodný dom Jána Kollára.
Múzeum Jána Cikkera
620623b6914.webp   Bratislava-Staré Mesto Expozícia dokumentuje život a dielo hudobného skladateľa Jána Cikkera, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej hudobnej ...
Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala
dfb15f58720.webp   Spišská Belá Múzeum sprístupňuje návštevníkovi prístroje a pomôcky najrozmanitejších typov z Petzvalových čias až po najnovšie ukážky fotografickej ...
Múzeum holokaustu
91e4901e183.webp   Sereď Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi.
Múzeum Ferdiša Kostku
ad497b3e436.webp   Stupava Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave približuje život a dielo prvého neprofesionálneho slovenského národného umelca Ferdiša Kostku.
Múzeum Dr. Michala Greisigera
16bc19f4512.webp   Spišská Belá Múzeum približuje život a činnosť polyhistora a mestského lekára zo Spišskej Belej spolu s históriou a etnografickými špecifikami mestečka...
Múzeum dopravy PVM
06476ebe12.webp   Rajecké teplice Múzeu dopravy ponúka železničnú traťmajstrovskú drezinu, techniku používanú na železnici v minulosti či ukážku historickej dopravnej ...
Múzeum dopravy STM
0464da81436.webp   Bratislava - Staré Mesto Múzeum dopravy prezentuje zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily...
Múzeum Čierny Orol
c1c4520c975.webp   Liptovský Mikuláš V súčasnosti sa v budove Čierneho orla nachádza stála expozícia Z dejín poľovníctva a rybárstva v Liptove.
Múzeum Červený Kameň
1f6c4fd6779.webp   Červený Kameň Zbierka múzea sa svojou kvalitou a rozsahom radí medzi najzachovalejšie a zároveň najcennejšie historické pamätihodnosti na Slovensku...
Múzeum Čachtice
35787ca6987.webp   Čachtice Múzeum Čachtice je vysunutou expozíciou Trenčianskeho múzea, ktorá sa venuje dejinám Čachtíc. Je umiestnené v Draškovičovskom kaštieli v ...
Trenčianske múzeum
e3279932521.webp   Trenčín Trenčianske múzeum je kultúrna a vedecká inštitúcia s krajskou pôsobnosťou a viac ako 138 ročnou históriou.
Múzeum Bojnice
ceafd9fc107.webp   Bojnice Múzeum Bojnice je špecializované umelecko-historické múzeum zamerané na dokumentáciu dokladov o umelecko-historickom a stavebnom vývoji ...
Múzeum Betliar
4666b41750.webp   Betliar Špecializované umeleckohistorické múzeum patrí v súčasnosti k najvýznamnejším a zároveň najnavštevovanejším pamiatkam na území Slovenska...
Múzeum Beckov
3fcd74b986.webp   Beckov Múzeum Beckov je vysunutou expozíciou Trenčianskeho múzea, je v ňom umiestnená expozícia dejín Beckova, jeho významných dejín a aj hradu ...
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
9608579d654.webp   Modrý Kameň Múzeum je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regiónu.
Múzeum Andreja Sládkoviča
1c5c5c9e498.webp   Krupina Stála expozícia tohto múzea približuje návštevníkom históriu Krupiny od najstaršieho osídlenia jej územia až po jeho vývoj v novoveku a v 20...
Múzeum Andreja Kmeťa
eae424f5788.webp   Martin Múzeum Andreja Kmeťa plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Múzeum spravuje viac ako 175 000 zbierkových predmetov.
Múzeum Trebišov
0d11fbf8262.webp   Trebišov Múzeum zhromažďuje a sprístupňuje doklady o vývoji Trebišovského okresu a špecializuje sa na dejiny poľnohospodárstva a tokajského ...
Múzejno - dokumentačné centrum železníc ŽSR
ebcd224c600.webp   Bratislava Múzejno - dokumentačné centrum železníc vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska
Mestský vlastivedný dom Šamorín
bf74bfc1577.webp   Šamorín Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede predstavuje šamorínske tradície a nástroje mestských remesiel.
Mestské múzeum Zlaté Moravce
eab05eb1295.webp   Zlaté Moravce Mestské múzeum sídli v Migazziovskom kaštieli, pôvodne renesančného z roku 1630, neskôr zbarokizovaného a v 20. storočí rozšíreného...
Ponitrianske múzeum
933e2632877.webp   Nitra Ponitrianske múzeum realizuje svoju zbierkotvornú činnosť v oblasti botaniky, zoológie, archeológie, etnografie, geológie, histórie