Múzeá [183]
Krajanské múzeum Matice slovenskej
f78711a0791.webp   Martin Krajanské múzeum pôsobí ako ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím a slovanskými Maticami.
Kláštorné Múzeum Červený Kláštor
f5b165ad406.webp   Červený Kláštor Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuzianskych, neskôr kamadulských mníchov. Muzeálna expozícia tu bola sprístupnená v r. 1993 po celkovej ...
Hutnícke múzeum Železiarne Podbrezová
409884c7928.webp   Podbrezová Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová mapuje históriu hutníctva v regióne, vznik podbrezovských železiarní a ich vplyv na rozvoj regiónu...
Hudobné múzeum SNM
e7fa277b503.webp   Bratislava Hudobné múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou.
Hradné múzeum vo Fiľakove
8c321b13711.webp   Fiľakovo Hradné múzeum návštevníkom približuje predovšetkým udalosti, ktoré sa v viažu k histórii fiľakovskej protitureckej pevnosti, ako aj k ...
Hornonitrianske múzeum Prievidza
74d2c26e246.webp   Prievidza Hornonitrianske múzeum v Prievidzi tvorí nezastupiteľný prvok v kultúrnom i spoločenskom dianí mesta a celého regiónu horná Nitra
Horehronské múzeum Brezno
1809eb4f856.webp   Brezno Horehronské múzeum v Brezne sídli v dvoch historických budovách: v starej radnici (národopisná expozícia) a meštianskom dome (historickej ...
Hontianske múzeum Šahy
94bb55f6902.webp   Šahy Hontianske múzeum Šahy je zamerané na národopisnú, historickú a archeologickú expozíciu.
Historické múzeum Bratislava
35655d7944.webp   Bratislava 16 Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea.
Hipologické múzeum (Múzeum koní)
728849f9351.webp   Topoľčianky Vybudované hipologické múzeum poskytne návštevníkom ucelenú predstavu o koňoch a ich využívaní spoločnosti.
Gemersko - malohontské múzeum
b37c4cd0123.webp   Rimavská Sobota Gemersko-malohontské múzeum je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Je zamerané na dokumentáciu prírody a spoločnosti historického regiónu...
Šarišské múzeum - expozícia Ikony
f642dee9698.webp   Bardejov Je jedinou samostatnou špecializovanou expozíciou ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku.
Národopisná expozícia
6a19e512949.webp   Bardejovské Kúpele Národopisná expozícia sa nachádza spolu s ďalšími dvoma expozíciami (Lekárenská expozícia a expozícia Dejiny Bardejovských Kúpeľov) vo vile ...
Expozícia Slobodné kráľovské mesto Bardejov
16bda97a118.webp   Bardejov - Šarišské múzeum Expozícia je umiestnená v historickej budove: goticko - renesančnej radnice. Prezentuje stredoveké dejiny Bardejova.
Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry
10153f19464.webp   Bardejovské Kúpele V skanzene je rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho obyvateľstva...
Vihorlatské múzeum
d781aa7783.webp   Humenné Vihorlatské múzeum vzniklo v roku 1960, pričom od roku 1969 sídli v budove renesančného kaštieľa zo 17. storočia.
Expozícia Roľnícky dom v Martovciach
d1ab27c2137.webp   Martovce Tradičný Roľnícky dom v Martovciach bol vyhlásený za pamiatkovo chránený objekt a od roku 1975 je v ňom zriadená expozícia ľudového bývania...
Expozícia Rímske lapidárium
998bad05736.webp   Komárno Podunajské múzeum ponúka návštevníkom Expozíciu Rímske lapidárium - zaujímavá stavba z 19.st, v ktorej sú umiestnené rímske kameno-sochárske...
Expozícia - Budova múzea a knižnice
0dfcfcc1230.webp   Komárno Podunajské múzeum ponúka návštevníkom Expozíciu - Budova múzea a knižnice. Nájdete v nej najkrajšie a najcennejšie umelecké diela od 18. st ...
Expozícia Zichyho palác
b876b014181.webp   Komárno Podunajské múzeum v Komárne ponúka návštevníkom Expozíciu Zichyho palác, kde sa dozviete o histórií mesta Komárno a o svetoznámych rodákoch ...
Expozícia Kultúrny palác
26bea799419.webp   Komárno Podunajské múzeum v Komárne ponúka svojim návštevníkom Expozíciu Kultúrny palác, ktorú tvorí archeologická, historická a etnografická časť...
Expozícia judaík v Malej synagóge
2da761ca928.webp   Žilina Žilina bola významným centrom židovského života od začiatku 19. storočia. Dejiny mesta sú však späté aj s utrpením židovského obyvateľstva...
Expozícia Jánošík a Terchová
b24006c1887.webp   Terchová Spoznajte históriu Terchovej spojenú s ľudovým hrdinom Jánošíkom v Múzeu v Terchovej - Expozícia Jánošík a Terchová.
Múzeum historických hodín
14aaa139683.webp   Budimír Budimírsky kaštieľ je vyhľadávaným miestom rozmanitých podujatí a aktivít múzejného charakteru. Je tu sprístupnená expozícia historických ...