Múzeá [183]
Mestské múzeum v Pezinku
9c04c1b1296.webp   Pezinok Súčasťou Mestského múzea v Pezinku je aj Galéria Jána Kupeckého, poskytujúca priestor umelcom z Pezinka a blízkeho okolia.
Mestské múzeum a galéria v Holíči
247bb171408.webp   Holíč Mestské múzeum má vlastivedný charakter a zameriava sa na dokumentáciu dejín, etnografiu mesta, umeleckú oblasť a osobnosti, ktoré sa tu ...
Mestské múzeum v Tisovci
ce5d5004892.webp   Tisovec Mestské múzeum v Tisovci sa nachádza v dvoch lokalitách, a to v budove Mestského úradu a v rodnom dome Dr. Vladimíra Clementisa.
Mestské múzeum Šurany
bf972803567.webp   Šurany Mestské múzeum v Šuranoch so svojou expozíciou sídli v budove pôvodnej ortodoxnej synagógy (NKP) postavenej v roku 1916.
Mestské múzeum Štúrovo
96e940db325.webp   Štúrovo Mestské múzeum Štúrovo má momentálne tri siene pre stále výstavy, jednu pre dočasné výstavy a výstavu vo voľnej prírode na nádvorí...
Mestské múzeum Stará Turá
8e085aba29.webp   Stará Turá Mestské múzeum Stará Turá sa zameriava najmä na históriu mesta a podjavorinského kraja.
Mestské múzeum v Seredi
872a6fe1899.webp   Sereď Mestské múzeum v Seredi vo „Fándlyho fare” bolo otvorené 15. decembra 2004. Prevádzkovateľom múzea je mesto Sereď a Občianske združenie ...
Mestské múzeum v Rajci
e55419d1250.webp   Rajec Mestské múzeum v Rajci sa nachádza v budove zo 17. storočia, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok.
Mestské múzeum Poltár
e2bfc11f687.webp   Poltár Expozícia pamätnej izby je zameraná na archeologické nálezy, listinné dokumenty, dobové fotografie a iné pramene miestnej ľudovej tradície a...
Mestské múzeum Ilava
1cdc9224795.webp   Ilava Mestské múzeum Ilava ponúka verejnosti exponáty dokumentujúce históriu mesta, ľudovú kultúru priľahlej oblasti.
Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schubert
33436a99951.webp   Želiezovce V Sovom zámočku je zriadené Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta (rakúsky hudobný skladateľ).
Mestské múzeum a galéria Veľký Šariš
d0c3a69284.webp   Veľký Šariš V múzeu možno nájsť zaujímavé expozície venované dejinám Šarišského hradu a mestu Veľký Šariš s dôrazom na známe šarišské pivovarníctvo...
Malé Podbielanské etnografické Múzeum
71ba62eb949.webp   Podbiel V múzeu návštevníci spoznajú históriu podbieľanského priemyslu, ako aj cirkevnej školy, v budove ktorej sa múzeum nachádza.
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
12a03b74501.webp   Stará Ľubovňa Ľubovnianske múzeum od svojho vzniku zhromažďuje historické, etnografické, umelecké a prírodovedecké zbierky.
Literárne a vlastivedné múzeum
3cbc0f9711.webp   Svätý Jur Vlastivedné a literárne múzeum vzniklo v roku 1952 ako Múzeum Petra Jilemnického, pričom pre verejnosť bolo otvorené v máji roku 1954...
Malokarpatské múzeum
d354352b195.webp   Pezinok Malokarpatské múzeum sa špecializuje na vinohradníctvo, vinárstvo a kultúru pitia vína v prostredí pod Malými Karpatmi.
Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK
ac597b2b511.webp   Banská Bystrica Štátna vedecká knižnica je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu...
Liptovské múzeum v Ružomberku
391ba6b5802.webp   Ružomberok Expozície múzea ponúkajú komplexný obraz o živej i neživej prírode Liptova, významných archeologických nálezoch a jeho históriu
Lesnícke a drevárske múzeum
0f98e98c783.webp   Zvolen Lesnícke a drevárske múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva...
Lesnícky skanzen - múzeum v prírode
b637087b816.webp   Vydrovo, okr. Čierny Balog Náučný chodník na viac ako 4 km trase a 75 zastávkach odkrýva tajomstvá lesa, históriu lesníctva, prácu lesníkov, pestovanie, ochranu a ...
Vlastivedné múzeum
daec2311403.webp   Krásno nad Kysucou V múzeu je sprístupnená stála expozícia, ktorá predstavuje výber z archeologických, historických a etnografických zbierok Kysuckého múzea...
Múzeum kysuckej dediny - Skanzen Vychylovka
b7e181fe680.webp   Nová Bystrica - Vychylovka Expozícia zachytáva nielen architektúru, ale aj kultúru a spôsob života v oblasti Kysúc z 19. storočia a prvej polovici 20. storočia...
Kysucké múzeum v Čadci
2c94f938451.webp   Čadca Múzeum sa zameriava na dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc.
Krajské múzeum KMP
34660ebf240.webp   Prešov V súčasnosti sú v múzeu umiestnené historické expozície, ktoré podávajú návštevníkom ucelený pohľad na historický vývoj mesta a regiónu...