Kam sa chystáš?
Lokalita, kraj, atrakcia
Čo hľadáš?
Vyberte
Potvrdiť
Vzdialenosť
od lokality: 0 km
0 km 100 km
od lokality (mesto, obec): 0 km
Potvrdiť
Kam sa chystáš?
Lokalita, kraj, atrakcia
Zážitky
Kam sa chystáš?
Lokalita, kraj, atrakcia
Čo hľadáš?
Vyberte
Vzdialenosť
od lokality: 0 km
Kam sa chystáš?
Čo hľadáš?
Vzdialenosť
0 km 100 km
od lokality (mesto, obec): 0 km
Múzeá [183]
Múzeum oravskej dediny
6c35f19b748.webp   Zuberec Múzeum je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí v podhorí Roháčov. je tu rozostavených viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry.
Múzeum obchodu
255bd0ec736.webp   Bratislava Múzeum obchodu chce priblížiť ľudom predmety, ktoré sa viažu ku konkrétnym osudom ľudí, firiem, značiek, produktov a obchodu.
Múzeum mošovských remeselníkov
a651df02551.webp   Mošovce V múzeu sú vystavené rozličné výrobné nástroje kováčov, kolárov, obuvníkov a kožušníkov, ich cechové dokumenty a výrobky.
Múzeum Molpír
c17e17a3815.webp   Smolenice V múzeu sa nachádza šesť miestností, v ktorých sú cenné exponáty živej histórie. V priečelí budovy sa nachádzajú slnečné hodiny.
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
61ccd5d5539.webp   Medzilaborce Múzeum moderného umenia Andyho Warhola sa zaoberá aktuálnymi tendenciami súčasného umenia a hlavne životom a dielom Andyho Warhola.
Múzeum mincí a medailí
12d7f88915.webp   Kremnica V Kremnici majú návštevníci jedinečnú šancu spoznať dejiny peňazí na Slovensku od najstarších čias až po dnešok.
Múzeum Milana Dobeša
a08ce381279.webp   Bratislava V múzeu sa nachádza stála expozícia prác Milana Dobeša - konštruktivistické a neokonštruktivistické tendencie vo vizuálnom umení.
Múzeum Mikuláša Konkoly-Thegeho
4882f040270.webp   Hurbanovo Múzeum je organizačne začlenené ako súčasť Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
Múzeum Michala Tillnera
223a3bb3209.webp   Malacky V Malackách od roku 1975 pôsobí múzeum, ktoré vzniklo z podnetu malackého maliara a zberateľa Michala Tillnera.
Múzeum mesta Bratislavy
1942ffe9689.webp   Bratislava-Staré Mesto Múzeum mesta Bratislavy bolo založené v roku 1868 a je zamerané na dokumentovanie a prezentovanie dejín mesta.
Múzeum Martina Benku
279b6d83658.webp   Martin Expozícia predstavuje najvýznamnejšiu osobnosť zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny - národného umelca Martina Benku.
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
27ce1b7b53.webp   Košariská Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť.
Múzeum Ľudovíta Štúra
24a0b64f91.webp   Modra Nachádza sa tu hlavná expozícia Ľudovít Štúr - od štúdia k činom, ktorá prezentuje prierez životom a dielom Ľ. Štúra.
Múzeum liptovskej dediny - Skanzen Pribylina
83a4db1b418.webp   Pribylina Múzeum liptovskej dediny sa výrazne odlišuje od ostatných múzeí v prírode predovšetkým formou zástavby a skladbou objektov.
Múzeum letectva Košice
57a9b019254.webp   Košice Je to technické múzeum poskytujúce prehľad o technickom vývoji lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a informácií súvisiacich s letectvom
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
d61ef1eb422.webp   Martin Múzeum kultúry Rómov na Slovensku je situované v areáli Múzea slovenskej dediny, približuje život Rómov a tradičnú kultúru.
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
67f63888514.webp   Bratislava-Staré Mesto Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializované múzeum SNM s celoštátnou pôsobnosťou a zameriava sa na dejiny a kultúru Maďarov na Slo
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
937193fc24.webp   Bratislava Múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným, a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru karpatských Nemcov.
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
b95f4e4e262.webp   Bratislava - Devínska Nová Ves Múzeum je zamerané na prezentáciu hmotného a duchovného dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku.
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
0cd6647e572.webp   Martin Spoločný život Horákovcov vyjadruje myšlienku spolupráce českého a slovenského národa v podmienkach spoločného Československého štátu.
Múzeum kolies ETOP
040ab51a183.webp   Trenčín Vyberte sa za poznaním jeho vývoja od prvotných čias až po súčasnosť do trenčianskeho Múzea kolies ETOP.
Múzeum kinematografickej techniky
8d6e7af6264.webp   Medzev Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej svojou bohatosťou a rôznorodosťou historických zbierok sa zaradilo medzi ojedinelé múzeá na
Múzeum Karola Plicku
f938eede824.webp   Blatnica Múzeum podáva ucelený prehľad o živote a diele Karola Plicku - významného fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga.
Múzeum Janka Kráľa
f5ccd42a68.webp   Liptovský Mikuláš Múzeum Janka Kráľa vzniklo v r.1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi.