Múzeá [183]
Obecné múzeum Veľké Rovné
6bcf034d596.webp   Veľké Rovné Cieľom múzea je prezentovať drotárske umenie, ktoré je pre oblasť charakteristické. Drotárstvo preslávilo obec Veľké Rovné aj v Európe.
Novohradské múzeum a galéria
b4076dd3243.webp   Lučenec Múzeum dokumentuje históriu Novohradského regiónu s dôrazom na keramickú výrobu.
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
1672b565905.webp   Liptovský Hrádok V historickej budove soľného úradu v Liptovskom hrádku sídli Národopisné múzeum, ktoré je súčasťou Liptovského múzea v Ružomberku.
Myšľanské obecné múzeum
e252657f698.webp   Nižná Myšľa Múzeum prezentuje cirkevné dejiny, dejiny rádov v regióne i dejiny obce. Nachádzajú sa tu európske unikáty, napr. rituálny chlieb…
Múzeum Ždiarsky dom
e19c6c8256.webp   Ždiar V múzeu sa môžete dozvedieť o živote Goralov žijúcich pod úpätím Belianskych Tatier. Expozícia predstavuje obytnú a hospodársku časť.
Múzeum židovskej kultúry
8ab6256c361.webp   Bratislava-Staré Mesto Činnosť múzea je zameraná na vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku.
Múzeum vodného mlynárstva
f49e9d08789.webp   Kolárovo Vodný mlyn Kolárovo - Múzeum vodného mlynárstva, inštalované v plávajúcom mlyne, ktorý má zaujímavú históriu.
Múzeum vo Svätom Antone
1dbb1349397.webp   Svätý Anton Múzeum sa nachádza v neskorobarokovom kaštieli, pôvodnom sídle rodov Koháry a Coburg, v nádhernom prostredí anglického parku s…
Múzeum vín
b993d4b1162.webp   Prešov Múzeum vína tvoria hlavne fľašové vína zo všetkých kútov sveta, doplnené trojrozmernými exponátmi z technológie výroby vína, ako aj…
Múzeum včelárstva na Slovensku
a6618a64453.webp   Kráľová pri Senci K pozoruhodným expozíciám patrí Múzeum včelárstva na Slovensku, ktoré otvorili v areáli Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci.
Múzeum v Kežmarku
ddd90e4b282.webp   Kežmarok V súčasnosti má múzeum tri objekty: Kežmarský hrad, Expozícia meštianskej bytovej kultúry a Meštiansky dom využívaný ako výstavná sieň.
Múzeum ukrajinskej kultúry
caec1a02678.webp   Svidník Múzeum ukrajinskej kultúry je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať kultúrno-historický, politický a sociálny…
Múzeum Tatranského národného parku
af02ffc0303.webp   Tatranská Lomnica Múzeum oboznamuje návštevníkov s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier.
Múzeum špeciálneho školstva
90ab6b1e559.webp   Levoča Poslaním Múzea je sprístupňovať širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl stálu expozíciu Dejiny špeciálneho…
Múzeum školstva a pedagogiky
2a53dbb3241.webp   Bratislava Úlohou múzea je múzejnými prostriedkami dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území.
Múzeum Spiša
4625b685230.webp   Spišská Nová Ves Budova múzea patrí medzi najcennejšie historické objekty v meste, jej základy pochádzajú pravdepodobne z 15. storočia.
Múzeum Slovenských národných rád
ea53aed9901.webp   Myjava Múzeum sa zameriava na dokumentáciu histórie jednotlivých predstaviteľov a ďalšie osobnosti slovenského národa až po súčasnú NR SR.
Múzeum slovenskej dediny
34d6a40a822.webp   Martin Múzeum v prírode prezentuje ľudové Múzeum slovenskej dediny - staviteľstvo, bývanie a život tradičných dedinských spoločenstiev na…
Múzeum Slovenského národného povstania
ca218fba262.webp   Banská Bystrica Múzeum Slovenského národného povstania, vykonáva vedecko-výskumnú a dokumentačnú činnosť v oblasti histórie národno-oslobodzovacieho…
Múzeum Slovenského Červeného kríža
aac644d4572.webp   Martin Poslaním múzea je zhromažďovať, spravovať, ochraňovať, odborne spracovávať a verejnosti sprístupňovať doklady dejín a vývoja Červeného…
Múzeum rusínskej kultúry
8f43c8e0512.webp   Prešov Múzeum rusínskej kultúry má celoštátnu pôsobnosť a je zamerané na dejiny a kultúru Rusínov na Slovensku.
Múzeum rodu Forgách - Kaštieľ Jelenec
6b5a0326377.webp   Jelenec V kaštieli sídli Múzeum rodu Forgách, v ktorom sa návštevník zoznámi s jedným z najvýznamnejších šľachtických rodov v našich dejinách.
Múzeum Prvého slovenského gymnázia
5b418153284.webp   Revúca Múzeum sa špecializuje na históriu a činnosť Slovenského evanjelického a. v. gymnázia známeho ako Prvé slovenské gymnázium a jeho…
Múzeum polície
2b607660355.webp   Bratislava Múzeum polície ako jediné špecializované zariadenie v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a…