Múzeum obchodu

Linzbothova 16, Bratislava, Bratislava

255bd0ec736.webp
Múzeum obchodu
Múzeum obchodu vzniklo v roku 1983, keď Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SSR zriadilo Dokumentačné centrum obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu. Samostatné Múzeum obchodu vzniklo 1. januára 1991.
Múzeum sídli v budove, ktorú dal v polovici 18.-teho storočia postaviť hlavný finančný dozorca bratislavského arcibiskupského panstva Juraj Albert. Ide o vidiecku kúriu s parkom, prestavanú a rozšírenú v 2. polovici 19.-teho storočia. Poslednými majiteľmi boli Linzbothovci.
Múzeum obchodu cieľavedome zhromažďuje, odborne spracúva, ochraňuje a prezentuje hmotné doklady a písomnosti o vývoji obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu na území Slovenska.
História
Obchod je jedným zo základných civilizačných pilierov protikladnosti ľudského úsilia. Na jednej strane je poznačený posadnutosťou človeka ovládať a zničiť svojho konkurenta, a na strane druhej v sebe nesie humánnu túžbu komunikovať s druhými, navzájom si pomáhať, a vzájomne sa obohacovať.
História zaznamenáva deštruktívne tendencie ako vojnové ničenia, nezmyselné zabíjania a plienenia. Na opačnom póle ľudského úsilia stojí snaha o porozumenie a vzájomnú výmenu výdobytkov ľudského ducha a rúk. Výroba množstva výrobkov a ich následná výmena medzi rozmanitými spoločenstvami, viedla k potrebe prenechať oblasť predaja obchodníkom, ktorí nielenže poznali samotné tovary, ich výmennú hodnotu, najvýhodnejšie cesty a formy prepravy, ale tiež dobové ekonomické problémy, životný štýl ľudí, ale v neposlednom rade ovládali tiež jazyk daného prostredia. V kultúre obchodovania je od nepamäti ukotvené úsilie o získanie vzájomných výhod, avšak k obojstrannému prospechu, tak kupujúceho, ako aj predávajúceho. Spojitosť obchodu s ďalšími spoločenskými oblasťami, ako aj ich vzájomné pôsobenie, predstavuje určitý indikátor, ktorý registruje vývojové tendencie a zmeny nielen v ekonomickej, ale aj v spoločenskej oblasti. Túto prepojenosť je možné zachytiť v každej etape vývoja života spoločnosti, ale obzvlášť prínosné je prizrieť sa jej bližšie z perspektívy súčasnosti.

Dlhé desaťročia neexistovala na Slovensku inštitúcia, ktorá by mapovala vývoj obchodu, a svojím zameraním sa sústreďovala na túto špecifickú oblasť, odrážajúcu kultúrnu úroveň spoločenského života. Zabudnutá je najmä jeho novšia história.
Výstavy na Slovensku a v Čechách
Múzeum obchodu sa od roku 1992 pravidelne približuje širokej verejnosti aj putovnými výstavami, ktoré organizuje v spolupráci s viacerými múzeami na Slovensku a v Čechách. Ide o výstavy s rôznou tematikou: Z histórie varenia piva na Slovensku; Obchod a reklama v 1. polovici 20. storočia; Sódovka, limonáda a minerálne vody v zbierkach Múzea obchodu; Historická reklama; Zo zbierok historických účteniek; Z histórie obchodu – všedné a nevšedné doklady obchodovania; Čím poslúžime? Obchod v minulosti; Platím! Registračné pokladnice zo zbierok Múzea obchodu; Račte vstoupit; Koloniál u pana Bajzy aneb historie obchodu a obchodování; Čokoláda a iné cukrovinky zo zbierok Múzea obchodu.
V spolupráci so súkromným sektorom sme participovali na vzniku netradičných expozícií: Muzeum gastronomie Praha; Obchod v múzeu v Bratislave. Prvýkrát v histórii slovenského múzejníctva sa nám podarilo otvoriť stálu expozíciu Múzea obchodu Bratislava za hranicami Slovenskej republiky, a to priamo v historickom centre Českého Krumlova, v meste, ktoré je na zozname pamiatok UNESCO. Táto, svojho druhu ojedinelá stála expozícia, s dobovo vybavenou predajňou - Koloniálom nesie názov: C.K. Kupecký krám a Muzeum obchodu.
Zbierkový fond
Popri prezentácii sa táto pomerne mladá inštitúcia nepretržite venovala aktívnemu rozširovaniu zbierkového fondu. Výsledkom akvizícií je vyše 65.000 muzeálií, vo forme trojrozmerných predmetov a archiválií. Ide predovšetkým o úžitkové predmety a rozmanité prostriedky historickej reklamy s ťažiskom v dvadsiatych až štyridsiatych rokoch 20. storočia. Poniektoré z nich pamätajú posledné desaťročie Habsburskej monarchie.

Veľkú časť trojrozmerných predmetov tvoria mechanické pracovné pomôcky. Unikátnu je zbierka príjmových a registračných pokladníc od renomovaných svetových značiek a producentov. Široká škála rovnoramenných, balančných, sklonových a decimálnych váh, spolu so zásobníkmi na kávu, čaj, semená, cukrovinky, petrolej a iné suroviny deklaruje popri ich praktickom využití aj estetický charakter interiérov dobových obchodov. Medzi zbierkami nájdeme kompletne zachované zariadenia obchodíkov so zmiešaným tovarom v podobe pultov, regálov a vitrín. Svoju výpovednú hodnotu majú tiež papierové, kartónové, drevené i plechové obaly, ktoré v snahe upútať zákazníka, niesli okrem informácií o výrobcovi a samotnom výrobku, i pestrú výzdobu a nápaditú grafickú úpravu.
Zbierka spojená s pohostinstvom obsahuje výčapné zariadenia, plničky fliaš, sudy, zásobníky na nápoje, jedálenské a nápojové servisy. Svoje miesto tu nachádzajú aj hracie automaty, gramofóny i orchestrión, ktoré dotvárali atmosféru pohostinstiev. Zbierkový fond múzea obsahuje tiež najrozmanitejšie formy propagačných prostriedkov vo forme plagátov, plechových a smaltovaných tabúľ, kartónových vývesiek a stojanov, priestorových pútačov i vývesných štítov, ktoré z ulice lákali zákazníkov do obchodov.

Napriek faktu, že najstaršie písomnosti archívu siahajú do 80. rokov 18. storočia, väčšina pochádza z obdobia prvej Československej republiky a Slovenského štátu. Množstvo dokumentov je z obdobia po roku 1948, kedy v celospoločenskej oblasti dochádzalo k prelomovým zmenám. Historicky výpovednú hodnotu majú ucelené agendy súkromníkov, zvlášť z obdobia 1. ČSR. Nie menej zaujímavé sú aj rôzne živnostenské, výučné či tovarišské listy, licencie, kvitancie, osvedčenia a pochvaly, ktoré demonštrujú predmetnú kvalifikáciu a kvalitu poskytovaných služieb obchodníkov. Súbor účtov, faktúr a poukážok, spoločne s obchodnou korešpondenciou deklaruje nielen domácu i zahraničnú sieť dodávateľov, ale aj sortiment tovarov a ich ceny. Merkantilné tlače, obsahujúce obraz továrne, ochranné značky, ocenenia či logo firmy, zdôrazňovali silu tradície výrobku a zázemie obchodných aktivít.

Rock klub v múzeu - Múzeum obchodu

Múzeum obchodu ponúka priamo v stálej expozícii slovenskú aj svetovú rockovú bluesovú, folkovú, či alternatívnu scénu na najvyššej úrovni. Múzeum obchodu chce byť skutočne živým múzeom, byť čo najbližšie k ľuďom. Prilákať ich do múzea aby prišli do kontaktu s predmetmi, ktoré sa viažu ku konkrétnym osudom ľudí, firiem, značiek, produktov a obchodu, ktorý je ľuďom každodenne blízky. Popri histórii chce osloviť aj niečim súčasným, viažucím sa bezprostredne až k dnešku a tým je rocková hudba. Len v múzeu sa môže návštevník počas koncertu doslova rozprávať so svojou vysnívanou hviezdou, dokonca sa jej dotknúť.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Botel Gracia ***
0b6c5027205.webp Staré Mesto 7,30 km
Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 23,90 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Speedboats
3d8e9316924.webp Bratislava 0,50 km
Športservis Biskupice
650c4f26309.webp Bratislava - Podunajské Biskupice 0,60 km
HAPPY NIGHT - Igor Kmeťo st.
o600x600-HAPPY_NIGHT___Igor_Kmeto_st____2020_23_24_202413194931.webp Bratislava 1,20 km
KALI
o600x600-KALI___club_hron_20231227142247.webp Bratislava 1,20 km
Posledná noc v klube HRON
o600x600-Posledna_noc_v_klube_HRON___2024_2024418131542.webp Bratislava 1,20 km
KVÍZ PUB
o600x600-KVIZ_PUB_hron_24_20243811493.webp Bratislava 1,20 km