Historické múzeum Bratislava

P.O.BOX 13, Bratislava, Bratislava 16

35655d7944.webp
Historické múzeum Bratislava
Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea. Jeho základným poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladujú vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť. V tomto kontexte múzejnej špecializácie má celoštátnu pôsobnosť.

Múzeum buduje, spravuje a spracováva aj numizmatickú zbierku a zbierky dokumentujúce históriu a etnokultúrny vývoj Slovákov. Formou výstav tiež prezentuje bohatú históriu Slovenska v zahraničí. Historické múzeum spravuje bohatý fond zbierkových predmetov. Sídlom Historického múzea je Bratislavský hrad.

História

Historické múzeum patrí medzi najvýznamnejšie a zároveň najväčšie múzeá na Slovensku. Jeho predchodcom bol v roku 1961 Historický odbor novokoncipovaného SNM, z ktorého sa stal v roku 1970 Historický ústav. Tento bol v roku 1989 premenovaný na Historické múzeum SNM.
Múzeum zhromažďuje, všestranne ochraňuje, vedecky spracúva a sprístupňuje múzejné zbierky dokumentujúce dejiny Slovenska od stredoveku (v oblasti numizmatiky od najstarších čias) po súčasnosť. Bratislavský hrad je metodickým a vedecko - výskumným pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou.
Od roku 1968 sídli na Bratislavskom hrade, kde má expozičné a výstavné priestory, depozitáre, odborné i reštaurátorské pracoviská. Vo svojich fondoch opatruje takmer Bratislavský hrad 250 000 zbierkových predmetov z oblasti národných dejín, výtvarného umenia a kultúry, tradičných i umeleckých remesiel, numizmatiky, etnografie, vojenstva, hospodárstva, dejín zahraničných Slovákov, chorvátskej kultúry na Slovensku a mimoeurópskych kultúr. Viaceré zbierky múzea sú najväčšie na Slovensku (numizmatika, historický a ľudový textil, sklo a keramika, militárie, remeslá, historické tlače, sakrálne a ľudové výtvarné umenie). Zbierkové predmety boli v posledných rokoch uložené do špecializovaných depozitárov podľa druhu materiálu.

Expozície

- História a budúcnosť Bratislavského hradu - znovuotvorená expozícia venovaná dejinám Bratislavskeho hradu sa nachádza pod Čestným nadvorím Bratislavského hradu.

- SVEDECTVO ČASU – Z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom hrade - výstava prezentuje predmety z archeologických a architektonických výskumov na Bratislavskom hrade.

- Obrazáreň Bratislavského hradu - galéria predstavuje výtvarné umenie od 16. storočia po 19. storočie zo zbierok Slovenského národného múzea, inšpirovaná je šľachtickými zbierkami umenia.

Historické múzeum je súčasťou SNM Bratislava.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Botel Gracia ***
0b6c5027205.webp Staré Mesto 0,60 km
Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 26,30 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

ZUCCHERO
o600x600-ZUCCHERO___2024_2023121214555.webp Bratislava 0,00 km
Bratislavský hrad
013de0fb285.webp Bratislava 0,00 km
OPERAFEST NA HRADE
o600x600-OPERAFEST_NA_HRADE___2024_202451514640.webp Bratislava 0,00 km
Subclub
ab55edc159.webp Bratislava - Staré Mesto 0,20 km
Reštaurácia Hrad
a1d592c5879.webp Bratislava 0,20 km
Galéria Multium
8fad85f4104.webp Bratislava 0,30 km