Hudobné múzeum SNM

Žižkova 18, Bratislava, Bratislava

e7fa277b503.webp
 
Hudobné múzeum SNM
Hudobné múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré cieľavedome získava, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje múzejné zbierky hudobnej povahy, dokumentujúce oblasť hudobnej kultúry na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť.

Pôsobí aj v sieti medzinárodných hudobno-dokumentačných inštitúcií (IAML – International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres), je centrálnym pracoviskom pre evidenciu a spracovanie zachovaných hudobných prameňov na území Slovenska a národnou centrálou medzinárodného súpisu hudobných prameňov (RISM – Répertoire International des Sources Musicales).

Hudobné múzeum, ktoré vzniklo začiatkom roku 1991, nadväzuje na výsledky práce a aktivity Hudobného oddelenia Historického múzea SNM.

SNM-Hudobné múzeum sídli v Brämerovej kúrii na Žižkovej ulici 18 (vchod do múzea je zo Žižkovej 16), kde je sústredená administratíva, múzejná prezentácia a pedagogika a pracovne kurátorov a dokumentátorov, zabezpečujúcich všetky odborné múzejné činnosti.
Dve stále expozície v súčasnosti nájdete v kaštieli Dolnej Krupej.

Expozície:
Pamätná izba - Albrechtovci

Rodina hudobného skladateľa, dirigenta a pedagóga Alexandra Albrechta (1885 – 1958) i jeho syna, hudobného teoretika, pedagóga, violistu, estetika a milovníka umenia Jána Albrechta (1919 – 1996) bola typickým predstaviteľom spoločenstva bratislavských patricijských rodín, ktoré zdôrazňovali hodnotu tradície a vzájomne rešpektovali názorovú, národnostnú, náboženskú odlišnosť v harmonickom spolunažívaní.

Pamätník Ludwiga van Beethovena

Stála expozícia s názvom Život na zámku : Brunsvikovci a Chotekovci v Dolnej Krupej v 18. až 20. storočí mapuje formou panelovej výstavy dôležité skutočnosti viažúce sa k životu a pôsobeniu majiteľov kaštieľa Dolná Krupá. Panelová expozícia vychádza v maximálnej miere z najnovšieho archívneho výskumu fondu Brunsvik-Chotek (2008), ktorý je uložený v Slovenskom národnom archíve v Bratislave.

Expozícia je rozčlenená do niekoľkých častí, ktoré pomenúvajú život a pôsobenie rodov Brunsvik a Chotek v Dolnej Krupej. Časť expozície sa hlbšie zaoberá problematikou rodového sídla: na dobových dokumentoch ukazuje prestavby kaštieľa, ako aj dokumenty o jeho vnútornom a vonkajšom vybavení. Podstatnú časť expozície zaberajú fotografie pamiatok súvisiacich s kaštieľskym parkom.

Kaštieľ v Dolnej Krupej
Kaštieľ patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku. Už vo svojej dobe sa vďaka Brunsvikovcom stala Dolná Krupá miestom, ktoré sa nielen v rámci monarchie, ale i za jej hranicami preslávilo umeleckými zbierkami (najmä obrazáreň), bohatou knižnicou, zbierkami minerálov, ale aj prírodnými krásami parku.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Botel Gracia ***
0b6c5027205.webp Staré Mesto 0,70 km
Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 26,50 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Archeologické múzeum SNM
bcd847ac166.webp Bratislava-Staré Mesto 0,00 km
Výstavný pavilón Podhradie
0ef883d714.webp Bratislava 0,00 km
Múzeum kultúry karpatských…
937193fc24.webp Bratislava 0,00 km
Múzeum kultúry Maďarov na…
67f63888514.webp Bratislava-Staré Mesto 0,10 km
Subclub
ab55edc159.webp Bratislava - Staré Mesto 0,30 km
Historické múzeum Bratislava
35655d7944.webp Bratislava 16 0,30 km