Archeologické múzeum SNM

Žižkova 12, Bratislava, Bratislava-Staré Mesto

bcd847ac166.webp
 
SNM - Archeologické múzeum

SNM - Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek.
V bohatom zbierkovom fonde Archeologického múzea sa nachádza množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek, ktoré pochádzajú najmä z vlastných archeologických výskumov.
Výstavnú činnosť vhodne dopĺňajú aj iné formy kultúrnych aktivít: prednášky a besedy s archeologickou tematikou organizované odbornými pracovníkmi múzea, premietanie videofilmov, vyučovacie hodiny pre všetky typy škôl a odborný výklad pre širokú verejnosť.

Múzeum zabezpečuje realizáciu záchranných archeologických výskumov vyvolaných stavebnou činnosťou, zemnými prácami a pod.

História múzea

Archeologické múzeum v Bratislave je súčasťou Slovenského národného múzea. Inštitúcia má už svoju históriu, priamo nadväzuje na svojich predchodcov v Bratislave a v Martine: Slovenské Vlastivedné múzeum založené v roku 1924, ktoré po zlúčení so Zemědelským múzeom nieslo od roku 1940 názov Slovenské múzeum. Slovenské múzeum po spojení so Slovenským národným múzeom v Martine vytvorili v roku 1961 spoločné Slovenské národné múzeum (ďalej SNM).

Slovenské národné múzeum nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine. Má 59 stálych expozícií. Ponúka návštevníkom poučenie, vzrušenie zo stretnutia s našou históriou i relax.

Expozície

Najstaršie dejiny Slovenska - stála expozícia Archeologického múzea
Výstava prezentuje naše dejiny prostredníctvom vyše 2500 exponátov z kameňa, kostí, keramiky, kovov a vzácne i z dreva, pričom nechýbajú ani trojrozmerné animácie, rekonštrukcie hrobov, pravekých obydlí, stredovekých kachlových pecí, detský sprievodca výstavou i dokumentárny film.

Čo do množstva predmetov i zamerania na širokú cieľovú skupinu – od odbornej verejnosti a škôl až po rodiny s deťmi - ide v histórii slovenskej archeológie o dosiaľ najväčší výstavný projekt, ktorého cieľom je nielen prezentácia našich najstarších dejín z pohľadu archeológie, ale aj propagácia práce mnohých generácií archeológov.
Na ploche 400 metrov štvorcových preto návštevník popri všeobecne známych nálezoch (ako napr. Moravianska venuša či predmety z obdobia Veľkomoravskej ríše) nájde množstvo dosiaľ nevystavených exponátov, pochádzajúcich z archeologických výskumov za posledných 20 rokov (napr. inventár žiarového hrobu pri Trenčíne, bol objavený len minulý rok) alebo predmety zo starších výskumov, ktoré dosiaľ ležali v depozitároch slovenských múzeí.
Výstava je rozdelená do 9 častí, reflektujúcich reprezentatívne nálezy z doby kamennej, bronzovej a halštatskej, poklady kultúr Keltov i Rimanov na našom území až po príchod Slovanov a ich spolužitie s Avarmi a stredoveké nálezy (napr. v podobe vzácne zachovaných predmetov z dreva ako šachová figúrka, hracie kamene či nádoby).

Zaujímavosťou sú i exponáty pre naše územie menej typické, až exotické, ktoré sa sem dostali pravdepodobne obchodom (ako napr. etruská bronzová misa alebo kostenná doštička s motívom dvoch laní z oblasti Jadranu).

Pre lepšiu názornosť je výstava doplnená aj niekoľkými rekoštrukciami. Návštevník tu má možnosť vidieť rekonštrukcie stredovekej kachľovej pece z 15. storočia z kláštora v Hronskom Beňadiku, žiarového (s pozostatkami ženy z mladšej doby bronzovej) a kostrového hrobu (s pozostatkami muža z mladšej doby kamennej) či stredoveké delo na rekonštruovanej lafete. Rekonštrukcia pravekého obydlia zároveň slúži ako premietacia miestnosť pre krátky dokumentárny film z dielne Igora Dobiša.

Trojrozmerné animácie vznikli v spolupráci archeológov s animátorom a výtvarníkom, pričom súčasťou expozície SNM sa stali po prvý raz v jeho histórii. Je ich spolu 11 a znázorňujú napríklad rekonštrukciu veľmožského dvorca v Ducovom, germánskej či keltskej chaty i benediktínskeho kláštora.

Pre nevidiacich a slabozrakých
Slovenské národné múzeum sa snaží nezabúdať na svojich nevidiacich a slabozrakých návštevníkov. Preto bola expozícia doplnená hmatovou líniou s exponátmi a s textami v Braillovom písme. Návštevník má k dispozícii prenosné zariadenie - zvukového sprievodcu s akustickou informáciou (v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku) k priestoru expozície, k vývojovým obdobiam od praveku až po neskorý stredovek a k jednotlivým exponátom, ktoré sa nachádzajú na hmatovej línii. Doplnenie sa stalo trvalou súčasťou expozície.
 
Zatiaľ nemá zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

VIP Botel Gracia ***
Zľava
0,70 km
85
0b6c5027522.webp Bratislava

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Výstavný pavilón Podhradie
0,00 km
0ef883d714.webp Bratislava
Hudobné múzeum SNM
0,00 km
e7fa277b503.webp Bratislava
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
0,00 km
937193fc24.webp Bratislava
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
0,10 km
67f63888514.webp Bratislava-Staré Mesto
Subclub
0,30 km
ab55edc159.webp Bratislava - Staré Mesto
Historické múzeum Bratislava
0,30 km
35655d7944.webp Bratislava 16
/images/users/20/1611486773_20.jpg
Kontaktná osoba

Hodnotenie [0]

 • Lokalita
  0,00%
 • Personál
  0,00%
 • Služby
  0,00%
 • Vybavenie
  0,00%
 • Čistota
  0,00%
 • Atrakcie v okolí
  0,00%
 • Strava
  0,00%
 • Cena
  0,00%
 • Priemer
  0,00%
Pridať hodnotenie

Používame súbory cookies na analýzu webu, funkcie webových stránok a zacielené reklamy. Prezeraním tohto webu s ich používaním súhlasíte. Udelený súhlas môžete zmeniť, prípadne odvolať TU Cookies