Výstavný pavilón Podhradie

Žižkova ul. 16, Bratislava, Bratislava

0ef883d714.webp
Výstavný pavilón Podhradie

Výstavná sieň Podhradie Pavilón sa nachádza v zaniknutej bratislavskej mestskej časti Zuckermandl a je súčasťou komplexu pracovísk a expozícií SNM. Popri Archeologickom múzeu, Múzeu kultúry karpatských Nemcov a Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku bude na Žižkovej ulici pod Bratislavským hradom odteraz k dispozícii ďalších takmer 1900 m2 určených na krátkodobé a strednodobé výstavné projekty SNM a ďalších slovenských múzeí.

Stavebný novotvar skrytý nenápadne medzi hradné bralo a rekonštruované renesančné kúrie spĺňa po bezpečnostnej, prevádzkovej, svetlotechnickej, výstavníckej a klimatickej stránke všetky nároky kladené na moderné výstavné priestory v súčasnosti. V komplexe vzájomne poprepájaných piatich stavebných objektov budú perspektívne aj občerstvovacie prevádzky (kaviareň, cukráreň).
Druhé poschodie poskytuje možnosť poriadania prednáškových, prezentačných, konferenčných i umeleckých produkcií v multifunkčnej sále, v letnom období aj s možnosťou využitia atraktívneho exteriéru terasy pod skalným podložím Bratislavského hradu. Prekvapením pre návštevníkov budú aj adaptované podzemné priestory, dosiaľ pre oči verejnosti ukryté.
Rekonštrukciu historických kúrií, ktorá prebiehala od roku 1984 pod dohľadom pamiatkových orgánov, finančne zabezpečovalo Ministerstvo kultúry SR a stála takmer 200 miliónov korún. Popri hlavnom paláci Bratislavského hradu a sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží, ktoré obe čaká v najbližšom čase rozsiahla stavebná obnova, dostáva teraz verejnosť v Bratislave do užívania tretí areál, kde môže Slovenské národné múzeum organizovať výstavy a expozície. Ročne ich navštívi aj vďaka bratislavským pracoviskám SNM vyše 1,3 milióna návštevníkov zo Slovenska a zahraničia.

Expozície:

Najstaršie dejiny Slovenska - stála expozícia Archeologického múzea
Výstava prezentuje naše dejiny prostredníctvom vyše 2500 exponátov z kameňa, kostí, keramiky, kovov a vzácne i z dreva, pričom nechýbajú ani trojrozmerné animácie, rekonštrukcie hrobov, pravekých obydlí, stredovekých kachlových pecí, detský sprievodca výstavou i dokumentárny film.

Čo do množstva predmetov i zamerania na širokú cieľovú skupinu – od odbornej verejnosti a škôl až po rodiny s deťmi - ide v histórii slovenskej archeológie o dosiaľ najväčší výstavný projekt, ktorého cieľom je nielen prezentácia našich najstarších dejín z pohľadu archeológie, ale aj propagácia práce mnohých generácií archeológov. Na ploche 400 metrov štvorcových preto návštevník popri všeobecne známych nálezoch (ako napr. Moravianska venuša či predmety z obdobia Veľkomoravskej ríše) nájde množstvo dosiaľ nevystavených exponátov, pochádzajúcich z archeologických výskumov za posledných 20 rokov (napr. inventár žiarového hrobu pri Trenčíne, bol objavený len minulý rok) alebo predmety zo starších výskumov, ktoré dosiaľ ležali v depozitároch slovenských múzeí.
Výstava je rozdelená do 9 častí, reflektujúcich reprezentatívne nálezy z doby kamennej, bronzovej a halštatskej, poklady kultúr Keltov i Rimanov na našom území až po príchod Slovanov a ich spolužitie s Avarmi a stredoveké nálezy (napr. v podobe vzácne zachovaných predmetov z dreva ako šachová figúrka, hracie kamene či nádoby).

Zaujímavosťou sú i exponáty pre naše územie menej typické, až exotické, ktoré sa sem dostali pravdepodobne obchodom (ako napr. etruská bronzová misa alebo kostenná doštička s motívom dvoch laní z oblasti Jadranu).

Pre lepšiu názornosť je výstava doplnená aj niekoľkými rekoštrukciami. Návštevník tu má možnosť vidieť rekonštrukcie stredovekej kachľovej pece z 15. storočia z kláštora v Hronskom Beňadiku, žiarového (s pozostatkami ženy z mladšej doby bronzovej) a kostrového hrobu (s pozostatkami muža z mladšej doby kamennej) či stredoveké delo na rekonštruovanej lafete. Rekonštrukcia pravekého obydlia zároveň slúži ako premietacia miestnosť pre krátky dokumentárny film z dielne Igora Dobiša.

Trojrozmerné animácie vznikli v spolupráci archeológov s animátorom a výtvarníkom, pričom súčasťou expozície SNM sa stali po prvý raz v jeho histórii. Je ich spolu 11 a znázorňujú napríklad rekonštrukciu veľmožského dvorca v Ducovom, germánskej či keltskej chaty i benediktínskeho kláštora.

Najstaršie dejiny Slovenska pre nevidiacich a slabozrakých
Ako býva zvykom, aj v tejto expozícii sú vzácne exponáty (archeologické nálezy – cenná časť nášho kultúrneho dedičstva) vystavené v sklenených vitrínach so špeciálnym zabezpečením. Vnímať tieto exponáty je tak možné, prirodzene, len zrakom. Alebo sprostredkovane niekým, kto nám o vystavených predmetoch rozpráva.
Slovenské národné múzeum sa snaží nezabúdať na svojich nevidiacich a slabozrakých návštevníkov. Preto bola expozícia doplnená hmatovou líniou s exponátmi a s textami v Braillovom písme. Návštevník má k dispozícii prenosné zariadenie - zvukového sprievodcu s akustickou informáciou (v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku) k priestoru expozície, k vývojovým obdobiam od praveku až po neskorý stredovek a k jednotlivým exponátom, ktoré sa nachádzajú na hmatovej línii. Doplnenie sa stalo trvalou súčasťou expozície. Doplnením expozície sme zmenili heslo: „Nedotýkajte sa vystavených predmetov“ na „Dotknite sa, je to povolené“ a zároveň zvukový sprievodca aktuálne rozšíril ponuku pre všetkých návštevníkov.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Botel Gracia ***
0b6c5027205.webp Staré Mesto 0,80 km
Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 26,50 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Archeologické múzeum SNM
bcd847ac166.webp Bratislava-Staré Mesto 0,00 km
Hudobné múzeum SNM
e7fa277b503.webp Bratislava 0,00 km
Múzeum kultúry karpatských…
937193fc24.webp Bratislava 0,00 km
Múzeum kultúry Maďarov na…
67f63888514.webp Bratislava-Staré Mesto 0,00 km
ZUCCHERO
o600x600-ZUCCHERO___2024_2023121214555.webp Bratislava 0,20 km
Historické múzeum Bratislava
35655d7944.webp Bratislava 16 0,30 km