Múzeum ľudovej umeleckej výroby

Dlhá 8/C, Stupava, Stupava

a649ec6b611.webp
 
Múzeum ľudovej umeleckej výroby
Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave vzniklo v roku 2008 ako špecializované pracovisko Ústredia ľudovej umeleckej výroby zamerané na ľudovú umeleckú výrobu. Poslaním múzea je vytvárať prostredníctvom odbornej vedeckej a dokumentačnej činnosti predmetovú, textovú a obrazovú dokumentáciu ľudovej umeleckej výroby v minulosti a súčasnosti.
Múzeum v súčasnosti spravuje tri fondy: zbierkový, pracovný a dokumentačný. Prevažnú časť zbierok vo fondoch múzea tvoria predmety, ktoré zamestnanci Ústredia ľudovej umeleckej výroby nadobudli od 50.tych rokov 20.storočia z tradičného ľudového prostredia, zo sortimentu vyrobeného pod hlavičkou Ústredia ľudovej umeleckej výroby, alebo sami vytvorili (fotografie, krojová dokumentácia).
Zároveň do fondov pribudli nové predmety získané kúpou, darom, výskumom. Zbierkové fondy múzea tvoria zbierky textilu, dreva, keramiky, predmety z kovu, prútia, šúpolia. V dokumentačnom fonde spravuje múzeum mimo iného fotoarchív, výskumné správy, krojovú dokumentáciu.

V súčasnosti umožňuje múzeum štúdium svojich zbierok a dokumentov prezenčnou formou bádateľom, vedeckým a múzejným pracovníkom.

Expozície

Výstavnú činnosť Múzea ľudovej umeleckej výroby zastrešuje Galéria ÚĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave, ktorá je miestom konania tematických výstav, venovaných rôznym aspektom tradičného remesla a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti.
Zbierkový fond tvoria zbierky:

-    Textil
-    Drevo
-    Keramika
-    Netextil (zbierkové predmety z kovu, prútia, šúpolia, ...)
-    Kruhy na vode (predmety ocenené v súťaži ÚĽUV nazvanej Kruhy na vode)
-    Kolorované kresby

V dokumentačnom fonde múzeum spravuje skupiny:

-    Fototéka
-    Audiotéka
-    Videotéka
-    Výskumné správy
-    Krojová dokumentácia
-    Materiálový vzorkovník
-    Návrhy
-    Vzorkovníky
-    Prezentačné tlače ÚĽUV
-    Prezentačné materiály ÚĽUV
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Botel Gracia ***
0b6c5027205.webp Staré Mesto 16,10 km
Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 22,50 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Stupavský kaštieľ
e7532cea153.webp Stupava 1,00 km
Múzeum Ferdiša Kostku
ad497b3e436.webp Stupava 1,00 km
SportPark - športovo…
da414b1a62.webp Stupava 2,20 km
Jazdecký klub Karpatia
b12e538f968.webp Bratislava - Záhorská Bystrica 3,20 km
Biofarma Príroda
a308df28598.webp Stupava 4,20 km
Hrad Pajštún
715a3284299.webp Borinka 4,70 km