Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Istrijská 68, Bratislava, Bratislava - Devínska Nová Ves

b95f4e4e262.webp
 
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Múzeum je zamerané na prezentáciu hmotného a duchovného dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku, ktorá sa zachovala už len v 4 lokalitách: v Devínskej Novej Vsi, Jarovciach, Čunove a Chorvátskom Grobe. Ako špecializované múzejné pracovisko zastrešuje systematický etnografický výskum histórie a kultúry Chorvátov, ktorí v priebehu 16. storočia na úteku pred tureckým nebezpečenstvom kolonizovali nielen oblasť Malých Karpát a Bratislavy, ale usádzali sa aj na území dnešného Rakúska, Maďarska a na Morave.
Múzeum sa ako odborné, dokumentačné, vedecko-výskumné a metodické múzejné pracovisko zameriava na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, odborne spracúva a prezentuje hmotné doklady, súvisiace s jeho profiláciou.
Expozície
Dnes je na hlavnej ulici starej časti Devínskej Novej Vsi z diaľky viditeľný biely štít s trojuholníkovým oknom, v ktorom sa vyníma silueta erbu obce – biela holubica s krížom. Pod ním na južnej fasáde sa nachádza grafické znázornenie mapy obce z roku 1880. Vnútorný priestor je otvorený s masívnymi stropnými trámami, krov sa otvoril až po štít strechy. Vnútorné priečky v objekte boli čiastočne odstránené, čím vznikla výstavná sieň a dva samostatné priestory, ktoré slúžia ako dobová izba s ukážkou pôvodného zariadenia a servisná časť s technickým a hygienickým zázemím. Obnovená budova je od 20. júna 2015 prístupná verejnosti ako Múzeum starej Devínskej, ktoré prevádzkuje SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku.
Stálu expozíciu Múzea starej Devínskej „Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi“ pripravilo SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku. Expozícia odráža niekdajší život v Devínskej Novej Vsi a mapuje život v obci najmä v 19. a 20. storočí a je rozdelená do blokov: história, odievanie, duchovný život a cirkev, regrúti, práca a remeslá. Väčšiu časť expozície tvoria zbierkové predmety SNM – MKCHS pochádzajúce z Devínskej Novej Vsi. Ďalšie predmety sú zapožičané od miestnych obyvateľov, mestskej časti a farnosti v Devínskej Novej Vsi.
V múzeu sa organizujú výstavy aj z iných oblastí kultúry, umenia, spoločenských a prírodných vied a výstavy, približujúce a prezentujúce osobitosti miestneho regiónu. V múzeu sa taktiež usporadúvajú koncerty klasickej a populárnej hudby, filmové premietania, prednášky a besedy na rôzne aktuálne témy.
História
Od počiatku deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia môžeme pozorovať rozvíjajúci sa proces obrody národného povedomia Chorvátov, žijúcich na Slovensku. Vzrastá záujem o predkov, o pôvodnú domovinu i o ľudovú kultúru. Zakladajú sa kultúrne spolky, ktoré zastrešuje Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku.

V roku 1996 vzniká na pôde Slovenského národného múzea - Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na mapovanie histórie a kultúry chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku, so zámerom transformácie pracoviska v neskoršom období na samostatné, špecializované národnostné múzeum.

Zriadením tohto odborného pracoviska sa otvorili nové možnosti pre systematický a komplexne orientovaný výskum chorvátskeho etnika na Slovensku. Osobitný prínos mala jeho zbierkotvorná činnosť. Pri vytváraní zbierkového fondu múzejných predmetov boli získané aj dovtedy neznáme, veľmi cenné doklady.

Proces transformácie Dokumentačného centra chorvátskej kultúry na Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku sa uskutočnil v roku 2006. V tomto roku bola sprístupnená verejnosti novostavba múzea.

Chorvátska kolonizácia

Devínska Nová Ves je jednou z mnohých obcí, kde sa Chorvátski kolonisti v priebehu 16. storočia usádzali. Báthoryovci, majitelia panstva Devín, si na svojom panstve usadili chorvátskych kolonistov, ktorých si priviedli z okolia Záhrebu, pretože aj tam mali svoje majetky, zvané Susedgrad a Stubica. Odviedli si svojich poddaných pred útočiacimi Turkami na bezpečnejšie miesto.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Botel Gracia ***
0b6c5027205.webp Staré Mesto 12,80 km
Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 28,20 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Tarzania Devínska Nová Ves
707bf9a5253.webp Devínska Nová Ves 0,30 km
Sandberg
393b865b882.webp Devínska Nová Ves 1,30 km
Ranč Ouzkých - jazdecký klub
6ae8ed30802.webp Bratislava 2,90 km
Vyhliadková veža Devínska…
1696354751-st4ni3la.webp Devínska Nová Ves 3,00 km
TRIBUTE to FREEDOM - POCTA…
o600x600-TRIBUTE_to_FREEDOM___POCTA_SLOBODE__15__rocnik_2024613112836.webp Bratislava 4,10 km
Hrad Devín
9654f81f765.webp Bratislava 4,30 km