Grassalkovichovský kaštieľ

Námestie padlých hrdinov 7, Ivanka pri Dunaji, Ivanka pri Dunaji

86076901968.webp
 
GRASSALKOVICHOVSKÝ KAŠTIEĽ

Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji sa nachádza asi 14 km severovýchodne od Bratislavy. Kaštieľ je romanticky pôsobiaca stavba v parku s výraznou siluetou. Postavený bol v rokokovom slohu v druhej polovici 18. storočia pre rod Grassalkovichovcov.  Tí ho vlastnili až do roku 1841, keď jeho mužská vetva Antonom III. vymrela a ich ivanský majetok bol vydražený. Reprezentačný kaštieľ bol pôvodne obklopený rozsiahlym francúzskym parkom, z ktorého sa zachovala iba časť. Kaštieľ je v súčasnosti zrekonštruovaný a od roku 1942 je majetkom jezuitov.
Pôdorys

Poschodová budova na nepravidelnom obdĺžnikovom pôdoryse s výraznými fasádami členenými v nerovnakých výškach. Architektonické riešenie vychádza zo vzorov stredovekej architektúry a z kombinácie najmä románskych a gotických prvkov, napríklad tvary arkierov, balkónov, tvary ríms, kružby, oslie chrbty, bosáž a ornamentálne riešené kovania a mreže. Stvárnenie polygonálnej veže s helmou nad oválnymi podstrešnými oknami je už secesné. Z kaštieľa sa zachovala centrálna časť dispozície so schodišťom a slávnostnou sálou, neorokokovo obnovenou v časoch romantickej prestavby.

História

Kaštieľ a majetok kúpil Michal Obrenovič, srbské knieža a istý čas srbský panovník, ktorý v rokoch 1842 - 1858 žil v exile v Rakúsku. V Ivanke si zriadil vidiecke sídlo. Obrenovič sa v roku 1853 sa oženil s uhorskou šľachtičnou grófkou Júliou Hunyadyovou. V roku 1855 v kaštieli Obrenoviča tajne navštívil Ľudovít Štúr, ktorý žil pod policajným dozorom v Modre. Obrenič bol dôverným priateľom Ľudovíta Štúra, počas revolúcie 1848/49 významne finančne podporil slovenských dobrovoľníkov bojujúcich pod Štúrovým, Hurbanovým a Hodžovým vedením proti Maďarskej vrchnosti, Štúr mu zase venoval svoje slávne dielo O národných povestiach a piesňach plemien slovanských. Túto udalosť pripomína aj pamätná tabuľa. Keď v roku 1856 postihol Ivanku požiar, dal kaštieľ upraviť. Odstránil juhozápadnú časť existujúcej budovy a na jej mieste dal vybudovať vežu, ktorá slúžila ako vodojem.

Začiatkom 20. storočia noví vlastníci Huňadyovci dali kaštieľ neogoticko-secesne upraviť. Dnes predstavuje poschodovú budovu s architektonickým riešením vychádzajúcim zo vzorov stredovekej architektúry, z kombinácie románskych a gotických prvkov na fasádach ako napr. arkiere, balkóny, okná, kružby. Polygonálna veža objektu, ukončená helmicou je secesná. Reprezentačný kaštieľ bol pôvodne obklopený rozsiahlym francúzskym parkom.

1. januára 1943 sa do Ivanskeho kaštieľa prisťahovali jezuiti, ktorí ho odkúpili od grófa Hunyadyho. Zriadili tu internát pre mládež študujúcu na ich gymnáziu v Bratislave. V roku 1948 bol komunistami majetok jezuitom ukradnutý, tzv. "znárodnený". Prešiel do rúk Povereníctva poľnohospodárstva. Po roku 1989 sa reštitúciou opäť vrátil do správy Spoločnosti Ježišovej - jezuitov.

Súčasnosť

V súčasnosti je kaštieľ zrekonštruovaný a sídlia v ňom najmä dve inštitúcie jezuitské Centrum spirituality Loyola a Kolégium Antona Neuwirtha. Kolégium Antona Neuwirtha je študentské kolégium založené podľa vzoru tradičných oxfordských kolégií. Poskytuje ročný internátny program pre študentov vysokých škôl so zameraním na štúdium filozofie, vzťahu kultúry a spoločnosti a osobnostný rozvoj.
Zaujímavosti
Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji nie je jedinou zaujímavosťou okolia. V dedinke sa nachádza aj miesto dopadu lietadla Milana Rastislava Štefánika, v neďalekom Bernolákove sa nachádza ďalší kaštieľ, ktorý je využívaný spolu s golfovým ihriskom. Relax a ubytovanie môžu dovolenkári nájsť aj na blízkych Seneckých jazerách. Stačí si len vybrať z ponúk ubytovania a dovolenka sa môže začať.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Botel Gracia ***
0b6c5027205.webp Staré Mesto 12,50 km
Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 16,30 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Top Paintball - Bernolákovo
c9ed1729383.webp Bernolákovo 2,20 km
Black River Golf Resort
b448353928.webp Bernolákovo 2,40 km
Hrad Čeklís
49eca63a792.webp Bernolákovo 2,40 km
Kaštieľ Bernolákovo
da5521a127.webp Bernolákovo 2,40 km
Korzo Zálesie na Malom Dunaji
1603462402-korzozalesie-1603461762363.webp Zálesie 3,70 km
Autopožičovňa Payless Car…
5da26c8b694.webp Bratislava 4,20 km