Kaštieľ Bernolákovo

Kaštieľ 1, Bernolákovo, Bernolákovo

da5521a127.webp
 
KAŠTIEĽ BERNOLÁKOVO
Majestátny barokový kaštieľ v Bernolákove postavený grófom Esterházym v prvej polovici 18. storočia patrí k prvým šľachtickým rezidenciám na Slovensku, ktoré boli komponované spoločne s okolitým prírodným prostredím. Navrhol ho rakúsky architekt Johan B. Fisher a dlho bol považovaný za jednu z najskvostnejších barokových stavieb na Slovensku.
Kaštieľ sa nachádza v rozsiahlom parku, vybudovanom v polovici 18. storočia. Kaštieľ má trojkrídlovú dispozíciu s dvomi nárožnými a jednou centrálnou oválnou vežou. V minulosti ho obklopoval rozsiahly park s množstvo sochárskych diel, dnes sa tu nachádza golfové ihrisko. Kaštieľ už dlhší čas chátra, pretože nieto peňazí na jeho opravu.
História
Kaštieľ Esterházyovcov
Kaštieľ bol postavený v 18. storočí, po zániku neďalekého hradu Čeklís, po skončení tureckých vojen a protihabsburských stavovských povstaní, keď nastalo obdobie stavebného rozkvetu. Neďaleko od miesta starého hradu si dala vystaviť rodina Esterházyovcov nový kaštieľ. Rod Esterházyovcov bol už v minulosti veľmi bohatý a vážený. Prvé zmienky o ňom pochádzajú z roku 1186. Historici venovali pozornosť trom hlavným vetvám tejto rodiny. Zakladateľom čeklískej vetvy bol palatín Mikuláš Esterházy. Bol protestantom, neskôr sa dal prekrstiť na rímskokatolíka a bojoval proti protestantom spolu s Petrom Pázmanym. Bol poslancom za mesto Zvolen, neskôr bol zvolený za palatína. Priamym potomkom tejto vetvy bol gróf Jozef Esterházy (vnuk krajinského palatína Mikuláša Esterházyho). Jeho rodina patrila medzi favorizované šľachtické rody pri viedenskom dvore. Gróf Jozef Esterházy pomáhal Habsburgovcom vo vojnách proti Turkom. Po uzavretí Szatmarského mieru (1711) cisár bohato odmenil grófa Esterházyho za jeho pomoc. Túto odmenu využil gróf na postavenie kaštieľa v Čeklísi v rokoch 1714-1722.
Monumentálna architektúra bola ovplyvnená viedenským barokom. Z historických materiálov sa dozvedáme, že autorom projektu bol pravdepodobne Ján Bernard Fischer z Erlachu. (Kaštieľ temer nezmenil svoju podobu, iba menšie úpravy boli vykonané architektom J. Fellnerom v prvej polovici 18. storočia). V roku 1714 boli položené základy kaštieľa. (Rok predtým - 1713 - bola ukončená Božia muka ako vďakyvzdanie po skončení morovej epidémie). Svojím riešením patrí medzi najskvostnejšie barokové kaštiele.
Kaštieľ bol postavený na najkrajšom mieste v Čeklísi - na vŕšku a rozprestieral sa v rozsiahlom parku, ktorý bol riešený v štýle francúzskych parkov. Boli tu vysadené rôzne vzácne druhy drevín: krásne exempláre sekvoje obrovskej, pínie, katalpy, platany, borievka kráľovská. Park postupne prechádzal do pôvodných dubových a topoľových lesných porastov. Za kaštieľom bola rozsiahla obora pre vysokú zver.
Majitelia viedli prepychový život. O dôležitosti a významnosti čeklískych Esterházyovcov svedčí aj návšteva celého kráľovského dvora v roku 1766. Pri tejto príležitosti bol postavený nádherný pavilón v Starej bažantnici. Program slávnosti bol veľmi pestrý - rybolov na Dunaji, čínske dostihy, bludný Holanďan. Najväčšou atrakciou bol jarmok, kde mali prepychové stánky Peržania, Turci, Arméni, Egypťania, Rusi, Holanďania, Angličania a ďalšie národy. Na návštevu bolo zvedavých niekoľko tisíc obyvateľov z okolia. Po skončení slávnosti odišiel celý kráľovský dvor do zámku, kde bola pripravená večera. Kaštieľ osvetľovali nielen bengálske ohne, romantiku noci upevnilo aj tisíc lampiónov.
V priebehu 18.storočia sa aj na Slovensku rozvíjali a silneli kapitalistické výrobné vzťahy (vznikali manufaktúry, ťažilo sa čoraz viac obyčajných i drahých kovov, rozvíjala sa banská technika aj hutníctvo). Koncom 18. storočia pretrvával boj medzi cechmi a novovznikajúcimi manufaktúrami, ktorým veľkú pomoc poskytla i Mária Terézia svojou reformou z 5. marca 1765, a tým zabezpečila ich rozvoj. (Pre zaujímavosť možno spomenúť, že v Čeklísi bol známy cech čižmárov (1726) a cech hrnčiarov (1745)).
Pôdorys
Hlavná brána bola zdobená znakom majiteľov. Rodinný erb Esterházyovcov mal v modrom poli na zlatej korune zlatého vtáka Griff, ktorý v prstoch pravej nohy drží meč a v ľavej tri zlaté ruže. Za hlavnou bránou bolo nádvorie, ktoré obývali úradníci a sluhovia. Samotný vstup do kaštieľa viedol cez kamenný most s plastikami levov. Zámocká brána je cennou umeleckou pamiatkou, na ktorej umelcova ruka vykreslila prekrásne ornamenty.
Kaštieľ v Bernolákove je jednoposchodová trojkrídlová budova stavaná do pôdorysu "U". Dvor je uzavretý jednoduchou prízemnou stavbou s terasou a vstupným portálom, ktorý spája veže bočných krídiel. Hlavné jedenásťosové priečelie s mierne vystupujúcim stredným rizalitom je situované do parku. Fasáda je členená pravidelným rytmom okien (2-2-3-2-2) a pilastrami s jónskou hlavicou. Stredné krídlo má v dvornej časti mierne vystupujúci rizalit, ktorý je členený polostĺpmi s korintskou hlavicou. Celú fasádu ukončuje balustráda s dvoma plastikami a oválna veža krytá kopulou. Okná tohto krídla majú nad sebou a v parapete dekoratívne prvky.
Samotný kaštieľ mal tri jednoposchodové krídla s čestným dvorom, ktorý bol uzavretý prízemným vstupným krídlom. Mal dve veže: na pravom i ľavom krídle, ktoré boli spojené portálom, tretia sa nachádzala v prostriedku medzi čelnými vežami. Strechy boli bohato ozdobené a zlátené. V pôvodnom francúzskom parku sa nachádzali plastiky Ľ. Godeho (tieto boli neskôr nahradené secesnými alegorickými sochami ročných období a fontánou s ústrednou plastikou ženy s dvoma nymfami). V období výstavby kaštieľa bola vybudovaná v zámockom parku baroková kaplnka Svätej Anny (1716), ktorú dal postaviť gróf Esterházy na pamiatku zachránenia grófových detí. (Možno vás zaujme i fakt, že v rokoch 1714-1720 mal Čeklís 72 daňovníkov a dva mlyny).
V kaštieli sa postupne zhromaždilo mnoho cenných vecí a umeleckých predmetov, bohatá knižnica, obrazáreň a pekné lovecké trofeje. Zaujímavosťou prednádvoria sa stal aj mariánsky stĺp od Ľ. Godeho z rokov 1750-1760.

Súčasnosť
Kaštieľ má v prenájme spoločnosť Huma 90, v areáli parku sa buduje golfové ihrisko a iné športoviská. Architektúra kaštieľa si zachovala hlavné znaky reprezentačného barokového sídla, predovšetkým dvojramenné schodište a rad salónov v pôvodnom usporiadaní. Pôvodné zariadenie sa nezachovalo.

Okolie
Okolie kaštieľa kedysi tvoril rozľahlý park so sochami od sochára Ľ.Godeho. Dnes v ňom nájdete golfové ihrisko spravované súkromnou firmou. Poriadajú sa tu turnaje aj medzinárodného významu. Pred kaštieľom fungujú hlavné budovy prevádzky ihriska, parkovisko pre osobné automobily, reštaurácia a toalety. Cesta ku ihriskám vedie v tesnej blízkosti kaštieľa a jeho priekopy. Park je zalievaný a upravovaný. Zároveň strážený. Dodnes obsahuje množstvo vzácnych drevín, veľké topole, platany aj vzácne druhy borievok. Pred kaštieľom sa nachádza veľký mariánsky morový stĺp taktiež od Godeho, pochádzajúci z rokov 1750-1760, ktorý sa zachoval ako jeden z mála svedkov slávy a krás kaštieľa, keď sa v ňom ešte konali bály a tanečné večierky smotánky. Počas výstavby kaštieľa sa postavila aj historicky cenná kaplnka Svätej Anny.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 14,70 km
Botel Gracia ***
0b6c5027205.webp Staré Mesto 15,00 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Black River Golf Resort
b448353928.webp Bernolákovo 0,00 km
Hrad Čeklís
49eca63a792.webp Bernolákovo 0,20 km
Top Paintball - Bernolákovo
c9ed1729383.webp Bernolákovo 0,50 km
Grassalkovichovský kaštieľ
86076901968.webp Ivanka pri Dunaji 2,40 km
Korzo Zálesie na Malom Dunaji
1603462402-korzozalesie-1603461762363.webp Zálesie 4,60 km
Jazdecký areál Čierna Voda
13d652f7366.webp Chorvátsky Grob 4,80 km