Západoslovenské múzeum

Muzejné námestie 3, Trnava, Trnava

c571c238903.webp
Západoslovenské múzeum
Západoslovenské múzeum v Trnave je jedno z najväčších múzeí na Slovensku. Múzeum je umiestnené v objekte klariského kláštora z 13. storočia. V roku 1782 bola budova odovzdaná armáde a slúžila ako nemocnica a po oslobodení v nej boli umiestnané sklady. V roku 1954 budovu dostalo novovznikajúce Západoslovenské múzeum, pokračovateľ viac ako storočnej múzejnej tradície v Trnava.
V súčasnosti múzeum spravuje vo svojich zbierkach 149 643 zbierkových položiek, z ktorých 65 970 sa viaže na prírodné vedy, 49 376 na históriu a 34 297 na etnológiu a historickú knižnicu s 50 039 knižnými jednotkami.
Súčasťou je aj Múzeum knižnej kultúry umiestnené v Olláhovom seminári a Dom hudby Mikuláša Schneidra-Trnavského umiestnený v dome, v ktorom žil a tvoril tento významný slovenský hudobný skladateľ.
Západoslovenské múzeum v Trnave je členom Medzinárodnej študentskej výmennej karty (ISECARD).

Expozície:

- Archeologická expozícia
- Gotická Trnava
- Dejiny Trnavy
- Umelecké remeslo v Číne a Japonsku
- Kampanologická expozícia
- Oratórium
- Ľudová hrnčina
- Ľudový odev západného Slovenska
- Príroda Malých Karpát
- Krása zašlých čias
- Štefan Cyril Parrák – Pocta kráľovi zberateľov
- Sakrálne pamiatky
Archeológia

Archeologická zbierka Západoslovenského múzea v Trnave patrí k najväčším múzejným zbierkam s archeologickými nálezmi na Slovensku. V jej fonde sa nachádza okolo 13 000 predmetov. Obsahuje nálezy získané z náhodných objavov počas stavebných prác i z terénnych výskumov Západoslovenského múzea a iných inštitúcií. Kolekciu tvorí maľovaná keramika z mladšej doby kamennej z Abrahámu, predmety zo stredovekej Trnavy, nálezy kamenných nástrojov, bronzových šperkov, železných nástrojov a zbraní z lokalít okolo Trnavy. Do archeologickej zbierky pribudli nálezy z germánskeho sídliska z doby rímskej v Hrnčiarovciach nad Parnou, z halštadského hradiska Smolenice - Molpír, z hradiska v Prašníku z  doby bronzovej i jedinečné nálezy z vybavenia trnavskej radnice v 15. storočí.
Etnografia

Etnografický fond predstavuje približne 3800 úžitkových predmetov z dreva a kovu, ako i úžitkové a dekoratívne predmety z prútia, slamy, lubov a šúpolia. Základ zbierky tvoria predmety súvisiace s poľnohospodárskou a vinohradníckou činnosťou a s chovom domácich zvierat – pluhy, jarmá, cepy, vinohradnícke preše, putne, chomúty a pod. Ďalší súbor predstavujú predmety na spracovanie rastlinných vlákien a výrobu textílií – česáky, trlice, navijaky, praslice, kolovraty, krosná. Hodnotný je najmä súbor ozdobne vyrezávaných piestov na vaľkanie prádla – tzv. darov lásky z druhej polovice 18. až prvej polovice 20. storočia. Nechýbajú predmety zastupujúce remeselnú výrobu – hrnčiarstvo, debnárstvo, kováčstvo, obuvníctvo a pod.

Vyčlenená je zbierka ľudového textilu s takmer dvetisíc predmetmi, ktorá zahŕňa pracovný i sviatočný odev a bytové textílie z oblasti západného Slovenska. Dekoratívnosťou sa vyznačuje predovšetkým sviatočný ženský odev, najmä šatky, čepce a  rukávce s výšivkou  zlatou niťou cez kartón,  bielou, dierkovanou výšivkou a výšivkou na tyle.

Všeobecná história

Historickú zbierku Západoslovenského múzea v Trnave tvorí viacero bohatých kolekcií predmetov (približne 12 100 kusov). V kolekcii hodín sa nachádza približne 250 predmetov. Sú v nej zastúpené slnečné, tabernákulové i stolové stĺpikové hodiny, figurálne a závesné hodiny, tzv. pendlovky zo začiatku 20. storočia. Časť hodín pochádza z dielní trnavských hodinárskych majstrov.

Rozsiahle sú zbierky judaík s maľovanými taniermi, koreničkami, svietnikmi i tórou, zbierky kláštorných prác a relikviárov z 18. a 19. storočia. Kolekcia medeného, mosadzného, cínového a strieborného riadu, svietnikov, lekárenských mažiarov je datovaná od 17. do 19. storočia. Cechové pamiatky, pečatidlá, historický odev, zbierka fajok, palíc, ale aj zachovaný bohatý listinný fond mapujú históriu celého západného Slovenska.

Botanika

Botanická zbierka sa začala budovať v sedemdesiatych rokoch 20. storočia kúpou herbárového materiálu vyšších rastlín, lišajníkov, makiet húb a vlastným zberom rastlinného materiálu, ktorý pochádza najmä z prírodovedných výskumov na Soroši pri Hlohovci, na Zobore pri Nitre, v chránenom areáli Trnavské rybníky, z okolia jadrovej elektrárne Mochovce, zo Všivavca v Malých Karpatoch, z okolia Horných Orešian, na Záhorí z lokalít Kyseľová a Mníchova úboč. Posledné výskumy boli realizované v okolí priehrad na Bukovej, pri Bolerázi a za Chtelnicou. Tento dokladový materiál je dôležitý pri zisťovaní vplyvu človeka na dané územie s odstupom niekoľkých desaťročí.
Geológia

Geologický zbierkový fond sa skladá z troch hlavných častí: mineralógie, petrografie tvoriacich tretinu fondu a paleontológie zameranej na oblasť neživej prírody. Obsahuje viac ako 4 500 položiek. Orientovaný je na oblasť západného Slovenska a čiastočne strednej Európy. Obsahuje tiež aj porovnávacie a dokumentačné vzorky z iných krajín. Zaujímavou kolekciou sú zbierky minerálov z paleobazaltov z lokalít Lošonec a Sološnica. Zo svetových lokalít sú pozoruhodné leštené vzorky achátov a polodrahokamov z Českej republiky, Brazílie, Maroka. Unikátna je kolekcia rudných a nerudných minerálov z rumunských lokalít.

Zoológia

Prvé zbierkové predmety zo zoológie boli získané kúpou už po založení múzea, neskôr vlastným zberom. Bohatá ornitologická zbierka obsahuje najmä vodné druhy vtákov žijúcich na Trnavských rybníkoch a v ich okolí. Spolu s cicavcami, zoologickým materiálom a sternami tvorí zbierku 1 198 kusov. Zaujímavá je kolekcia trofejových srnčích parôžkov montovaných na dobových štítkoch. Podobne sú upravené i trofeje daniela a jeleňa. Dermoplastické preparáty jeleňa, srnky, líšky, dravých vtákov ako sokoly a sovy sú dokladom bohatosti fauny nášho regiónu. Vo fonde múzea je i rozsiahla zbierka entomologického materiálu a rôznych bezstavovcov získaná kúpou a zberom pri výskumoch na Soroši pri Hlohovci, z okolia Mochoviec, zo Zobora pri Nitre, z rôznych lokalít Malých Karpát a z okolia Trnavy. Medzi najväčšie súbory patria kolekcie chrobákov, motýľov a múch. Celkovo je v zoologických zbierkach 49 198 predmetov.

Špeciálne zbierky

-    Parrákova zbierka
-    Ázijská zbierka
-    Kampanológia
-    Keramika a sklo
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 21,50 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

AKO SOM VSTÚPIL DO SEBA, …
o600x600-AKO_SOM_VSTUPIL_DO_SEBA___Radosinske_naivne_divadlo_a_SLUK_202449.webp Trnava 0,10 km
OKNO MÉ LÁSKY
o600x600-KPH24___OKNO_ME_LASKY_2023103093544.webp Trnava 0,10 km
Josef Vojtek a INFLAGRANTI
o600x600-Josef_Vojtek__202426135533.webp Trnava 0,10 km
CHRIS NORMAN a BAND JUNCTION…
o600x600-CHRIS_NORMAN__2024221133145.webp Trnava 0,10 km
Koncert filmovej hudby /…
o600x600-Koncert_filmovej_hudby___Amfiteater_Trnava_24_202422015526.webp Trnava 0,10 km
PRAGUE CELLO QUARTET
o600x600-PRAGUE_CELLO_QUARTET_24_202426112345.webp Trnava 0,10 km