Hrad Ostrý Kameň

Buková, Buková

4c79aef617.webp
 
HRAD OSTRÝ KAMEŇ

Ostrý Kameň je zrúcanina hradu vo výške 576 m n. m. pri obci Buková v okrese Trnava na strmom ostrohu Zárub, najvyššieho vrchu Malých Karpát. Bol to pohraničný hrad postavený na ochranu Českej cesty v 13. storočí. Po poškodení za Rákociho povstania sa hrad zmenil na ruiny.
Hrad bol známy aj pod menom Ostriežsky hrad alebo Ostriež. Názov vznikol zrejme spontánne podľa tvaru skaly, na ktorej bol postavený. Hrad stál už v 13. storočí, tvorila ho veža, palác a kaplnka. Najprv bol kráľovským majetkom, neskôr ho kráľ daroval veľmožovi Stiborovi zo Stiboríc. Začiatkom konca hradu boli boje, ktoré sa na ňom odohrali počas proticisárskeho Rákocziho povstania. Poslední majitelia hradu Pálffyovci v 18. storočí preniesli sídlo panstva z hradu do mestečka Moravský Svätý Ján a hrad začal pustnúť.
História

Hrad Ostrý Kameň postavili v 13. storočí a v listinách sa prvý raz spomína roku 1273. Ako jeden z pohraničných hradov, strážiacich západné hranice Uhorska, mal aj špeciálnu úlohu chrániť diaľkovú obchodnú cestu, vedúcu z Budína cez západné Slovensko týmto priesmykom do českých krajín, ktorá je všeobecne známa ako tzv. česká cesta. Jeho meno je zrejme odvodené od tvaru skaly, na ktorej je postavený. Spočiatku bol kráľovským majetkom, no už v roku 1366 daroval kráľ hrad Mikulášovi zo Seče, čím sa dostal do súkromnej držby uhorských feudálnych rodín. Koncom 14. storočia naň dostal donáciu od kráľa Žigmunda známy vojvoda Stibor. Načas patril Kegelevičovcom, Thurzovcom, Forgáčovcom a od 15. storočia aj grófom zo Svätého Jura a Pezinka.
V 16. storočí patril Czoborovcom spolu i s feudálnym panstvom, ktoré k nemu prislúchalo, ale od roku 1554 vlastnili štvrtinové podiely hradu Bakičovci a Révaiovci. V roku 1704 sa v okolí hradu odohrala veľká kurucká bitka, pri ktorej bol pravdepodobne poškodený aj hrad. Česká cesta v tom čase viedla už cez Bratislavu a hrad stratil svoju funkciu. Koncom 18. storočia získali hrad i panstvo do dedičnej držby Pálffyovci, ktorí preniesli sídlo panstva z hradu do mestečka Moravský Svätý Ján. Od toho času hrad pustol a zostali z neho len zrúcaniny.
Pôdorys

Gotický hrad vznikol na konci strmého horského hrebeňa, od ktorého ho oddeľuje priekopa vysekaná do skaly. Skladal sa z obytného paláca a pozorovacej a strážno-obrannej hranolovej veže. Budovy rozšírili v polovici 15. storočia smerom na sverozápad. Nové predhradie zo 16. storočia slúžilo zväčša hospodárskym účelom, bola tu pekáreň a byty pre hradný personál. Hospodárske budovy boli podpivničené a stála tu aj kaplnka. Na horný hrad sústredili stráž - veža slúžila na pozorovanie. Okrem toho tu bola aj cisterna na vodu, kuchyňa a väznice. Celý hradný areál ohradzovali vysoké múry posilnené na nárožiach baštami. Šijovú priekopu chránila mohutný objekt zabezpečujúci obranu zo strany možného útoku. Hrad mal pravdepodobne vysunutú pozorovaciu vežu na hrebeni, z ktorej bolo vidno nielen Plavecký hrad, ale aj Korlátku a Branč. Hrad stratil svoju strážnu funkciu presunom českej cesty. Aj časté súdne spory, ktoré sa viedli medzi vlastníkmi, prispeli k jeho zániku, a tak sa od 18. storočia postupne rozpadáva.
Opustený malokarpatský hrad dožíval v nostalgických spomienkach na slávne časy, keď priesmykom chodili vznešené diplomatické posolstvá a za zvuku píšťal tiahli skvele sprievody panovníkov, hýriace pestrosťou šiat i koní, vyzdobených parádnejšie ako dámy. Taký hrad nemohol zostať bez vzácností a cenností by splesnivel bez povesti.
Povesť
"V chatrči pod Ostrým Kameňom žila baba jazyčnica. Najradšej pomáhala tým, čo nič nerobia a chorľavela od závisti. Každý sa jej bál ako ohňa. Jedného dňa, preklínajúc svet, šla do hory zbierať raždie. Pre samé zlorečenia poblúdila. Kdesi-čosi dostala sa do podzemnej izby hradu, preplnenej klenotmi. Harpya zíza na poklad ani koza na kapustu. Hneď chamtivo naberá jagavú moc. Nevidí, nepočuje, ustavične s jej máli. Po treťom hrmení sklepenia s veľkým rachotom sa zrútilo a odvtedy planú ženu ani drahocennosti nikto nezočil."
Súčasnosť

Hradná ruina je kompozične pevne spätá s vápencovým podložím, kamenné murivá a zvyšky niekdajších múrov palácov, hospodárskych stavieb a bášt vyrastajú z členitého podložia. Budovy sa však značne rozpadávajú a ich mohutnosť zaniká v hustom lesnom poraste. Renesančná zdvojená konzola, kľúčová strieľňa a bočné ostenie sú jedny z mála zachovaných architektonických článkov. Hrad by mohol byť malebnou dominantou v širokej, kopcami lemovanej krajine, potreboval by sa však zbaviť časti zelene.

Prístup: autom k vodnej nádrži Buková, odtiaľ pešo po žltej a od chaty Brezinky po červenej značke asi 45 min. na hrad, možnosť pokračovať na Smolenický zámok alebo Červený Kameň.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 21,60 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Jaskyňa Driny
f0da8f56411.webp Smolenice 3,30 km
Pivné kúpele Sandorf
d0c9074c526.webp Prievaly 4,20 km
Jaskyne Deravá skala a Tmavá…
7acf9f4c946.webp Plavecký Mikuláš 4,50 km
Smolenický zámok
e7e83fc2554.webp Smolenice 4,50 km
Múzeum Molpír
c17e17a3815.webp Smolenice 4,70 km
Rozhľadňa Rozbehy
48a5323f483.webp Rozbehy 5,70 km