Kaštieľ Pečeňady

Pečeňady, Pečeňady

4be14e50201.webp
 
KAŠTIEĽ PEČEŇADY - Detský domov

Na južnej strane obce (pôvodne na území obce Peťová) stojí murovaný kaštieľ. Pochádza z 2. polovice 19. storočia. Kaštieľ Užovičovcov i s priľahlým parkom vyhlásili za národné kultúrne pamiatky. V kaštieli už dlhé desaťročia sídli detský domov a objekt je po rozsiahlej rekonštrukcii v dobrom stave.
Namiesto dreveného kaštieľa, ktorí zhorel, dala v roku 1820 Františka Užovičová, rodená Kvaššajová, postaviť murovaný. Stavbu dokončil v roku 1825 Ján Užovič.
Pôdorys
Kaštiel je stavaný klasicistickým štýlom, ktorý sa vyznačuje prísnou symetriou. Dvojpodlažná pozdĺžna budova má nad vchodom v strede hlavnej fasády vstupnú halu so stĺporadím (portikus), hore zakončenú trojuholníkovým štítom (tympónom). Takýto vchod pridáva celej stavbe ráz monumentálnosti, vznešenosti a slávnostnosti. Trojtakt je dizpozične riečený na strednú chodbu. Projekt stavby kašieľa sa pripisuje staviteľovi M.Pallackovi.
História
Namiesto dreveného kaštieľa, ktorí zhorel, dala v roku 1820 Františka Užovičová, rodená Kvaššajová, postaviť murovaný. Stavbu dokončil v roku 1825 Ján Užovič.
Obec Pečeňady mala zemiansky rod Užovičovcov vo vlastníctve. Grófka bola jeho posledným potomkom. Ako poslankyňa uhorského snemu sa rozhodla zlúčiť Pečeňady a susednú Peťovú v roku 1898. Vzápätí na to dala do stredu obce postaviť kostol, ktorý bol zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu a po nedávnej obnove slúži veriacim dodnes. Hneď vedľa a takmer súbežne vyrástol kláštor, postavený na pamiatku grófkinho brata Pavla, ktorý predčasne zomrel. Do kláštora pozvala z Moravy rádové sestry Svätého kríža. Sestry sa starali o výchovu detí, pomáhali a vzdelávali obyvateľov a boli veľmi obľúbené. Po ich odchode zriadili v kláštore materskú a základnú školu i obecný úrad.

Sídlo grófky a jej rodiny bolo v miestnom kaštieli. Grófka Ľudovíta nemala ľahký život. Bola vdovou, jej manžel sa podľa všetkého zaplietol do atentátu na cisára Františka Jozefa I. a od toho času ho nikto nevidel. Jediný syn grófky Rudolf zomrel vo veku dvoch rokov. Dala ho zamurovať do steny kaplnky v kaštieli, kde sú jeho pozostatky doteraz.
Kaštiel bol v roku 1913 majetkom rodu Užovičovcov, potom do roku 1945 patril grófovi Štefanovi Majlátovi. Po jeho úteku pre postupujúcou sovietskou armádou prevažná časť zariadenia a písomností bola rozobraná, alebo spálená.
Kaštieľ roku 1945 ako konfiškát prešiel pod správu Povereníctva sociálnej starostlivosti, ktorá v ňom zriadila rekreačné stredisko. Po niekoľkých rokoch prešiel do vlastníctva Povereníctva školstva (neskôr Ministerstva školstva). Roku 1949 bol adaptovaný a roku 1950 v ňom otvorili detský domov pre opustené a nezaopatrené školopovinné deti. Detský domov, ktorý je v kaštieli dodnes, má 60 lôžok.
Park a okolie
V blízkosti kaštieľa sa rozprestiera rozsiahly park. Nachádzajú sa v ňom vyše dvestoročné lipy a juhoamerické platany, ktorých vek sa odhaduje na dvesto rokov. K parku sa pridružila povestná ovocná, zeleninová a kvetinová záhradas najrozličnejšími druhmi kvetov. Medzi horným a dolným parkom bol rybník, v ktorom sa chovali úžitkové ryby.

Ku kaštieľu patril majer. Na hornom dvore bola kočiareň, v ktorom mal gróf ku koncu svojho pobytu 9 kočiarov (4 polokryté, 2 bričky, 2 sane a jeden zasklený cestovný kočiar). Pri hornom dvore bola grófska teheľna. Tehly z nej mali značku U = Užovič. Tieto tehly z kvalitnej hliny boli vyhladávané.
Súčasnosť
V súčasnosti je kaštieľ sídlom detského domova. V tejto budove sa nachádzajú 3 samostatné skupiny. Zakúpením rodinného domu v Trebaticiach v roku 2003 sa vytvorila 4. samostatná skupina. Súčasťou areálu detského domova je aj rozsiahly park, záhrada a ihrisko, ktoré poskytujú deťom priestor na voľnočasové a športové aktivity, ergoterapiu a chov domácich zvierat.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

HODY VEĽKÉ KOSTOĽANY
o600x600-HODY_VELKE_KOSTOLANY_2024_20243228933.webp Veľké Kostoľany 3,30 km
Kaštieľ Kaplath
eb49f104694.webp Koplotovce 6,50 km
Kúpalisko Koplotovce
1bcf0ac110.webp Koplotovce 6,70 km
Kúpalisko Hlohovec
b1d167fb968.webp Hlohovec 8,10 km
One Club
15c3247159.webp Hlohovec 8,10 km
Vlastivedné múzeum v Hlohovci
ebc65267625.webp Hlohovec 8,40 km