Kaštieľ Častkovce

Častkovce, Častkovce

ed7fee98717.webp
 
KAŠTIEĽ ČASTKOVCE
Pôvodne neskororenesančný kaštieľ z roku 1640, v 2. polovici 18. storočia neskorobarokovo prestavaný. Rozsiahla rekonštrukcia do dnešnej podoby bola v 80-tych rokoch 20. storočia. Súčasťou kaštieľa je park, ktorý bol založený v roku 1856. Od roku 1985 je vyhlásený za chránený areál. Kaštieľ a park bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1974. Dnes je kaštieľ v súkromnom vlastníctve.
Obec Častkovce leží v podhorí Malých Karpát, 10 km od Nového mesta nad Váhom v nadmorskej výške 176 m. n. m. Nad obcou sa vypína pútny vrch Plešivec /484 m/, ktorý je tiež obľúbeným cieľom turistov pre pekný výhľad na okolie a tiež k úcty ku krížu, ktorý je na vrchole.
Pôdorys

Kaštieľ je dvojpodlažný trojkrídlový objekt s fasádou členenou pilastrami a rímsami. Na prí­zemí má segmentové klenby s plochými lunetami. Slávnostná sieň na druhom podlaží má zrkadlovú klenbu s barokovou štukou.
Je situovaný excentricky voči parku na jeho severozápadnej hranici. Pôvodne tvoril jeden celok s hospodárskym dvorom, ktorý leží západne od kaštieľa. Medzi kaštieľom a dvorom bol vytvorený sad resp. záhrada, ktorá opticky aj priestorovo delila kaštieľ od hospodárstva. Priamo na kaštieľ bol na­pojený prírodne krajinársky park, založený pravdepodobne pri prestavbe kaštieľa koncom l8. storočia v roku 1856. Plocha parku tesne pri kaštieli mierne klesala, avšak prakticky väčšia plocha parku bola rovinného charakteru. Celý park v pôvodnej rozlohe asi 5 ha sa tiahol popri ceste v dĺžke 0,5 km a šírke asi 80 m.

História

Podľa historických pamiatok a vykopávok možno usúdiť, že územie bolo osídlené už v dobe kamennej a bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci Častkovce je z roku 1392.

Dejiny obce Častkovce sú úzko späté s dejinami obce Čachtice. Uhorský kráľ svätý Štefan bol prvý, ktorý sústredil moc do svojich rúk a to moc svetskú a moc cirkevnú. V svetskej moci zriadil župy a v cirkevnej zriadil biskupstvá. Obec Častkovce nie len cirkevne ale aj administratívne a právne bola pridelená k zemepánovi hradu Čachtického. Podľa nadačnej listiny hradu Čachtického patrilo k panstvu Čachtickému 19 obcí. Obec Častkovce v prvých dobách bola obcou kráľovskou len neskôr zaostala a bola kráľom darovaná zemepánom.

Podľa urbáriumu 1640 bol v rodine Révayovcov daný prídeľ - roľa ležiaca pod dnešným kaštieľom. Z historických prameňov je dostupné, že práve šlachtická rodina Révayovcov na svojom majetku v Častkovciach postavila v roku 1640 kašieľ. Majiteľom obce bol aj František Nádaždy II( manžel Alžbety Báthory)., ktorý ako účastník uhorského sprisahania pod vedením Vesselenyho proti habsburskému cisárovi, bol v roku 1671 sťatý.

Z novšej histórie obce možno spomenúť v roku 1958 bola osvetovou besedou poriadaná slávnosť 100. výročia založenia parku vedľa kaštieľa, kde sa nachádzal aj strom asi 80 ročného liliovníka tulipánokvetého, pochádzajúceho zo Severnej Ameriky. Po rozsiahlej rekonštrukcií v 80. tych rokoch bol kaštieľ využívaný ako Stredisko hlinenej architektúry na Slovensku, kde sa usporadúvali konferencie, výstavy a školenia.

Z pôvodného pozemku kaštieľa bola časť oddelená na stavbu kostola Sedembolestnej Panne Márii, ktorý bol dokončený a vysvätený dňa 13.12.1992 a to iniciatívou pána farára Štefana Opálku rýchlym tempom v spolupráci s vedením obce a mnohými občanmi, hlavne aktívnymi dôchodcami.

Zaujímavosti okolo kaštieľa

Hranicou pozemku kaštieľa vedú podzemné chodby, ktoré sú súčasťou rozsiahlej sústavy chodieb. Zachovala sa len určitá časť týchto podzemných chodieb. Hlavná vetva týchto chodieb sa nachádzala pod teraz už obchodným strediskom. Chodby sa v minulosti dali zasypať štrkom a na mieste dnes stoja potraviny a pošta. Tu na tomto mieste v minulosti stál Starý kaštieľ tzv. Grebenovičov kaštieľ.

Do podzemnej chodby sa vchádzalo vykopanou studňou. Mala jednu hlavnú a dve vedľajšie vetvy. Hlavná vetva smerovala k Čachticiam a ďalšia k Podoliu. Vedľajšia vetva pokračovala k starému majeru. Dnes na pôvodnom mieste majera sa nachádza pálenica. Chodby a katakomby zničili povodne, zachovala sa len čast týchto chodieb.

V obci Podolie sa nachádza podzemná pivnica, ktorá údajne viedla do Častkoviec. Pivnica sa nachádza v blízkosti kostola. Je pomerne dobre zachovalá. V minulosti slúžila ako vinná pivnica na skladovanie vína. Časť hlavnej vetvy smerom k obci Častkovce je už zasypaná. Neďaleko starého kaštieľa v Častkovciach je vchod do pivnice. Zarástol kríkmi a zasypala ho sutina. Prekĺzneme cez malý otvor a dostávame sa do priestrannej miestnosti. Kedysi tu častkovskí gazdovia prevádzkovali ľadovňu, kde skladovali počas leta mäso. Nízku teplotu udržiavali kusmi ľadov, ktorými sa zásobili zo zamrznutého potoka počas zimy.

Hlina z týchto podzemných chodieb sa využívala na stavebné účely. Vyrábali sa z nej tehly a stavali sa domy. Hrnčiari využívali túto hlinu na výrobu keramiky a zároveň vyrábali pece na kováčske i pekárske účely. Kováči využívali aj miestny limonit na výrobu železa, ktorý tiež nachádzali pri kopaní chodieb.

V niektorých chodbách tiekli i pramene vody. Niektoré chodby slúžili, ako úkryty počas vojen. Jeden z vchodov v minulosti ľudia zamurovali. Pamätníci hovoria, že práve chodba nachádzajúca sa za múrom slúžila počas druhej svetovej vojny ako úkryt a dočasná domácnosť pre židovských obyvateľov.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Chata Natália
1632863633-241142013-409187184060937-6124602810269013040-n.webp Zelená Voda 11,10 km
Andrea apartment
1697630449-308827418.webp Zlatovce 29,60 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

HODY ČASTKOVCE
o600x600-HODY_CASTKOVCE_2024_20243228910.webp Častkovce 0,10 km
Park miniatúr
e3711b34248.webp Podolie 1,50 km
Draškovičov kaštieľ
fbb31f5b333.webp Čachtice 3,10 km
Múzeum Čachtice
35787ca6987.webp Čachtice 3,10 km
Čachtický hrad
b4a900df873.webp Čachtice 4,40 km
Kaštieľ Brunovce
6244f000203.webp Brunovce 5,50 km