Kaštieľ Moravany nad Váhom

Kostolecká 161/10, Moravany nad Váhom, Moravany nad Váhom

6fd3ac39966.webp
 
KAŠTIEĽ MORAVANY NAD VÁHOM
Významnou kultúrno-historickou pamiatkou okolia svetoznámych kúpeľov Piešťany na juhozápadnom Slovensku je renesančný kaštieľ s parkom nachádzajúci sa v obci Moravany nad Váhom.
Kaštieľ postavený v 16. storočí patrí ku klenotom vidieckej šľachtickej architektúry na Slovensku. Svojim stavebným usporiadaním sa odlišuje od ostatných renesančných kaštieľov na Slovensku. Navzájom prepojené budovy kaštieľa vytvárajú nádvorie. Naokolo sa rozprestiera anglický park s galériou plastík od umelcov z celého sveta. Jeho hlavná časť zakončená na vrchole ozdobnou renesančnou atikou je spojená s vežou a menšou kaplnkou.
Kaštieľ, ktorý v nedávnej minulosti slúžil ako Dom slovenských výtvarných umelcov, je obklopený anglickým parkom, v ktorom sa nachádzala galéria plastík od umelcov z celého sveta. V súčasnosti je kvôli nedbanlivým zahraničným vlastníkom kaštieľ i park významne zanedbaný a niekdajšia pýcha obce i šíreho okolia sa pomaly mení na ruinu.
História

Monumentálny kaštieľ rodu Motešických postavený v 16. storočí, pozostával z dvoch samostatných budov, scelených až renesančnou prestavbou koncom 16. storočia, ktorá bola rozhodujúca aj pre jeho dnešný vzhľad.

V 18. storočí bol barokovo upravený. Na mieste východnej bašty, zbúranej začiatkom 18. storočia, dali Čákiovci postaviť kaplnku, ktorej bolo 30. mája 1757 generálnym urbárom Ostrihomského arcibiskupstva udelené privilégium na slúženie svätých omší. Interiéru kaplnky dominuje renesančný edikulový oltár s erbmi Čákiovcov a Zičiovcov. V strede je veľký obraz Piety, nad ním menší obraz Najsvätejšej Trojice, pod ním svätostánok. Renesančná kazateľnica je v čierno-zlatej farebnej kombinácii.

Pomerne veľké úpravy kaštieľa sa uskutočnili v 2. polovici 19. storočia. Roku 1881 do povalového priestoru vstavali tretie podlažie a na východnej strane pristavali vežu. V rokoch 1964 - 1970 bol kaštieľ obnovený podľa projektu Karola Chudomelku zo Stavoprojektu Bratislava pre Domov slovenských výtvarných umelcov a architektov v správe Slovenského fondu výtvarných umení. V anglickom parku pri kaštieli sú rozmiestnené plastiky slovenských i zahraničných umelcov, ktoré tu vytvorili v rámci medzinárodných sochárskych sympózií.
Pôdorys

Pôvodne renesančný dvojpodlažný objekt s vysokou atikou, zakončený benátskymi štítkami, bol postavený koncom 16. storočia. V 18. storočí bol interiér barokizovaný, zaklenutý pruskými klenbami a v roku 1881 do povalového priestoru vstavali tretie podlažie. Pozdĺžna budova s nárožnými, diagonálne situovanými arkiermi, členená plochými pilastrami. Do záhrady je orientovaný pilierový portikus s balkónom. Na západnej strane sa nachádza oktogonálna kaplnka, zaklenutá kupolou s laternou, s renesančnou štukovou ornamentikou a vnútorným zariadením (renesančný oltár a kazateľnica). K východnej strane kaštieľa je pristavaná veža s polygonálnym trupom. Hospodárske budovy so skleníkom sú zakončené atikou a benátskymi oblúčikmi, postavené na východ od kaštieľa, vznikli zároveň so stavbou hlavného objektu, s ktorým spolu prešli aj adaptáciou roku 1881.
Súčasnosť
V súčasnosti je kaštieľ pre verejnosť uzatvorený. Od predaja zahraničným fyzickým osobám v roku 2006 kaštieľ chátra.
Zaujímavosti
Moravany sú tiež významnou archeologickou lokalitou, ktorú preslávil nález sošky vyrezanej z mamutoviny - neolitickej Venuše z Moravian, ktorej vek sa odhaduje na viac ako 20 000 rokov. Plastika sa nachádza v muzeálnych zbierkach na Bratislavskom hrade.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Chata Natália
1632863633-241142013-409187184060937-6124602810269013040-n.webp Zelená Voda 18,70 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

GOLF - COUNTRY CLUB Piešťany
93491ad993.webp Piešťany 1,30 km
ŠTÚDIO L+S - KONTRABAS …
o600x600-STUDIO_L_S___KONTRABAS_divadelna_monodrama_20244915186.webp Piešťany 2,00 km
Queen - Symphonic Tribute Show
o600x600-Queen___Symphonic_Tribute_Show_24_2024226104524.webp Piešťany 2,00 km
WineDay v Piešťanoch
o600x600-WineDay_v_Piestanoch_202432583459.webp Piešťany 2,00 km
MET: Madama Butterfly …
o600x600-MET__Madama_Butterfly__Giacomo_Puccini__23_24_2023113094747.webp Piešťany 2,00 km
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA …
o600x600-SCENY_Z_MANZELSKEHO_ZIVOTA___Ingmar_Bergman__dup_2_2024129114858.webp Piešťany 2,00 km