Renesančný kaštieľ Bošany

Slovenského národného povstania 113/1, Bošany, Bošany

92bada7c761.webp
 
RENESANČNÝ KAŠTIEĽ BOŠANY
Najvzácnejšou kultúrno-historickou pamiatkou obce Bošany je veľký kaštieľ Bossányiovcov, ktorý vznikol v roku 1550 prebudovaním staršieho hrádku. V obci sa oproti renesančnému kaštieľu nachádza ešte barokový kaštieľ.
História
Na mieste dnešného kaštieľa stál už v 14. storočí opevnený blokový hrádok, neskôr v 15. storočí rozšírený na trojpriestorový. Hrádok s polygonálnou vežou sa zachoval v konštrukciách dnešného kaštieľa prebudovaného roku 1550. Renesančná prestavba z prvej polovici mala za cieľ spraviť z kaštieľa silnú protitureckú pevnosť. V roku 1776 barokovo prestavali a roku 1793 upravili fasády. V 19. storočí sa sústredili na obnovu renesančnej atiky. V tom období sa kaštieľ stal centrom veľkostatku, preto jeho opevnenie zbúrali a bočné krídlo prestavali na sýpku. V rokoch 1903 a 1946 opravili celý objekt a od roku 1982 sa uskutočňovala komplexná obnova objektu.
Kaštieľ, ktorého výstavbu podnietilo turecké nebezpečenstvo, pôvodne predstavoval dobre opevnenú tvrdzu. Nečudo, že bol neskôr i súčasťou pevnostnej línie kurucov vedených slávnym protihabsburským bojovníkom Františkom II. Rákoczim. V 18. storočí sa z Bossányiovskej pevnosti stalo reprezentatívne veľkopanské sídlo. Mnohí z členov rodu Bossányiovcov zastávali dôležité funkcie na cisárskom dvore, ďalší sa stali významnými cirkevnými hodnostármi. V tomto období poctila kaštieľ návštevou panovníčka Mária Terézia, ktorá tu i prenocovala (takejto cti sa dostalo len máloktorému slovenskému panskému sídlu). Od polovice 19. storočia bol kaštieľ v rukách veľkopodnikateľov, neskôr štátu.
Exteriér a interiér

Kaštieľ je trojkrídlová dvojpodlažná budova na hlavnom krídle s nárožnými polygonálnymi vežami a na vonkajšom obvode s vysokými štítovými stenami, ktoré majú renesančné štítové atiky. Hlavné jednotraktové krídlo s dodatočne vstavanou dvorovou chodbou má zachované renesančné valené klenby s lunetami a barokové štukové klenby. V miestnostiach poschodia sú rovné zrkadlové stropy z 19. storočia. V nárožných vežiach sa nachádzajú barokové klenby so štukovou výzdobou. Na južnej fasáde sú fragmenty pôvodnej omietky s rytým nárožným kvádrovaním.
Súčasnosť

Dnes je po období chátrania nádherne zrekonštruovaný. Návštevníka zaujme najmä mohutnými polygonálnymi vežami, štítkovou atikou a decentným historizujúcim zdobením.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Barokový kaštieľ Bošany
472f78b9245.webp Bošany 0,20 km
Maxclub
e713d177438.webp Krušovce, okr. Topoľčany 3,40 km
Neobarokový kaštieľ Klátova…
217cb443777.webp Klátova Nová Ves 4,60 km
Renesančný kaštieľ Klátova…
cbad1057707.webp Klátova Nová Ves 4,60 km
Life Club Topoľčany
42e55105511.webp Topoľčany 5,00 km
Letné kúpalisko Topoľčany
009c071278.webp Topoľčany 5,00 km