Secesný kaštieľ Klátova Nová Ves

Klátova Nová Ves 33, Klátova Nová Ves

216056f2277.webp
 
SECESNÝ KAŠTIEĽ KLÁTOVA NOVÁ VES
Klátova Nová Ves je obec, ktorá je známa tým, že sa v nej nachádza viacero národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname Pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Kaštieľ s rozsiahlym parkom je situovaný v juhovýchodnom okraji miestnej časti Janova Ves. Secesným kaštieľ pochádza z roku 1906. Tento kaštieľ stojí v neobyčajne pôsobivom prostredí malebného anglického parku s lúkami a umelými jazerami napájanými z miestneho potôčika.
História
Prvá známa zmienka o tunajšom zemianskom sídle - kúrii Jána Bošániho pochádza z roku 1591 a v roku 1614 sa v rámci deľby majetkov po Jánovi a Martinovi Bošánim už uvádza ako kaštieľ (castellum). Kaštieľ v Janovej Vsi bol pôvodne štvorkrídlový renesančný kaštieľ, ktorý dala postaviť rodina Bošányovcov na ochranu pred tureckými rabovačkami.
K rozsiahlym úpravám objektu došlo v priebehu 2. polovice 19. storočia, keď bol v majetku Langhammerovcov a následne do začiatku 20. storočia v rukách Pidolovcov. V tomto období bola dvojkrídlová stavba doplnená prístavbou rizalitov k dvorovému priečeliu severného krídla, pričom východné krídlo si ponechalo hospodársky charakter. Ku kaštieľu vtedy prislúchal i menší park, ktorý sa rozprestieral západne a severne od kaštieľa a jeho súčasťou bolo aj rameno potoka Vyčoma.
O rozšírenie kaštieľa sa v roku 1906 pričinil barón Leopold Haupt - Stummer, ktorý ho odkúpil pre najstaršiu dcéru Gertrúdu, vydatú za lekára Edmunda Nesneru. K rozšíreniu došlo prístavbou secesnej vily, ktorá sa napojila na starší objekt od západu. Nová dvojpodlažná bloková stavba s manzardovou strechou a štíhlou kužeľovou strieškou vežičky sa stala dominantou stavebného komplexu. Z jej ústrednej haly s reprezentačným dreveným schodiskom na poschodie bola prístupná terasa orientovaná na sever do parku. V južnej časti objektu s dominantným ústredným rizalitom a bočnými balkónmi boli situované obytné miestnosti. Následne po prístavbe vily vykonali majitelia aj úpravu a zväčšenie parku.
Ten rozšírili najmä južným smerom až k lúkam pod lesom, čím dosiahol park celkovú rozlohu okolo 10 ha. Hneď za kaštieľom na okraji lúk bol založený väčší rybník a pokračujúc južným smerom boli postupne vybudované ďalšie tri menšie, napájané z Hradského potoka.
Vznikol tak neobyčajne pôsobivý prírodno-krajinársky anglický park vytvárajúci malebné zákutia s priehľadmi do okolitej krajiny i na samotný kaštieľ zrkadliaci sa v hladine rybníkov. Z parkovej architektúry sa dodnes zachoval mostík s kovaným zábradlím a k zaujímavostiam patrila aj vodná turbína na sútoku potokov, určená na výrobu elektriny pre kaštieľ.
Spomienka na výnimočného človeka  a ľudomila MUDr. Edmunda Nesneru je dodnes živá. Liečil ľudí v celom okolí, a to predovšetkým bylinkami, ktoré aj sám pestoval. Po jeho smrti manželka darovala kaštieľ štátu. Následne v ňom bola v roku 1967 zriadená detská ozdravovňa, ktorá tu sídli dodnes. V roku 1998 túto národnú kultúrnu pamiatku získala obec do svojho vlastníctva.
Pôdorys
Podoba pôvodného renesančného kaštieľa Bošániovcov zostáva bez hĺbkových výskumov neznáma a na dodnes stojacich zvyškoch kaštieľa možno zatiaľ identifikovať len mladšie barokové konštrukcie z 18. storočia. Katastrálna mapa z roku 1869 znázorňuje kaštieľ ako dvojkrídlovú stavbu s tromi nárožnými baštami.
Súčasnosť
V Secesnom kaštieli v Klátovej Novej Vsi dnes funguje detská ozdravovňa, jeho interiéry teda nie sú prístupné širokej verejnosti. Návštevník obce si však môže pamiatku pozrieť zvonka – kaštieľ totiž predstavuje jednu zo zastávok miestneho náučného chodníka, ktorý záujemcov prevedie kultúrnymi pamiatkami Klátovej Novej Vsi a jej okolia.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Renesančný kaštieľ Klátova…
cbad1057707.webp Klátova Nová Ves 1,20 km
Neobarokový kaštieľ Klátova…
217cb443777.webp Klátova Nová Ves 1,30 km
Barokový kaštieľ Bošany
472f78b9245.webp Bošany 5,70 km
Renesančný kaštieľ Bošany
92bada7c761.webp Bošany 5,80 km
Slovanské múzeum Puškina
7c8f717e258.webp Brodzany 5,90 km
Michalov hrad
f0653760355.webp Kolačno 6,60 km