Neobarokový kaštieľ Klátova Nová Ves

Klátova Nová Ves 177, Klátova Nová Ves

217cb443777.webp
 
NEOBAROKOVÝ KAŠTIEĽ KLÁTOVA NOVÁ VES
 
Obec Klátova Nová Ves ležiaca neďaleko Partizánskeho sa môže ako jedna z mála pochváliť až tromi pôvabnými kaštieľmi. Najvýstavnejším z nich je tunajší novobarokový kaštieľ považovaný za jednu z najkrajších novobarokových šľachtických rezidencií na Slovensku.
Rozložitá architektúra kaštieľa sa ukrýva v malebnom parku uprostred obce na ľavom brehu potoka Vyčoma. Neobarokový kaštiel ktorý vznikol prestavbou a prístavbou okolo roku 1860. Skladá sa z novej a starej časti. Stará čast z 18. storočia prestavaná okolo roku 1800.
História
Vznik tejto pôvodnej barokovej stavby sa predpokladá okolo polovice 18. storočia a to zásluhou rodiny Husárovcov. Neskôr ju vlastnili Marcibániovci, Migazziovci a súčasnú neobarokovú podobu mu dal posledný majiteľ barón Leopold Haupt - Stummer. Najmladšia dcéra rodiny, Karola Haupt - Stummerová, sa v roku 1915 vydala za statkára JUDr. Tibora Biedermanna a kaštieľ sa stal ich majetkom. Po skonfiškovaní majetku v roku 1945 slúžil kaštieľ ako škola, avšak pre zanedbanú údržbu rýchlo chátral. V roku 1977 sa majiteľom objektu stal Slovenský štatistický úrad a začalo sa s jeho nákladnou obnovou a rekonštrukciou. V tom istom roku bol pre svoju vysokú hodnotu spolu s areálom zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a od roku 1986 slúži ako Školiace stredisko Slovenského štatistického úradu v Bratislave.
Pôdorys
Pôvodná baroková stavba bola menšia než dnešný kaštieľ a zachovala sa v jeho západnej časti. Išlo o blokovú dvojpodlažnú pozdĺžnu stavbu (25 x 14 m), ukončenú manzardovou strechou. Hlavné severné priečelie obrátené k potoku zvýrazňoval ústredný balkón. Východne od kaštieľa sa nachádzal rozľahlý hospodársky areál, tvorený uceleným trojkrídlovým prízemným objektom v pôdoryse písmena „U“. V tomto objekte boli sústredené stajne, sklady a príbytky služobníctva. Južne od kaštieľa sa rozprestieral menší park, ktorý sa stal súčasťou neskôr rozšíreného anglického parku.
O výraznú prestavbu kaštieľa do dnešnej podoby sa okolo roku 1892 pričinil jeho nový majiteľ, barón Leopold Haupt - Stummer. V snahe o zvýšenie jeho reprezentatívnosti bol starší barokový objekt od východu rozšírený o rozsiahlu prístavbu s okrúhlym schodiskovým pavilónom a veľkolepou slávnostnou sálou cez dve podlažia. Do prístavby bola na východnej strane zahrnutá aj časť staršej barokovej hospodárskej budovy, ktorú nadstavali a jej zvyšnú časť neskôr odstránili. Vznikol tak nepravidelný a členitý stavebný celok ukončený viacerými druhmi zastrešení. Fasády boli upravené v neobarokovom štýle a boli oživené balkónmi, strešnými štítmi, plastikami a pod. Slávnostná sála bola so susedným obytným krídlom prepojená otvorenou arkádovou chodbou, ktorá umožňovala prepojenie interiéru s okolitou prírodou.
Prestavba sa nevyhla ani interiéru, ktorý sa výzdobou snažil pripodobniť štýlovým interiérom francúzskeho rokoka. Zaoblený uzáver slávnostnej sály slúžil aj ako zimná záhrada a palmový skleník, pričom celý objekt bol vybavený na svoju dobu komfortným centrálnym vykurovaním. Elektrickú energiu na svietenie dodával domáci generátor poháňaný vodným kolesom inštalovaným na potoku v parku.
S prestavbou kaštieľa súvisela aj úprava a rozšírenie staršieho parku, ktorý vtedy dosiahol dnešný rozsah okolo 5 ha. Nová výsadba pozostávala predovšetkým z domácich, ale aj cudzokrajných drevín a súčasťou parku sa stal aj upravený potok Vyčoma. Z neho bolo napájané aj novovybudované jazero severne od kaštieľa. Celkový charakter parku dopĺňali altánky, umelá jaskyňa, mostíky a lavičky.
Najmladšia dcéra rodiny, Karola Haupt - Stummerová, sa v roku 1915 vydala za statkára JUDr. Tibora Biedermanna a kaštieľ sa stal ich majetkom. Po skonfiškovaní majetku v roku 1945 slúžil kaštieľ ako škola, avšak pre zanedbanú údržbu rýchlo chátral. V roku 1977 sa majiteľom objektu stal Slovenský štatistický úrad a začalo sa s jeho nákladnou obnovou a rekonštrukciou. V tom istom roku bol pre svoju vysokú hodnotu spolu s areálom zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a od roku 1986 slúži ako Školiace stredisko Slovenského štatistického úradu v Bratislave.

Súčasnosť

Z kaštieľa je v súčasnosti (apríl 2004) školiace stredisko štatistického úradu a bežne nie sú prístupné širokej turistickej verejnosti. Návštevník zavítavší do týchto končín si tak zväčša musí vystačiť s pohľadom na kaštieľ zvonku. I tento pohľad však rozhodne stojí za to, a to o to väčšmi, že stavbu obklopuje krásny park s fontánou a posedením. Novobarokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi predstavuje jednu zo zastávok miestneho turistického náučného chodníka.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Renesančný kaštieľ Klátova…
cbad1057707.webp Klátova Nová Ves 0,20 km
Secesný kaštieľ Klátova Nová…
216056f2277.webp Klátova Nová Ves 1,30 km
Bošianská metelica vol.6
o600x600-Bosianska_metelica_vol_6_24_202471211140.webp Bošany 4,30 km
Barokový kaštieľ Bošany
472f78b9245.webp Bošany 4,40 km
Renesančný kaštieľ Bošany
92bada7c761.webp Bošany 4,60 km
Slovanské múzeum Puškina
7c8f717e258.webp Brodzany 5,70 km