Zubria zvernica

Parková 7, Topoľčianky, Topoľčianky

348cfc2f321.webp
 
Zubria zvernica
Zubria zvernica patrí k významným miestam ochrany prírody, ale je aj neoddeliteľnou súčasťou histórie slovenského lesníctva. Boli to práve lesníci, ktorí sa svojím úsilím podieľali na odchove mnohých zubrov. Úspešným rozmnožovaním topoľčianskeho stáda, ale najmä získavaním cenných poznatkov zo života zubrov, významne prispeli k záchrane zubra ako druhu. Tento najväčší európsky cicavec bol ešte v nedávnej minulosti na pokraji vyhubenia.
Zubriu zvernicu obhospodarujú Lesy SR š.p. Odštepný závod Topoľčianky, ktorý od vzniku zvernice zabezpečuje chov zubrov a prevádzku zvernice z vlastných zdrojov, bez príspevkov štátu a za výsledky chovu zubrov nesie plnú zodpovednosť. Od vzniku zvernice v roku 1958 až do mája 2012 sa v Zubrej zvernici narodilo 180 zubrov, čo možno považovať za významný príspevok k záchrane zubra ako živočíšneho druhu. Prvoradou úlohou Zubrej zvernice je chov zubra hrivnatého horskej línie. Aj z tohto dôvodu bol privezený z Nemecka na občerstvenie krvi trojročný zubor Egelmez, ktorý úspešne a v zdraví absolvoval dlhú cestu zo Severného Vestfálska.

Zubriu zvernicu navštevuje ročne mnoho návštevníkov. Záujem verejnosti o Zubriu zvernicu sa z roka na rok zvyšuje. Z tohto dôvodu sa OZ Topoľčianky snaží, aby zvernica okrem svojej prioritnej úlohy, ktorou je chov zubra hrivnatého horskej genetickej línie, plnila aj úlohu informačného a výchovného centra pre otázky biológie zubra hrivnatého.
Lesný náučný chodník
Pri príležitosti 50. výročia vzniku zvernice bol otvorený Lesnícky náučný chodník Zubria zvernica, ktorý na 10 paneloch oboznámi návštevníkov s históriou chovu zubra v Topoľčiankach, s príbuznými druhmi a so živočíchmi a rastlinami, ktoré sa vyskytujú v Zubrej zvernici a v jej bezprostrednom okolí. Chodník má dĺžku 2 500 m, jeho trasa je vedená nenáročným terénom, s veľmi malým výškovým prevýšením, takže ho môžu pohodlne absolvovať aj menej zdatný návštevníci a deti. Zubria zvernica je v súčasnosti prístupná verejnosti celoročne.
Prístup
Trasa pre všetky dopravné prostriedky je vyznačená z centra obce Topoľčianky, až po záchytné parkovisko v blízkosti vonkajšieho oplotenia zvernice. Po asi 500 m pešej chôdze sa návštevníci dostanú k chovateľskému jadru, kde sa môžu stretnúť so zubrami. Pre organizované zájazdy odporúčame zabezpečiť si návštevu vopred, aby bolo možné upraviť kŕmny režim, pretože niektorým návštevníkom sa zubry nemusí podariť uvidieť.
Zatiaľ neponúkame zľavu
Zatiaľ nemá hodnotenie

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Žiadne objekty

Tipy na výlety v okolí do 30 km

Čierny hrad
ad92664d680.webp Velčice 2,10 km
Hrad Hrušov
5f7a0f9228.webp Hostie 6,80 km
Zámok Topoľčianky
b2c12f99219.webp Topoľčianky 7,20 km
Hipologické múzeum (Múzeum…
728849f9351.webp Topoľčianky 7,40 km
Mestské múzeum Zlaté Moravce
eab05eb1295.webp Zlaté Moravce 9,90 km
Hrad Gýmeš
8c424f26675.webp Jelenec 10,20 km